2 Φεβρουαρίου 1960

Τελευταία ενημέρωση: 2020-02-02, 00:01:24
2 Φεβρουαρίου 1960

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

 

-Ετερματίσθη χθες η στάσις εις Αλγέριον – Οι στασιασταί εγκατέλειψαν τα οδοφράγματα – Συλλήψεις ηγετών της ανταρσίας εις το Παρίσι – Ποινική δίωξις διά διαπραχθέντα εγκλήματα

-Σύνταξιν γήρατος εκ 200 δραχμών μηνιαίως εις απόρους κυρίως αγρότας – Προτείνει δι’ εκθέσεως καταρτισθείσα υπό της κυβερνήσεως ειδική επιτροπή – Οι προβλεπόμενοι πόροι και ο χρόνος ενάρξεως της συνταξιοδοτήσεως

-Χιών ήρχισε πίπτουσα εις Βόλον τας πρώτας πρωινάς ώρας σήμερον

-Ανεργία μαστίζει τους εργάτας γης Λεχωνίων – Ανάγκη ενισχύσεως διά χορηγήσεως επιδομάτων – Τα ζητήματα των θερμαστών και φορτοεκφορτωτών

-Μικροτέρα κατά το παρελθόν έτος ήτο η κίνησις του λιμένος Βόλου

-Οι υπεραστικοί λεωφορειούχοι Βόλου κατέρχονται εις 48ωρον απεργίαν – Από της προσεχούς Παρασκευής

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
3
=