7 Μαΐου 1957

Τελευταία ενημέρωση: 2017-05-07, 00:02:42
7 Μαΐου 1957

-Το κόμμα φιλελευθέρων καταγγέλλει την κυβέρνησιν δια τας φατριαστικάς πράξεις και αυθαιρέτους ενεργείας - Αι συνέπειαι της εντάξεως εις το «Δόγμα Αιζενχάουερ» - Η κυβέρνησις αποκρούει τας κατηγορίας ως ασυστάτους

-Μετά δίμηνον θα εξαγγελθούν αι αποφάσεις δια τους νέους σεισμοπλήκτους των πόλεων

-Εις ευρείαν σύσκεψιν προέδρων των κοινοτήτων εξητάσθηκαν τα ζητήματα της περιοχής Φαρσάλων - Αδειαι ανοικοδομήσεως –εξηλεκτρισμός – οδοποιΐα - Τα κυριότερα προβλήματα - Τι ετόνισαν οι ομιληταί

-Ανάγκη να επεκταθεί εις την ύπαιθρον ο θεσμός των κοινωνικών ασφαλίσεων

-Η επισκευή των παλαιών πολυκατοικιών - Περιοδεία του κ. Παυλίδη εις τα χωριά

-Αι προβλεπόμεναι κύριαι τροποποιήσεις εις το ρυμοτομικόν σχέδιον του Βελεστίνου

-Αι ώραι κοινής ησυχίας κατά την θερινήν περίοδον - Απαγόρευσις θορύβων

-Μόνο οι εύποροι μαθηταί θα καταβάλουν εισφοράν

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
8
=