Πρίν 60 Χρόνια

14 Αυγούστου 1956
Ο Νάσερ προειδοποιεί τους Αγγλογάλλους - Χρήσις βίας ότι οδηγήσει εις νέον πόλεμον - Αναρμόδια ...»
2016-08-14, 00:03:27
7 Αυγούστου 1956
Επικίνδυνος κατάστασις εις Μ. Ανατολήν-Γενικήν επιστράτευσιν εκήρυξαν οι Αραβες-Εν ...»
2016-08-07, 00:03:05
31 Ιουλίου 1956
Η Αγγλία διέκοψε την εξαγωγήν πολεμικού υλικού εις Αίγυπτον - Εν επιφυλακή αι φρουραί Σουέζ ...»
2016-07-31, 00:03:11
24 Ιουλίου 1956
Ο Τίτο φθάνει σήμερα εις την Κέρκυραν - Την Πέμπτην συναντά τον κ. Καραμανλήν - Αιφνίδιος ...»
2016-07-24, 00:04:09
17 Ιουλίου 1956
Πολιτικήν αίματος εφαρμόζουν και πάλιν οι Βρετανοί εις Κύπρον - Ο Μακάριος ...»
2016-07-17, 00:03:24
10 Ιουλίου 1956
Τρομερά έκρηξις ηφαιστείου και ισχυρότατος σεισμός μετέβαλον εις ερείπια την Σαντορίνην, Οίον, Κάλυμνον - Μέγα ...»
2016-07-10, 00:03:53
3 Ιουλίου 1956
Η ηγεσία του Σοβιετικού ΚΚ απολογείται - Διότι δεν ανέτρεψαν εγκαίρως τον Στάλιν - Επικίνδυνος πάσα απόπειρα ανατροπής ...»
2016-07-03, 00:03:49
26 Ιουνίου 1956
Σφαίραι της ΕΟΚΑ έπληξαν χθες Αγγλον δικαστήν εις Λευκωσίαν - Είχε καταδικάσει τον Δημητρίου - Επικίνδυνος η ...»
2016-06-26, 00:03:49
19 Ιουνίου 1956
Τεράστια πυρκαγιά εις τα δάση της Κύπρου - Αφανίζει πολλούς Βρετανούς στρατιώτας - 19 απηνθρακώθησαν - Δεκάδες τραυματίαι - Βόμβα ...»
2016-06-19, 00:03:19
12  Ιουνίου 1956
Οι Τίτο και Κρούστσεφ διέφυγον κίνδυνον χθες εις Στάλιγκραντ - Παράφρονες εξ ενθουσιασμού κάτοικοι - Διέσπασαν όλας τας ζώνας ασφαλείας ...»
2016-06-12, 00:00:13
5 Ιουνίου 1956
Ηρχισαν εις Μόσχαν αι συνομιλίαι μεταξύ Τίτο και Ρώσων ηγετών - Θα συσφιχθούν έτι περαιτέρω οι δεσμοί φιλίας των δύο χωρών ...»
2016-06-05, 00:00:23
29 Μαΐου 1956
Μεταβολαί εις κυβέρνησιν Καραμανλή - Ο κ. Αβέρωφ εις το Υπουργείο Εξωτερικών - Ο κ. Αποστολίδης ...»
2016-05-29, 00:00:37
22 Μαΐου 1956
Εν μέσω επεισοδίων ήρχισεν χθες η συζήτησης επί της προτάσεως μομφής - Νέαι κατηγορίαι κατά της κυβερνήσεως ...»
2016-05-22, 00:00:42
15 Μαΐου 1956
Εσοδεία μηδέν εφέτος εις Δυτικήν Θεσσαλίαν - Μεγάλαι εκτάσεις δεν πρόκειται να θεριστούν - Πρωτοφανείς ζημίας προκάλεσε η ανομβρία ...»
2016-05-15, 00:00:03
6 Μαΐου 1956
Συνέντευξις με τον νέον Δήμαρχον για ανάγκες και ζητήματα της πόλεως - Τα έργα της αμέσου προτεραιότητας ...»
