Πρίν 60 Χρόνια

13 Δεκεμβρίου 1955
Με βόμβας απαντούν οι Κύπριοι εις νέας έρευνας των Αγγλων - Εγένοντο αθρόες συλλήψεις πατριωτών εις ολόκληρον την νήσον ...»
2015-12-13, 00:00:04
6 Δεκεμβρίου 1955
Πολιτικόν διακανονισμόν του Κυπριακού επιδιώκει η Αγγλία - Διεξάγονται ήδη συνεννοήσεις, εδήλωσεν χθες ο κ. Μακ Μίλλαν ...»
2015-12-06, 00:00:36
29 Νοεμβρίου 1955
Απόπειρα εγένετο εναντίον του Χάρντιγκ-Προς νέας συνομιλίας Ελλάδος και Αγγλίας-Εντείνεται η δράσις της ΕΟΚΑ εις την Κύπρον ...»
2015-11-29, 00:00:40
22 Νοεμβρίου 1955
Πλειοψηφικόν με περιορισμένην εκπροσώπησιν της μειοψηφίας-41 αι εκλογικαί περιφέρειαι με σύνολον αριθμού βουλευτών 250 ...»
2015-11-22, 00:00:30
15 Νοεμβρίου 1955
Εις 694 εκατομμύρια και 414 χιλιάδων δραχμών ανέρχονται αι παγωμέναι πιστώσεις-Οφείλονται από 123 βιομηχανίας και εμπορικάς επιχειρήσει ...»
2015-11-15, 00:00:50
8 Νοεμβρίου 1955
Κατετέθη το Νομοσχέδιον περί διευρύνσεως των μέτρων ειρηνεύσεως –Πως κρίνει η αντιπολίτευσις τας εξαγγελθείσας προχθές αποφάσεις ...»
2015-11-08, 00:00:25
1 Νοεμβρίου 1955
H ΕΔΑ εξέθεσε εις τον κ. Καραμανλήν τας απόψεις επί του πολιτικού-Εζήτησε την άμεσον διενέργειαν εκλογών με απλήν αναλογικήν ...»
2015-11-01, 00:00:37
25 Οκτωβρίου 1955
Η Τουρκία απέδωσε χθες τιμάς προς την Ελληνικήν σημαίαν - Ερημος ήτο η πόλις της Σμύρνης κατά την ώρα της τελετής ...»
2015-10-25, 00:00:08
18 Οκτωβρίου 1955
Ο κ. Υπουργός των Οικονομικών εξήγγειλεν αποφάσεις υπέρ του Βόλου και του Πηλίου - Γενική φορολογική απαλλαγή θα ισχύσει μέχρι ...»
2015-10-18, 00:00:16
11 Οκτωβρίου 1955
Η κυβέρνησις εξαγγέλλει γενικάς εκλογάς δια την άνοιξιν-Πρόγραμμα αυστηράς περισυλλογής επί του οικονομικού-Η Ελλάς θα ...»
2015-10-11, 00:00:27
4 Οκτωβρίου 1955
Σύγχισις εις την κυβέρνησιν εκ της παραιτήσεως του κ. Τσουδερού-Ο κ. Στεφανόπουλος διορίζεται ως αναπληρωτή Πρωθυπουργού ...»
2015-10-04, 00:00:34
27  Σεπτεμβρίου 1955
Η Αγγλία σταθερώς αποφασισμένη να διατηρήση την Κύπρον-Με δυναμικά μέσα θέλει να καταπνίξει τον αγώνα των Κυπρίων-Κυβερνήτης ...»
2015-09-27, 00:00:06
20  Σεπτεμβρίου 1955
Κατάπληξις, πικρία και απογοήτευσις εκ του μηνύματος Ντάλλες-Επιτάσσεται άμεσος αποκατάστασις της ενότητος εις το ΝΑΤΟ ...»
2015-09-20, 00:00:05
13 Σεπτεμβρίου 1955
Παραίτησιν κυβερνήσεως και εκλογάς ζητά η αντιπολίτευσις-Απέτυχες ο Συναγερμός εις την διαχείρησιν του εθνικού θέματος ...»
2015-09-13, 00:00:16
O ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια
Ο στρατάρχης Τίτο θα υποδεχθή εις το Βελιγράδι τους βασιλείς ...»
2015-09-08, 16:17:51