5 Μαΐου 1959

Τελευταία ενημέρωση: 2019-05-05, 00:01:02
5 Μαΐου 1959

-Η αύξησις των αντιεβραϊκών επεισοδίων προκαλεί ανησυχίαν εις την Δυτικήν Γερμανίαν – Ναζισταί «υπεράνθρωποι» ξαναεμφανίζονται

-Ποίαι πρόοδοι έχουν γίνει μέχρι σήμερον εις εκτοξεύσεις δορυφόρων πυραύλων κ.λπ. – Επιτευχθέντα επιστημονικά συμπεράσματα

-Πώς εκδικήθη τον μπεκρήν σύζυγόν της

-Αι αμοιβαί των εργαζομένων κατά τας εξαιρέσιμους ημέρας – Διευκρινίσεις του Υπουργείου Εργασίας

-Τεράστιον τούνελ υπό το Λευκόν Ορος θα συνδέση την Γαλλίαν με την Ιταλίαν – Θα στοιχίσει 15 δισεκατομμύρια φράγκα

-Επιδρομή λαγών εις Αγγλίαν

-Υπάρχουν εις την σελήνην κοιτάσματα αδαμάντων;

-Ο βασιλικός πολτός προλαμβάνει την λευχαιμίαν

-Αι εξαγωγαί ελαιών υπό εμπόρων και υπό συνεταιριστικών οργανώσεων

-Ο γαμβρός εγκατέλειψεν την νύφην και εξηφανίσθη με την φίλην του

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
4
=