14 Οκτωβρίου 1958

Τελευταία ενημέρωση: 2018-10-14, 00:01:04
14 Οκτωβρίου 1958

-Αναγνώρησιν ανεξαρτησίας εις την Κύπρον εντός επτά ετών – Προτείνει εκ νέου εις την Μεγάλη Βρετανία ο Εθνάρχης Μακάριος

-Απηγορεύθη η εμπορία μεταβροχικού βάμβακος

-Ο «Πρωτοπόρος» μη δυνηθείς να φθάση εις ζώνην της Σελήνης επανέπεσε χθες εις την γήινην ατμόσφαιραν και εκεί ανεφλέγη – Λόγω του ψύχους ημποδίσθη πυροδότησης του τελευταίου ορόφου

-Η συγκέντρωσις καπνών διά λογαριασμόν δημοσίου – Θα καταβληθή συμπληρωματική τιμή 2 δραχμές ανά οκάν – Διαγράφεται κίνδυνος να ματαιωθεί η συνεργασία

-Τρίδυμα έτεκε μια γυναίκα εις την Νέαν Ιωνίαν – Μικραί ελπίδες να διατηρηθούν εν ζωή

-Απέθανεν αιφνιδίως χθες εκ συγκοπής ο διευθυντής Τραπέζης Ελλάδος Γ. Καραγεώργος – Η κηδεία του σήμερον εκ του Αγίου Νικολάου

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
4
=