2016-05-06, 01:57:58
30 Απριλίου 1956
Απεφασίσθη ενίσχυσης της χρηματοδοτήσεως του εμπορίου-Ομολογιακαί εκδόσεις δια τον εξωτραπεζικόν δανεισμόν ...»
2016-04-30, 00:00:56
24 Απριλίου 1956
H κυβέρνησις τίθεται αλληλέγγυος προς τον Υπουργών Εξωτερικών ...»
2016-04-24, 00:00:58
17 Απριλίου 1956
Παρητήθη ο Βούλγαρος πρωθυπουργός Τσερβένκωφ - Προς βελτίωσιν των σχέσεων Βελιγραδίου ...»
2016-04-17, 00:00:32
10 Απριλίου 1956
Η ΕΟΚΑ ήρχισε να δρα και εις την Αγγλίαν - Αποκαλύψεις Βρετανικής εφημερίδος ...»
2016-04-10, 00:00:25
3 Απριλίου 1956
Το ΚΚΕ θα επιδιώξη νομιμοποίησίν του-«Σεχταριστική» πολιτική του Ζαχαριάδη ...»
2016-04-03, 00:00:50
27 Μαρτίου 1956
Οι Αγγλοι εκσπούν εις βάρος μαθητών-Συλλαμβάνουν ομήρους και κακοποιούν-Λεηλατούν οικίας Ελλήνων της Κύπρου ...»
2016-03-27, 00:00:35
20 Μαρτίου 1956
Ο κ. Μαλένκωφ διεβίβασεν εις τον κ. Ηντεν μήνυμα του κ. Κρούστσεφ; - Επιδιώκεται διευκρίνισης της στάσεως Αγγλίας έναντι της Ρωσίας ...»
2016-03-20, 00:43:05
13 Μαρτίου 1956
Η Ελλάς εζήτησεν επέμβασιν των Ηνωμένων Πολιτειών-Ο βασιλεύς συνηντήθη χθες με τη βασίλισσα της Αγγλίας ...»
2016-03-13, 00:00:04
6 Μαρτίου 1956
Απαράδεκτος διά τους Κυπρίους αυτοκυβέρνησις υπό έλεγχον - Ο αγών θα συνεχισθή μέχρις εσχάτων εδήλωσεν ο Μακάριος ...»
2016-03-06, 00:00:40
28 Φεβρουαρίου 1956
Ο Αγγλος υπουργός των αποικιών μετέβη αιφνιδίως εις την Κύπρον-Εξετάζει την σκοπιμότητα μιας νέας συναντήσεως με τον Μακάριον ...»
2016-02-28, 00:00:56
21 Φεβρουαρίου 1956
Η ΕΡΕ εκέρδιζε μέχρι της νυκτός εις όλην την χώραν 156 έδρας - Τα τελικά αποτελέσματα των εκλογών εις ...»
2016-02-21, 00:00:03
14 Φεβρουαρίου 1956
Η τήξις των χιονιών δημιουργεί κινδύνους μεγάλων πλημμυρών-Κατεκλύσθησαν υπό υδάτων πολλαί περιοχαί εις τον Νομόν Εβρου ...»
2016-02-14, 00:00:59
7 Φεβρουαρίου 1956
Ο Μακάριος θα συσκεφθή με οργανώσεις επί των Αγγλικών προτάσεων - Νέαι αιματηραί συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και αστυνομικών ...»
2016-02-07, 00:00:51
31 Ιανουαρίου 1956
Ο Μακάριος θα συσκεφθή με οργανώσεις επί των Αγγλικών προτάσεων - Νέαι αιματηραί συγκρούσεις μεταξύ των μαθητών και αστυνομικών ...»
2016-01-31, 00:00:47
24 Ιανουαρίου 1956
Εναυάγησαν οριστικώς χθες αι διεξαχθείσαι συνεννοήσεις δια την αναπροσαρμογή μισθών-Ημερομισθίων όλων των κλάδων ...»
2016-01-24, 00:00:33