Πρίν 30 χρόνια

18 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-18, 00:00:00
17 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-17, 00:00:00
14 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-14, 00:00:00
12 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-12, 00:00:00
11 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-11, 00:00:00
8 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-10, 00:00:00
10 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-10, 00:00:00
7 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-07, 00:00:00
6 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-06, 00:00:00
5 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-05, 00:00:00
4 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-04, 00:00:00
3 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-03, 00:00:00
1 Αυγούστου 1980
...»
2010-08-01, 00:00:00
31 Ιουλίου  1980
...»
2010-07-31, 00:00:00
30 Ιουλίου  1980
...»
2010-07-30, 00:00:00
29 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-29, 00:00:00
28 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-28, 00:00:00
27 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-27, 00:00:00
25 Ιουλίου  1980
...»
2010-07-25, 00:00:00
24 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-24, 00:00:00
23 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-23, 00:00:00
22 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-22, 00:00:00
21 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-21, 00:00:00
18 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-19, 00:00:00
17 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-17, 00:00:00
16 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-16, 00:00:00
15 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-15, 00:00:00
14 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-14, 00:00:00
13 Ιουλίου  1980
...»
2010-07-13, 00:00:00
8 Ιουλίου 1980
...»
2010-07-12, 00:00:00