14 Ιανουαρίου 1958

Τελευταία ενημέρωση: 2018-01-14, 00:01:20
14 Ιανουαρίου 1958

-Επεδόθη η απάντησις  του Αϊζενχάουερ εις το μήνυμα του Ν. Μπουλγκάνιν – Δέχεται συνάντησιν επί ανωτάτου επιπέδου υπό ορισμένας προϋποθέσεις – Ολαι αι δυτικαί χώραι συμφωνούν με τας προτάσεις του Αμερικανού Προέδρου

-Αύριον η σύσκεψις της ευρείας επιτροπής Βόλου – Η συντονιστική θα εισηγηθεί την κάθοδον εις απεργίαν – Διότι κρίνονται απαράδεκτα τα κυβερνητικά μέτρα – Το θέμα της ενισχύσεως των παραγωγών Πηλίου – Κυβερνητικαί υποσχέσεις – ενέργειαι βουλευτών

-Πανελλαδική σύσκεψις εμπορικών συλλόγων – Θα πραγματοποιηθεί εις Πάτρας τον Μάρτιον

-Θα επανεξεταστούν τα μέτρα δια τον Βόλον; - Συνεργασία Καραμανλή και Διοικητού της ΑΤΕ

-Εγκρισις δανείων εις ιδιοκτήτας, ενοικιαστάς και παραπηγματούχους

-Πιστώσεις δι εκτέλεσιν αντιπλημμυρικών έργων – Εις τον Βόλον και Πήλιον

-11 εκατομμύρια μόνον εκ των 26 που απαιτούνται διετέθησαν δια την νέαν γραμμήν ΣΕΚ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
8
=