Πρίν 30 χρόνια

19 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-19, 00:00:00
18 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-18, 00:00:00
17 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-17, 00:00:00
16 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-16, 00:00:00
15 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-15, 00:00:00
13 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-13, 00:00:00
12 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-12, 00:00:00
11 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-11, 00:00:00
10/6/1980
...»
2010-06-10, 00:00:00
9 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-09, 00:00:00
8 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-08, 00:00:00
6 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-06, 00:00:00
5 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-05, 00:00:00
3 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-03, 00:00:00
2 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-02, 00:00:00
1 Ιουνίου 1980
...»
2010-06-01, 00:00:00
30 Μαΐου 1980
...»
2010-05-30, 00:00:00
28 Μαΐου 1980
...»
2010-05-28, 00:00:00
27 Μαΐου 1980
...»
2010-05-27, 00:00:00
26 Μαΐου 1980
...»
2010-05-26, 00:00:00
23 Μαΐου 1980
...»
2010-05-23, 00:00:00
22 Μαΐου 1980
...»
2010-05-22, 00:00:00
21 Μαΐου 1980
Καταργείται αριθμός τεκμηρίων-Αύξηση επιτοκίων κατά 2 μονάδες-Θα περιοριστούν οι έλεγχοι επί των τιμών ...»
2010-05-21, 00:00:21
20 Μαΐου 1980
...»
2010-05-20, 00:00:00
19 Μαΐου  1980
...»
2010-05-19, 00:00:00
18 Μαΐου 1980
...»
2010-05-18, 00:00:00
15 Απριλίου 1981
Το τελευταίο δεκαήμερο Απριλίου οι ψηφοφορίες για το νέο Πρόεδρο-Πιθανόν την Παρασκευή να μιλήσει ο πρωθυπουργός ...»
0000-00-00, 00:00:00