19 Μαρτίου 1957

Τελευταία ενημέρωση: 2017-03-19, 00:03:47
19 Μαρτίου 1957

- Η κυβέρνησις  θα δώση προτεραιότητα εις ανοικοδόμησιν γενικώς της υπαίθρου - Δεν πρόκειται να χορηγηθούν δάνεια επισκευής - Θα «κλείσει» οριστικώς το θέμα πόλεως Βόλου; - Προσπάθειαι να αποκρυβεί το μέγεθος των ζημιών

-8.056 οικοδομαί κατεδαφιστέαι κατεγράφησαν έως χθες - Μηχανικοί εκ Βόλου αποστέλλονται εις την περιοχήν Λαρίσης - Κλείει λόγω ελλείψεως προσωπικού το πολεοδομικόν γραφείον

-Υδροφόρον πολτοποιεί την κεφαλήν παιδός υπό τα βλέμματα της αλλόφρονος μητρός του

-Αι επείγουσαι ανάγκαι των σεισμόπληκτων χωριών

-Ο Δήμος Βόλου υποχρεούται να επαναπροσλάβει  απολυθέντας υγειονομικούς και οδοκαθαριστάς

-Αι σεισμικαί καταστροφαί εις την επαρχίαν Φαρσάλων

-Το ταχύτερον μέτρα δια την αγοράν του Βόλου

-Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι θα επιδιώξουν χορήγησιν επιδομάτων σεισμοπληξίας

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
5
=