Πότε δεν χρειάζεται Άδεια για αλλαγή χρήσης σε κτίριο

Τελευταία ενημέρωση: 2017-10-01, 13:58:26
Πότε δεν χρειάζεται Άδεια για αλλαγή χρήσης σε κτίριο

Πότε δεν χρειάζεται Άδεια για αλλαγή χρήσης σε κτίριο

Τα τελευταία χρόνια, πολλοί ιδιοκτήτες επιλέγουν να αλλάξουν χρήση στα παλιά κυρίως, αλλά και νέα κτίρια, προκειμένου να τα εκμεταλλευτούν καλύτερα. Κυρίως αυτό αφορά αλλαγή χρήσης τμημάτων κτιρίων σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, εργαστήρια, γραφεία κ.ά. Στο παρελθόν κάθε μετατροπή χώρου απαιτούσε από τους ιδιοκτήτες αλλαγή χρήσης στην Πολεοδομική Υπηρεσία, με όλες τις γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και καθυστερήσεις που αυτό συνεπάγεται. Με τον νέο οικοδομικό κανονισμό και υπό προϋποθέσεις, μπορεί να γίνουν νέες οικοδομικές εργασίες με άδεια μικρής κλίμακας και χωρίς να απαιτείται άδεια δόμησης για αλλαγή της χρήσης του κτιρίου. Η διάταξη αυτή, έχει ήδη ανακουφίσει σε πολλές περιπτώσεις τους πολίτες, αλλά και τις πολεοδομίες, αφού ξεφεύγουν πια από την παλιά διαδικασία, η οποία μπορεί να έπαιρνε ακόμη και... μήνες!

 

Πότε επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε ένα κτίριο;

Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή µέρους του, επιτρέπεται µόνον εάν η νέα χρήση επιτρέπεται από το ισχύον σχέδιο πόλης, τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχή καθώς και άλλες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν.

 

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει αλλαγή χρήσης;

 Για την αλλαγή χρήσης απαιτούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 • Το κτίριο να είναι νόμιμα κτισμένο
 • Να επιτρέπεται η νέα χρήση στην περιοχή
 • Να τηρείται οπωσδήποτε η ισχύουσα ρυµοτοµία
 • Να εφαρµόζονται οι διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού π.χ. σκάλες, χώροι στάθµευσης κλπ, που αντιστοιχούν στη νέα χρήση.
 • Να διασφαλίζεται υποχρεωτικά η προσβασιμότητα στα άτοµα µε αναπηρία ή εµποδιζόµενα άτοµα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου µε την προϋπόθεση να µην θίγεται ο φέρων οργανισµός του κτιρίου.

 

Πότε δεν χρειάζεται να εκδοθεί Οικοδομική Άδεια;

Γίνεται ενημέρωση του φακέλου της άδειας και δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Δόµησης όταν:

 • Οι νέες μελέτες (αρχιτεκτονικά) δεν τροποποιούν το διάγραµµα δόµησης της άδειας δόµησης
 • Η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις
 • Οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις επί µέρους µελέτες του υφιστάμενου κτιρίου.
 • Όταν δεν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης (π.χ. από γραφείο σε κατοικία).

 

Πότε απαιτείται έκδοση Άδειας Δόμησης;

Απαιτείται η έκδοση Άδειας Δόμησης όταν:

 • Χρειάζεται να γίνουν εκτεταμένες κατασκευές, ή εργασίες που αλλάζουν το διάγραµµα δόμησης ως προς τους ισχύοντες όρους δόµησης, κάλυψη, αποστάσεις, φύτευση, κλπ, ή όταν αλλάζει η όψη του κτιρίου.
 • Όταν προκύπτουν δυσμενέστερα φορτία και πρέπει να γίνει νέα στατική μελέτη
 • Όταν απαιτούνται περισσότερες θέσεις στάθµευσης π.χ. μετατροπή διαμερίσματος (κατοικία) σε γραφείο.
 •  Σε περίπωση που γίνει και προσθήκη εγκατάστασης.

