Πρίν 60 Χρόνια

29 Iανουαρίου 1957
- Δραματικαί εξελίξεις εις τας σχέσεις Αγγλίας και Αμερικής - Μια φράσις του ...»
2017-01-29, 00:03:45
22 Iανουαρίου 1957
- Οι Τούρκοι καίουν Ελληνικά καταστήματα εις Λευκωσίαν - Πελώριαι φλόγες ...»
2017-01-22, 00:02:11
15 Iανουαρίου 1957
- Bαθύτατην απογοήτευσιν προκάλεσεν εις όλην την Κύπρον η σύνθεσις της ...»
2017-01-15, 00:02:50
8 Iανουαρίου 1957
- Καταστροφήν πρώτου μεγέθους δι ολόκληρον τον κόσμον - Θα εσήμαινεν η Σοβιετική κυριαρχία ...»
2017-01-08, 00:02:37
1 Iανουαρίου 1957
- Πρωτοχρονιάτικο: Ο νέος ημεροδείκτης - Του συνεργάτου μας Αγραφιώτη ...»
2017-01-01, 00:02:04
25 Δεκεμβρίου 1956
- O Mακάριος απέρριψε με περιφρόνησιν τας προτάσεις Ράντκλιφ δια την Κύπρον ...»
2016-12-25, 00:02:27
18 Δεκεμβρίου 1956
- Οι Βρετανοί επισείουν τον Σοβιετικόν κίνδυνον - Δια να παρατείνουν την επιβολών των ...»
2016-12-18, 00:02:38
11 Δεκεμβρίου 1956
- Κατάστασις πολιορκίας εις Ουγγαρίαν - Γενικαί απεργίαι και νέαι αιματηραί ...»
2016-12-11, 00:02:44
4 Δεκεμβρίου 1956
- Ελπίδες ότι η ειρήνη τελικώς θα σωθή - Οι Αγγλο - Γάλλοι ανεκοίνωσαν χθες ...»
2016-12-04, 00:02:57
27 Νοεμβρίου 1956
-Αγεφύρωτον το χάσμα Τίτο - Μόσχας - Εξακολουθεί η αναταραχή εκ της συλλήψεως ...»
2016-11-27, 00:03:18
20 Νοεμβρίου 1956
Η Μόσχα επικρίνει και πάλιν τον Τίτο - Εξήγγειλε θέσεις αντιθέτους προς ...»
2016-11-20, 00:03:57
13 Νοεμβρίου 1956
Βαίνει προς το τέρμα της η επανάστασις εις την Ουγγαρίαν - 25.000 νεκροί ...»
2016-11-13, 00:02:49
6 Νοεμβρίου 1956
Αγγλογάλοι απεβιβάσθησαν χθες εις Σουέζ - Σκληραί μάχαι αλεξιπτωτιστών – Αιγυπτίων ...»
2016-11-06, 00:02:18
30 Οκτωβρίου 1956
Κατάστασις πολέμου εις Μέσην Ανατολήν - Επήλθε χθες συμφωνία εις την Ουγγαρίαν ...»
2016-10-30, 00:02:04
23 Οκτωβρίου 1956
Ο Γκομούλκα επεκράτησεν εις Πολωνίαν - Ο Ροκόσοφσκυ απεπέμφη της Κ. Ε. του ΚΚ -Πολιτικήν ...»
2016-10-23, 00:02:15
16 Οκτωβρίου 1956
- Νέαι συλλήψεις εγένοντο εις την Κύπρον - Δύο Αγγλοι στρατιώται ετραυματίσθησαν - Η ΕΟΚΑ ...»
2016-10-16, 00:03:21
9 Οκτωβρίου 1956
-Αγγλος αεροπόρος εφονεύθη υπό της ΕΟΚΑ-Βόμβαι εναντίον αστυνομικών σταθμών-Ο ...»
2016-10-09, 00:03:59
2 Οκτωβρίου 1956
-Τον θάνατον εκ πείνης και δίψης επέβαλε ο Χάρντιγκ εις τους Ελληνας της ...»
2016-10-02, 00:02:54
25 Σεπτεμβρίου 1956
-Πείσμων αγών διά το Σουέζ προβλέπεται εις το συγκληθέν συμβούλιον ασφαλείας - Πλήρης ...»
2016-09-25, 00:02:55
18 Σεπτεμβρίου 1956
-Η σημερινή Γιουγκοσλαβία - Κομμουνισμός χωρίς δάκρυα - Μια ...»
2016-09-18, 00:02:18
11 Σεπτεμβρίου 1956
-Αναθεώρησιν της συνθήκης δια το Σουέζ - Προτείνει τώρα η Αιγυπτιακή κυβέρνησις - Ζητεί την ...»
2016-09-11, 00:02:20
4 Σεπτεμβρίου 1956
-Πολιτικήν φορολογικής επιβαρύνσεως ακολουθεί η κυβέρνησις του κ. Καραμανλή - Ηυξήθησαν ...»
2016-09-04, 00:03:25
28 Αυγούστου 1956
-Δίκην εις βάρος του εθνάρχου Κύπρου επιχειρούν να σκηνοθετήσουν οι Αγγλοι - Ο ...»
2016-08-28, 00:02:38
21 Αυγούστου 1956
Συνομιλίαι με τον Εθνάρχην Μακάριον θα διεξαχθεί εις τας νήσους Σευχέλας; - Πληροφορίαι ...»
2016-08-21, 00:03:57
14 Αυγούστου 1956
Ο Νάσερ προειδοποιεί τους Αγγλογάλλους - Χρήσις βίας ότι οδηγήσει εις νέον πόλεμον - Αναρμόδια ...»
2016-08-14, 00:03:27
7 Αυγούστου 1956
Επικίνδυνος κατάστασις εις Μ. Ανατολήν-Γενικήν επιστράτευσιν εκήρυξαν οι Αραβες-Εν ...»
2016-08-07, 00:03:05
31 Ιουλίου 1956
Η Αγγλία διέκοψε την εξαγωγήν πολεμικού υλικού εις Αίγυπτον - Εν επιφυλακή αι φρουραί Σουέζ ...»
2016-07-31, 00:03:11
24 Ιουλίου 1956
Ο Τίτο φθάνει σήμερα εις την Κέρκυραν - Την Πέμπτην συναντά τον κ. Καραμανλήν - Αιφνίδιος ...»
2016-07-24, 00:04:09
17 Ιουλίου 1956
Πολιτικήν αίματος εφαρμόζουν και πάλιν οι Βρετανοί εις Κύπρον - Ο Μακάριος ...»
2016-07-17, 00:03:24
10 Ιουλίου 1956
Τρομερά έκρηξις ηφαιστείου και ισχυρότατος σεισμός μετέβαλον εις ερείπια την Σαντορίνην, Οίον, Κάλυμνον - Μέγα ...»
2016-07-10, 00:03:53