ΝΑΙ στη μίσθωση κατοικιών στο Πήλιο, στα νησιά και αλλού από 1η Φεβρουαρίου

Τελευταία ενημέρωση: 2017-01-30, 20:29:06
ΝΑΙ στη μίσθωση κατοικιών στο Πήλιο, στα νησιά και αλλού από 1η Φεβρουαρίου

Της Γραμματής Μακλατσή, Τοπογράφου, Πολεοδόμου Μηχανικού

baklatsi@yahoo.gr

 

Με προϋπόθεση την τακτοποίηση των αυθαιρέτων

Με πρόσφατο νόμο επιτρέπεται από την 1η Φεβρουαρίου 2017, η ενοικίαση επιπλωμένων κατοικιών από τους ιδιοκτήτες ή μέσω ψηφιακής πλατφόρμας (π.χ. AIRBNB). Το θέμα ενδιαφέρει πολύ, γιατίχιλιάδες υπολογίζεται ότι είναι τα αδήλωτα ακίνητα που μισθώνονται σε τουριστικές περιοχές όπως το Πήλιο, τα νησιά των Σποράδων και αλλού, κυρίως σε τουρίστες για λίγες μέρες, με αποτέλεσμα να έχουν μπει στο στόχαστρο της εφορίας και της Ένωσης Ξενοδόχων, λόγω φοροδιαφυγής και αθέμιτου ανταγωνισμού. Έτσι πλέον, ο καθένας σήμερα θα μπορεί να νοικιάσει το εξοχικό του ή το διαμέρισμά του, για να μπορεί να καλύψει τα πάγια έξοδά του ακινήτου, τον ΕΝΦΙΑ, αλλά και να συμπληρώσει το εισόδημά του.

-Ποια οικήματα μπορούν να μισθώνονται;

Επιτρέπεται η μίσθωση α) διαμερίσματος, β) μονοκατοικίας, εξαιρουμένων των μονοκατοικιών που έχουν χαρακτηριστεί ως τέτοιες λόγω της κατάργησης της σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας, γ) οποιαδήποτε άλλο οίκημα.

-Ποιες είναι οι προϋποθέσεις;

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, επιτρέπεται η μίσθωση υπό τις ακόλουθες, σωρευτικά, προϋποθέσεις:

α. Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής να είναι φυσικό πρόσωπο, εγγεγραμμένος στο «Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων» που τηρείται στη γ.γ. Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών. O αριθμός εγγραφής στο Μητρώο Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων υποχρεωτικά συνοδεύει την ανάρτηση σε ψηφιακές πλατφόρμες, καθώς και σε κάθε μέσο προβολής.

β. Δεν επιτρέπεται η καταχώρηση περισσοτέρων των δύο (2) ακινήτων ανά Α.Φ.Μ. δικαιούχου εισοδήματος.

γ. Το ακίνητο να έχει εμβαδό τουλάχιστον εννέα (9) τετραγωνικών μέτρων και να διαθέτει φυσικό φωτισμό, αερισμό και θέρμανση.

δ. Το ακίνητο να έχει λάβει όλες τις νόμιμες οικοδομικές άδειες ή να έχει διατηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3843/2010 (Α΄ 62) ή να έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του άρθρου 24 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209).

ε. Η μίσθωση του εκάστου ακινήτου δεν θα υπερβαίνει τις ενενήντα (90) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος.

Για νησιά κάτω των δέκα χιλιάδων (10.000) κατοίκων η μίσθωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις εξήντα (60) ημέρες ανά έτος. Υπέρβαση της διάρκειας των ενενήντα (90) και εξήντα (60) ημερών αντίστοιχα, επιτρέπεται εφόσον το συνολικό εισόδημα του εκμισθωτή ή υπεκμισθωτή, από το σύνολο των ακινήτων που διαθέτει προς εκμίσθωση ή υπεκμίσθωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος περί οικονομίας διαμοιρασμού, δεν ξεπερνά τις δώδεκα χιλιάδες (12.000) ευρώ κατά το οικείο φορολογικό έτος.

στ. Τα ακίνητα εκμισθώνονται επιπλωμένα, χωρίς την παροχή οιασδήποτε υπηρεσίας πλην της παροχής κλινοσκεπασμάτων.

-Προσοχή!

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η πολεοδομική νομιμότητα του ακινήτου, για να είναι νόμιμη η μίσθωση. Δηλαδή, το ακίνητο, για να μπορεί νόμιμα να μισθωθεί, θα πρέπει να είναι κτισμένο σύμφωνα με την εγκεκριμένη Οικοδομική Άδεια του κτηρίου. Σε περίπτωση που υπάρχουν πολεοδομικές παραβάσεις (υπέρβαση δόμησης, κάλυψης, ύψους, αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις) θα πρέπει να έχουν τακτοποιηθεί ή να τακτοποιηθούν άμεσα με τον ισχύοντα νόμο περί αυθαιρέτων κατασκευών.

-Έχω μία μικρή πολεοδομική παράβαση και δεν την δείχνω. Πως μπορεί να «πιαστώ»;

Όπως επισημαίνεται στις νέες διατάξεις, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ορθή εφαρμογή του νόμου, θα διενεργούνται έλεγχοι από μικτά συνεργεία ελέγχου που θα αποτελούνται από υπαλλήλους των υπουργείων Οικονομικών και Τουρισμού.

-Τι επιπτώσεις θα έχω σε αυτή την περίπτωση;

Για τη μη τήρηση των παραπάνω προϋποθέσεων για την εκμίσθωση, θα επιβάλλεται αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Επίσης από τη διαπίστωση της παράβασης, ο εκμισθωτής θα υποχρεούται εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες συμμόρφωσης. Σε περίπτωση μη τήρησης εκ νέου των προϋποθέσεων, εντός του ιδίου φορολογικού έτους από την έκδοση της πράξης επιβολής του προστίμου, το πρόστιμο αυτό θα επιβάλλεται στο διπλάσιο, και στην περίπτωση κάθε επόμενης ίδιας παράβασης, στο τετραπλάσιο του αρχικώς επιβληθέντος. Παράλληλα, σε περίπτωση μη πλήρωσης των προϋποθέσεων εφαρμόζεται κατά περίπτωση η κείμενη νομοθεσία.

-Επιτρέπεται από τον κανονισμό των Πολυκατοικιών η μικρής διάρκειας μισθώσεις των κατοικιών;

Ναι, γιατί οι κανονισμοί των πολυκατοικιών προβλέπουν ότι τα διαμερίσματα προορίζονται για χρήση κατοικίας και δεν απαγορεύουν την μακροχρόνια ενοικίαση ή την βραχυχρόνια - προσωρινή διαμονή ατόμων σε αυτές

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
6
=