Πρίν 60 Χρόνια

22 Μαΐου 1956
Εν μέσω επεισοδίων ήρχισεν χθες η συζήτησης επί της προτάσεως μομφής - Νέαι κατηγορίαι κατά της κυβερνήσεως ...»
2016-05-22, 00:00:42
15 Μαΐου 1956
Εσοδεία μηδέν εφέτος εις Δυτικήν Θεσσαλίαν - Μεγάλαι εκτάσεις δεν πρόκειται να θεριστούν - Πρωτοφανείς ζημίας προκάλεσε η ανομβρία ...»
2016-05-15, 00:00:03
6 Μαΐου 1956
Συνέντευξις με τον νέον Δήμαρχον για ανάγκες και ζητήματα της πόλεως - Τα έργα της αμέσου προτεραιότητας ...»
2016-05-06, 01:57:58
30 Απριλίου 1956
Απεφασίσθη ενίσχυσης της χρηματοδοτήσεως του εμπορίου-Ομολογιακαί εκδόσεις δια τον εξωτραπεζικόν δανεισμόν ...»
2016-04-30, 00:00:56
24 Απριλίου 1956
H κυβέρνησις τίθεται αλληλέγγυος προς τον Υπουργών Εξωτερικών ...»
2016-04-24, 00:00:58
17 Απριλίου 1956
Παρητήθη ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Τσερβένκωφ - Προς βελτίωσιν των σχέσεων Βελιγραδίου ...»
2016-04-17, 00:00:32
10 Απριλίου 1956
Η ΕΟΚΑ ήρχισε να δρα και εις την Αγγλίαν - Αποκαλύψεις Βρετανικής εφημερίδος ...»
2016-04-10, 00:00:25
3 Απριλίου 1956
Το ΚΚΕ θα επιδιώξη νομιμοποίησίν του-«Σεχταριστική» πολιτική του Ζαχαριάδη ...»
2016-04-03, 00:00:50
27 Μαρτίου 1956
Οι Αγγλοι εκσπούν εις βάρος μαθητών-Συλλαμβάνουν ομήρους και κακοποιούν-Λεηλατούν οικίας Ελλήνων της Κύπρου ...»
2016-03-27, 00:00:35
20 Μαρτίου 1956
Ο κ. Μαλένκωφ διεβίβασεν εις τον κ. Ηντεν μήνυμα του κ. Κρούστσεφ; - Επιδιώκεται διευκρίνισης της στάσεως Αγγλίας έναντι της Ρωσίας ...»
2016-03-20, 00:43:05
13 Μαρτίου 1956
Η Ελλάς εζήτησεν επέμβασιν των Ηνωμένων Πολιτειών-Ο βασιλεύς συνηντήθη χθες με τη βασίλισσα της Αγγλίας ...»
2016-03-13, 00:00:04
6 Μαρτίου 1956
Απαράδεκτος διά τους Κυπρίους αυτοκυβέρνησις υπό έλεγχον - Ο αγών θα συνεχισθή μέχρις εσχάτων εδήλωσεν ο Μακάριος ...»
2016-03-06, 00:00:40
28 Φεβρουαρίου 1956
Ο Αγγλος υπουργός των αποικιών μετέβη αιφνιδίως εις την Κύπρον-Εξετάζει την σκοπιμότητα μιας νέας συναντήσεως με τον Μακάριον ...»
2016-02-28, 00:00:56
21 Φεβρουαρίου 1956
Η ΕΡΕ εκέρδιζε μέχρι της νυκτός εις όλην την χώραν 156 έδρας - Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών εις ...»
2016-02-21, 00:00:03
14 Φεβρουαρίου 1956
Η τήξις των χιονιών δημιουργεί κινδύνους μεγάλων πλημμυρών-Κατεκλύσθησαν υπό υδάτων πολλαί περιοχαί εις τον Νομόν Εβρου ...»
2016-02-14, 00:00:59
7 Φεβρουαρίου 1956
Ο Μακάριος θα συσκεφθή με οργανώσεις επί των Αγγλικών προτάσεων - Νέαι αιματηραί συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και αστυνομικών ...»
