16 Φεβρουαρίου 1960

Τελευταία ενημέρωση: 2020-02-16, 00:01:47
16 Φεβρουαρίου 1960

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

 

-Σοβαρά αντίδρασις κατά της Γαλλίας – Εξ αφορμής της γαλλικής βόμβας - Μεταξύ των αραβικών και αφρικανικών λαών – Διαδηλώσεις διαμαρτυρίας κατά των δοκιμών – Υφίστανται κίνδυνοι δηλητηριάσεως της ατμόσφαιρας;

-Εις 7.000 ανέρχονται οι άνεργοι του Βόλου – Απελύθη σημαντικός αριθμός μυλεργατών – Λόγω της μειώσεως καταναλώσεως αλεύρων

-Πρωτοβουλία δράσεως εις τας εμπορικάς τράπεζας – Διά περαιτέρω βιομηχανικήν ανάπτυξιν της χώρας – Θα απλουστευθεί η διαδικασία υπό της Νομισματικής

-Η στεγαστική αποκατάστασις των πολυτέκνων – Τα εισιτήρια εις λεωφορειακάς γραμμάς – Το ανακύψαν θέμα της νοσηλείας των απόρων

-Θα αυξηθή εις 1.500 δραχμάς το ποσόν διά την προικοδότησιν των απόρων κορασίδων

-Ολοκληρούται σήμερον η προώθησις αλεύρων – Επί πιστώσει θα δοθούν η όρυζα και το έλαιον

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
2
=