 

Δεν αλλάζω διαρρύθμιση και θέλω το διαμέρισμα να το νοικιάσω σε φροντιστήριο, γιατί πρέπει να βγάλω Άδεια;

Κάθε Οικοδομική Άδεια αφορά συγκεκριμένη δόμηση και συγκεκριµένη χρήση. Η μελέτη των στατικών, των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, οι διαστάσεις της σκάλας και άλλα πολεοδομικά μεγέθη διαφέρουν από χρήση σε χρήση. Όπως για παράδειγμα στα εκπαιδευτήρια απαγορεύεται η σφινοειδής σκάλα για λόγους ασφαλείας. Για να μπορεί λοιπόν να μετατραπεί η χρήση ενός κτιρίου ή τμήμα του κτιρίου σε μια άλλη χρήση θα πρέπει ο μηχανικός να εξετάσει αν οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις προϋποθέσεις επί µέρους µελετών που πληροί η υφιστάµενη χρήση του κτιρίου.

 

Μειώθηκε ο Συντελεστής Δόμησης στην περιοχή, μπορεί να αλλάξει η χρήση του κτιρίου;

Ναι σε οικόπεδα εντός σχεδίου πόλης και εντός οικισμών προ του 1923, µπορεί να γίνει έστω και αν έχουν αλλάξει οι όροι δόµησης και το υπάρχον κτίριο υπερβαίνει τους ισχύοντες σήµερα όρους δόµησης. Δηλαδή τη δόμηση, το ύψος, την κάλυψη και το συντελεστή όγκου.

 

Η αλλαγή χρήσης ισχύει και για τις εκτός σχεδίου περιοχές;

Ναι, μπορεί και στις εκτός σχεδίου περιοχές να γίνει αλλαγή χρήσης, εφόσον δεν παραβιάζονται οι γενικές ή ειδικές διατάξεις πολεοδομικές που ισχύουν στην περιοχή.

 

Έχω ένα κατάστημα και θέλω να το κάνω ΚΑΦΕ – ΜΠΑΡ, μου ζητά η πολεοδομία Αλλαγή χρήσης. Ισχύει αυτό;

Ναι απαιτείται Άδεια Δόμησης, όταν στα σχέδια της οικοδομικής αδείας αναγράφεται η χρήση «κατάστημα». Η χρήση καταστήματος αφορά στις εμπορικές επιχειρήσεις, ενώ οι λοιπές χρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήρια, εστιατόρια κ.λπ.) δεν θεωρούνται «καταστήματα», λόγω του ότι η άδεια δόμησης εκδίδεται με άλλες προϋποθέσεις καθώς επίσης γιατί αποτελούν ξεχωριστή κατηγορία χρήσεων με το Προεδρικό Διάταγμα του 1987 και τον κτιριοδομικό κανονισμό.

Προσοχή!!! Αν το κατάστημα έχει οικοδομική άδεια πριν από το 1987 (δηλαδή προ του διαχωρισμού των καταστημάτων σε «απλά» και ΚΥΕ) και αναφέρεται ως «κατάστημα» στην άδεια, δεν υπάρχει ανάγκη αλλαγής χρήσης αρκεί να τηρούνται οι προδιαγραφές για λουτρό, ΑΜΕΑ κ.λπ.

 

Έχω ένα κατάστημα και σήμερα το νοικιάζω ως ξυλουργείο. Απαιτείται η αλλαγή χρήσης; και όταν το ξενοικιάσω θα πρέπει να επαναφέρω την παλιά χρήση;

Όχι, δεν χρειάζεται να αλλάξετε χρήση στο κατάστημα, γιατί η διαφοροποίηση της κατηγορίας χρήσης κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό δεν αποτελεί πάντα λόγο έκδοσης άδειας αλλαγής χρήσης. Για παράδειγμα ένα εργαστήριο χαμηλής όχλησης που δεν απαιτεί για τη λειτουργία του ειδική έγκριση μπορεί να στεγάζεται σε χώρο καταστήματος χωρίς να είναι απαραίτητη η έκδοση άδειας αλλαγής χρήσης, παρά το γεγονός ότι κατά τον κτιριοδομικό κανονισμό ανήκουν σε διαφορετικές κατηγορίες. Προϋπόθεση όμως είναι να μην αλλάζουν οι μελέτες του κτιρίου.

 

Θέλω να μετατρέψω το διαμέρισμα σε γραφεία. Χρειάζεται άδεια;

Οι εργασίες εσωτερικών διαρρυθμίσεων που δεν θίγουν τον φέροντα οργανισμό του κτιρίου και δεν τροποποιούν τις εγκαταστάσεις αυτού, γίνονται με άδεια μικρής κλίμακας και δεν απαιτούν την έκδοση άδειας δόμησης. Βασικό κριτήριο για την αναγκαιότητα έκδοσης άδειας δόμησης για αλλαγή χρήσης είναι η αλλαγή των θέσεων στάθμευσης προς το δυσμενέστερο. Αιτία έκδοσης άδειας δόμησης, χωρίς αυτό να αποτελεί έννοια αλλαγής χρήσης χώρου, είναι και ενδεχόμενες αλλαγές στις όψεις εφόσον διαφοροποιούν το διάγραμμα δόμησης ή -με παλαιότερους τρόπους έκδοσης αδειών- τα εγκεκριμένα σχέδια όψεων.