2016-02-07, 00:00:51
31 Ιανουαρίου 1956
Ο Μακάριος θα συσκεφθή με οργανώσεις επί των Αγγλικών προτάσεων - Νέαι αιματηραί συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και αστυνομικών ...»
2016-01-31, 00:00:47
24 Ιανουαρίου 1956
Εναυάγησαν οριστικώς χθες αι διεξαχθείσαι συνεννοήσεις δια την αναπροσαρμογή μισθών-Ημερομισθίων όλων των κλάδων ...»
2016-01-24, 00:00:33
17 Ιανουαρίου 1956
Από σοβαρόν κίνδυνον εκ πλημμυρών απειλείται σήμερον η κοινότης Αγριάς-Ποια κοινοτικά έργα επιβάλλεται να γίνουν ...»
2016-01-17, 00:00:06
10 Ιανουαρίου 1956
Δημοσιεύεται την Πέμπτην το διάταγμα διαλύσεως της Βουλής - Αι εκλογαί θα διενεργηθούν οριστικώς την 19η ...»
2016-01-10, 00:00:33
3 Ιανουαρίου 1956
Ο Γούσιας κινείται του εν Ελλάδι παράνομου μηχανισμού του ΚΚΕ - Ποίος ο ρόλος μυστηριώδους προσώπου αποκαλούμενος ...»
2016-01-03, 00:00:33
25 Δεκεμβρίου 1955
Αι εκλογαί θα διενεργηθούν πιθανώς εντός του μηνός Μαρτίου - Οι φιλελεύθεροι ενέκριναν την ίδρυσιν ...»
2015-12-25, 00:00:04
20 Δεκεμβρίου 1955
Συγκρούσεις εις Αθήνας φοιτητών-αστυνομικών δια το Κυπριακόν-Δέκα αλλεπάλληλαι βόμβαι κατά Βρετανών εις κέντρον της Κύπρου-Διαδήλωσις διαμαρτυρίας ...»
2015-12-20, 00:00:43
13 Δεκεμβρίου 1955
Με βόμβας απαντούν οι Κύπριοι εις νέας έρευνας των Αγγλων - Εγένοντο αθρόες συλλήψεις πατριωτών εις ολόκληρον την νήσον ...»
2015-12-13, 00:00:04
6 Δεκεμβρίου 1955
Πολιτικόν διακανονισμόν του Κυπριακού επιδιώκει η Αγγλία - Διεξάγονται ήδη συνεννοήσεις, εδήλωσεν χθες ο κ. Μακ Μίλλαν ...»
2015-12-06, 00:00:36
29 Νοεμβρίου 1955
Απόπειρα εγένετο εναντίον του Χάρντιγκ-Προς νέας συνομιλίας Ελλάδος και Αγγλίας-Εντείνεται η δράσις της ΕΟΚΑ εις την Κύπρον ...»
2015-11-29, 00:00:40
22 Νοεμβρίου 1955
Πλειοψηφικόν με περιορισμένην εκπροσώπησιν της μειοψηφίας-41 αι εκλογικαί περιφέρειαι με σύνολον αριθμού βουλευτών 250 ...»
2015-11-22, 00:00:30
15 Νοεμβρίου 1955
Εις 694 εκατομμύρια και 414 χιλιάδων δραχμών ανέρχονται αι παγωμέναι πιστώσεις-Οφείλονται από 123 βιομηχανίας και εμπορικάς επιχειρήσει ...»
2015-11-15, 00:00:50
8 Νοεμβρίου 1955
Κατετέθη το Νομοσχέδιον περί διευρύνσεως των μέτρων ειρηνεύσεως –Πως κρίνει η αντιπολίτευσις τας εξαγγελθείσας προχθές αποφάσεις ...»
2015-11-08, 00:00:25
1 Νοεμβρίου 1955
H ΕΔΑ εξέθεσε εις τον κ. Καραμανλήν τας απόψεις επί του πολιτικού-Εζήτησε την άμεσον διενέργειαν εκλογών με απλήν αναλογικήν ...»
2015-11-01, 00:00:37