2 Δεκεμβρίου 1958

Τελευταία ενημέρωση: 2018-12-02, 00:01:45
2 Δεκεμβρίου 1958

-Πέντε σχέδια διά το Κυπριακόν ενώπιον του ΟΗΕ – Επροτάθη λύσις της κηδεμονίας υπό τα Ηνωμένα Εθνη – Παρέλασις Κυπρίων με πένθιμον περιβολήν

-Δηλώσεις του υπουργού Συντονισμού επί των συνομιλιών εις Γερμανίαν – Το κρατικόν δάνειον και αι βιομηχανικαί πιστώσεις εις επιχειρήσεις – Τεχνική βοήθεια και ενδιαφέρον διά την εκτέλεσιν τουριστικών έργων

-Αιτήματα των τραπεζικών υπαλλήλων – Αδύνατος η επίλυσις του μισθολογίου – Διαβήματα των αρτεργατών και μυλεργατών

-Ερανος διά την μαχόμενην Κύπρον έδωσεν υπερδιακοσίας χιλιάδας – Εις την Περιφέρειαν Βόλου

-Εξαγορά βάμβακος θ’ αρχίση αύριον – Αι ορισθείσαι τιμαί – Πληρωμή επιτόπου

-Ο Συνεταιρισμός λεωφορείων «Πήλιον» θα προμηθευθεί και άλλα τέσσερα πούλμαν – Δρομολόγησις εις την γραμμήν Αθηνών

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
6
=