Της ΓΡΑΜΜΑΤΗΣ ΜΠΑΚΛΑΤΣΗ, Τοπογράφου - Πολεοδόμου Μηχανικού baklatsi@yahoo.gr

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Αλλαγή χρήσης
Υπόγεια αποθήκη χωρισμένη σε δωμάτια επικοινωνεί με εσωτερική σκάλα με το ισόγειο (κυρίως χώρους) της μονοκατοικίας.Είναι θερμαινόμενη και ηλεκτροδοτείται από το ισόγειο.Υπάρχει άδεια.Τι απαιτείται για αλλαγή χρήσης σε κύριο χώρο;
Δημήτρης - 2021-06-09 20:20:16
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ ΣΑΣ ..ΕΧΩ ΜΠΕΙ ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ..ΑΝ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΙ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΜΕ ΚΑΤΑΤΟΠΙΣΕΤΕ..ΕΧΩ ΕΝΑ ΔΙΟΡΟΦΟ ΣΠΙΤΙ ΧΤΥΣΜΕΝΟ ΤΟ 80..ΤΟ 2013 ΑΡΧΗΣΑ ΝΑ ΤΟ ΦΤΙΑΧΝΩ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΩ..ΦΤΙΑΧΝΩ ΟΜΩΣ ΤΟ ΕΙΣΟΓΙΟ ΠΟΥ ΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΗΛΩΜΕΝΟ..ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ¨?
ΠΟΛΙΝΑ - 2021-04-17 14:48:50
αλλαγή χρήσης
έχω κόψει το ρεύμα σε ταβέρνα που είχα και έκλεισε από το 2014 τώρα θέλω να ηλεκτροδοτήσω το ακίνητο σαν κατοικία (ήταν κατοικία του 1923)μου ζητούν δημοτικά τέλη για όσο διάστημα ήταν κλειστό και χωρίς ρεύμα σαν να ήταν σε λειτουργία με συντελεστή ταβέρνας. Είναι σωστό και άν όχι τι πρέπει να κάνω. Σημειωτέον ότι ποτέ δεν με ειδοποίησαν για μη πληρωμή τελών ώστε να το διευθετήσω Ευχαριστώ πολύ.
ΒΙΤΩΡΟΣ ΕΜΜ - 2020-10-06 17:36:30
Αφαιρεση m³ απτο διαμερισμα για αποθηκη με δικη της εισοδο
Καλησπερα διαμερισμα 120³ το νοικιαζουμε - ομως κλεισαμε δυο δωματια (χτισαμε τοιχο περασια γιατι βόλευε) για εσωτερικη αποθηκη για να βαλουμε τα επιπλα ... με εξωτερικη πορτα ασφαλειας - τα τετραγωνικα που νοικιαζουμε πια ειναι γυρω στα 80 .. Ετσι κι αλλιως χρειαζομαστε δυο ρευματα ... ή ενδιαμεσο ρ με πινακα . θελουμε να μας πειτε να ειμαστε καθολα νομιμοι - ... Θα γινει αλλαγη στην πολεοδομια - για να γραφουμε τα σωστα τετραγωνικά στο συμβολαιο ..???? Αλλαγη στην εφορια ...??? Σε τι ? οτι εκμεταλευομαστε ενα κομματι του διαμερισματος ... και για εμας ..και για τον ενοικιαστη .. Δωστε μας τα φωτα σας ... . ευχαριστουμε για το χρονο σας..
Σοφία Τιμοθέου - 2020-06-19 20:26:06
Αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε αποθήκη
Για ενοικίαση ισόγειου χώρου, με προηγούμενη λειτουργία ως φαρμακείο- κατάστημα και τωρινή χρήση ως αποθήκη, χωρίς να γίνει καμία αλλαγή στην υπάρχουσα κατάσταση του κτιρίου, θα πρέπει να δηλωθεί αλλαγή χρήσης από κατάστημα σε αποθήκη? Ευχαριστώ για τον χρόνο σας
ΜΑΡΙΑ - 2020-01-15 21:01:40
αδεια εργαστηρίου φυσικιθεραπείας
Καλησπέρα είμαι φυσικοθεραπευτής και θέλω να νοικιάσω ισόγειο χώρο σε κτίριο γραφείων καταστημάτων με άδεια του 1987 χαρακτηρισμένος ως κατάστημα .Χρειάζεται αλλαγή χρήσης ? ευχαριστώ για την προσοχή σας
χρηστάκος - 2019-09-12 21:18:43
αλλαγή χρήσης ισόγειου χώρου από κατάστημα
