18 Μαρτίου 1958

Τελευταία ενημέρωση: 2018-03-18, 00:01:18
18 Μαρτίου 1958

-Κοινοπραξίαν δια την έρευναν του κοσμικού διαστήματος και διάλυσιν των στρατιωτικών βάσεων προτείνει η Μόσχα – Η διπλωματική προπαρασκευή της διεθνούς διασκέψεως

-Αι σχέσεις Ελλάδος και Γιουγκοσλαβίας θα εισέλθουν εις στάδιον δοκιμασίας

-Ανεζήτει εις Ζάκυνθον τον τάφον της μητρός αλλ’ επανεύρε την ίδιαν μετά απουσίαν 24 ετών – Μια συγκινητική ιστορία

-Η μεταφορά των κατοίκων του χωριού Βενέτου εις την υποδειχθείσαν θέσιν παρά τα Κανάλια – Διαβεβαιώσεις του Υπουργείου

-Σύλληψις σπείρας παραχαρακτών εις Αθήνας – Ητοίμαζε την έκδοσιν πλαστών 100δραχμων

-Η σύναψις του δανείου δια το Εθνικόν Στάδιον – Θα παρασχεθή η εγγύησις παρά του δημοσίου

-Οι εργαζόμενοι εις βιομηχανίας οικοδόμοι έτοιμοι να κατέλθουν εις απεργιακόν αγώνα

-Χορήγησις δανείων εις ιδιοκτήτας Βόλου ενοικιαστάς και παραπηγματούχους

-Ψύχος και χιόνια εις την Βόρειον Ελλάδαν

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
1
=