9 Απριλίου 1957

Τελευταία ενημέρωση: 2017-04-09, 00:02:27
9 Απριλίου 1957

-H Σοβιετική Ενωσις προειδοποιεί απειλητικώς την Ελλάδα - Θεωρεί τας Αμερικανικάς βάσεις ως στρεφόμενας κατ’ αυτής

-Οι συνεχιζόμενοι σεισμοί και τα φημολογούμενα αίτια

-Ολοκληρώθη εις Βόλον η καταγραφή των ζημιών - 1096 κατεδαφιστέαι,  2321 βαρέως και 3169 ελαφρώς - Θα ανατεθεί εις στρατιωτικούς η ανοικοδόμισης; - Ο καθορισμός των αρμοδιοτήτων

-Η καταβολή των οφειλών προς το ΙΚΑ - Υπό εργοδοτών και ανοικοδομούντων - Θα παγοποιηθούν αι οφειλαί προς ΤΕΒΕ

-Απεφασίσθη η διάθεσις πιστώσεων δια κατασκευήν διδακτηρίων εις Βόλον -Το παράπηγμα του Γυμνασίου Θηλέων

-Αι χθεσιναί δύο ισχυραί σεισμικαί δονήσεις - Υποχθόνιοι κρότοι ομοιάζοντες προς έκρηξιν

-Θα αποφασίσουν κάθοδον εις απεργίαν οι δημόσιοι υπάλληλοι του Νομού Μαγνησίας; - Συγκαλείται δι αύριον γενική συνέλευσης

-Αι βασικαί αντιρρήσεις του Δήμου Βόλου επί του νομοσχεδίου περί Οργανισμού Υδρεύσεως - Κατατεθέν σχετικόν σημείωμα εις την Βουλήν

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
5
+
4
=