26 Ιανουαρίου 1960

Τελευταία ενημέρωση: 2020-01-26, 00:01:30
26 Ιανουαρίου 1960

Ο ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ πριν 60 χρόνια

 

-Ανάγκη αυξήσεως μισθών και συντάξεων ιερέων – Πλήρη στοιχεία διά τους ησφαλισμένους και συνταξιούχους – Αι εφ άπαξ αρωγαί, το επίδομα λουτροθεραπείας και τα διδόμενα δάνεια – Συνταξιοδοτικά επιδόματα και επέκτασις περιθάλψεως των ασθενών – Προικοδοτήσεις θυγατέρων κληρικών και υποτροφίαι δι’ ανωτέρας σπουδάς

-Τα ζώα και ο ήλιος – Αντοχή στο κρύο παρά στη ζέστη – Το χρυσό πετεινάρι σε 40 βαθμούς κάτω από το μηδέν – Εντομα θερμαντικοί πρωτοπόροι

-Η διάνοιξις της σήραγγος Κάρλας – Μετά 6 μήνας θα ενωθούν τα μέτωπα – Μελέται έγιναν μόνον διά τα έργα που θα περατωθούν στα τέλη Ιουλίου – Διά τα υπόλοιπα τώρα συντάσσονται – Η εκκένωσις της λίμνης θα αρχίση την άνοιξιν του 1961 – Θα γίνη μεγαλύτερος του αρχικώς προβλεφθέντος περιορισμός της λίμνης; - Το εκτελούμενον αποστραγγιστικόν και αποχετευτικόν δίκτυον μήκους 65 χιλιομέτρων θα περατωθή τον Ιούλιον

-Τι διαβάζουν στον Βόλο τα παιδιά – Επίκαιρη έρευνα

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
9
=