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΠΟΙΟΝ ΝΟΜΟ???? Γίνεται ενημέρωση του φακέλου της άδειας και δεν απαιτείται έκδοση Άδειας Δόµησης όταν: Οι νέες μελέτες (αρχιτεκτονικά) δεν τροποποιούν το διάγραµµα δόµησης της άδειας δόµησης Η νέα χρήση προβλέπεται από τις ισχύουσες πολεοδοµικές διατάξεις Οι προϋποθέσεις για τη νέα χρήση καλύπτονται από τις επί µέρους µελέτες του υφιστάμενου κτιρίου. Όταν δεν επέρχεται αλλαγή προς το δυσμενέστερο στα φορτία σχεδιασμού της στατικής μελέτης ή στον αριθμό απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης (π.χ. από γραφείο σε κατοικία).
ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΚΑΡΛΗ - 2019-05-24 17:10:33
Αλλαγη χρησης αποθηκης σε οικια
Αποθηκη ημιυπογεια, 104τμ,αποτελουμενη απο 2 κομματια ,64τμ ηλεκτροδοτουμενη και 40τμ μη ηλεκτροδοτουμενη, με παροχη ρευματος ανεξαρτητη .Τι χρειαζεται για να γινει αλλαγη χρησης σε οικια στα 64 ηλεκτροδοτουμενα τμ?
Βασιλικη Μωραιτου - 2019-05-24 12:57:29
εκπαιδευτηριο
καλημερα σας, εχω ενα καταστημα και θελω να το κανω κεντρο ξενων γλωσσων. Ο εοππεπ δεχεται την αλλαγη χρησης με τις μελετεσ των μηχανικων ενω η πυροσβεστικη θελει αλλαγη χρησης μεσω πολεοδομιας με νεα αδεια. Τι ισχυει τελικα?
νικολεττα τσαλικη - 2019-05-23 08:28:13
αλλαγή χρήσης
Για αλλαγή χρήσης ισόγειου χώρου από κατάστημα σε κατοικία χώρις κάμια άλλη τροποποίηση ποια είναι η διαδικασία?
Ευφροσύνη - 2019-02-15 20:34:02
ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΕ ΕΝ.ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΑΛΗΣΠΕΡΑ! ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΧΡΗΣΗΣ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ?
ΧΡΥΣΑ - 2019-01-31 13:48:24
Αλλαγή χρήσης
χρειάζεται αλλαγή χρήσησς? απο χρήση καταστήματος για να γίνει πλυντήριο αυτοκινήτων?
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 2018-12-12 13:01:10
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΛΗΜΕΡΑ! ΕΧΩ ΦΤΙΑΞΕΙ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ ΜΙΑ ΟΙΚΙΑ (ΙΣΟΓΕΙΟ) 145 Τ.Μ. ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΥΠΆΡΧΕΙ ΥΠΟΓΕΙΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΕΙ ΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ 145 Τ.Μ. ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΝΑ ΑΝΕΓΕΡΘΕΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ 138 Τ.ΤΜ. ΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ: ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΩ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΓ ΔΟΜΗΣΗΣ Λ.Χ. 40 Τ.Μ. ΑΠΟ ΤΑ 138 ΤΜ ΣΤΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΧΩΡΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΦΤΙΑΞΩ ΝΟΜΙΜΑ ΜΙΑ ΓΚΑΡΣΟΝΙΕΡΑ ΚΑΙ ΑΡΑ Ο ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΝΑ ΜΕΙΩΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ; ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ - 2018-11-15 12:26:35
Στέγαση γυμναστηρίου σε κτίριο με χρήση γραφείο ή κατοικία
Στέγαση γυμναστηρίου σε κτίριο με χρήση γραφείου ή κατοικίας γίνεται?
Μαρία - 2017-11-28 13:33:15
Αποστολή σχολίου
5
+
2
=