25 Ιουνίου 1957

Τελευταία ενημέρωση: 2017-06-25, 00:01:46
25 Ιουνίου 1957

-Μικρόν ποσοστόν δημοσίων υπαλλήλων ικανοποιούν τα μέτρα – Η κυβέρνησις κατ’ ουσίαν αρνείται ν’ αυξήσει τους μισθούς – Οι εργαζόμενοι θα αποδυθούν εις νέον απεργιακόν αγώνα; Υπό μελέτην τα αιτήματα της εργατοϋπαλληλικής τάξης

-Η εξ Υπουργών επιτροπή θα εξετάση πιθανώς σήμερον το θέμα της χορηγήσεως δανείων δια της Κτηματικής – Ο κ. Κρίμπας θα έλθη εις Βόλον μέχρι της Κυριακής;

-Βάσει ονομαστικών καταστάσεων των σεισμοπαθών – Θα γίνει συγκέντρωση σίτου με προνομιακήν τιμήν; - Παρεδόθησαν χθες 57 χιλιάδες οκάδες εις Βόλον – Βελεστίνον

-Ανασκαφαί μεταξύ Δημητριάδος – Διμηνίου φέρουν εις φως εν αρχαίον νεκροταφείον

-Αφόρητος καύσων χθες εις όλην την Θεσσαλίαν – Εις Βόλον εσημειώθη θερμοκρασία 35,2 βαθμών – Εις Λάρισαν μεγίστη 40,2 και εις Τρίκαλα 42,2

-Ο Νομός Μαγνησίας έρχεται τρίτος κατά σειράν εις την εκτέλεσιν μικρών κοινωφελών έργων

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
9
=