Πρίν 30 χρόνια

1 Σεπτεμβρίου 1980
...»
2010-09-01, 00:00:00
31 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-31, 00:00:00
28 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-28, 00:00:00
27 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-27, 00:00:00
26 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-26, 00:00:00
25 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-25, 00:00:00
24 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-24, 00:00:00
22 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-22, 00:00:00
21 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-21, 00:00:00
20 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-20, 00:00:00
19 Αυγούστου  1980
...»
2010-08-19, 00:00:00
18 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-18, 00:00:00
17 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-17, 00:00:00
14 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-14, 00:00:00
12 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-12, 00:00:00
11 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-11, 00:00:00
8 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-10, 00:00:00
10 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-10, 00:00:00
7 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-07, 00:00:00
6 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-06, 00:00:00
5 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-05, 00:00:00
4 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-04, 00:00:00
3 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-03, 00:00:00
1 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-01, 00:00:00
31 Ιουλίου  1980
...»
2010-07-31, 00:00:00
30 Ιουλίου  1980
...»
2010-07-30, 00:00:00
29 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-29, 00:00:00
28 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-28, 00:00:00
27 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-27, 00:00:00
25 Ιουλίου  1980
...»
2010-07-25, 00:00:00