12 Μαρτίου 1957

Τελευταία ενημέρωση: 2017-03-12, 00:03:14
12 Μαρτίου 1957

- Πλήρη ανοικοδόμησιν Βόλου και περιοχής ζητούν από την κυβέρνησιν αι οργανώσεις - Η κατασκευή ή επισκευή εργοστασίων και καπναποθηκών και η εξασφάλισις επαγγελματικής στέγης, δίκαιον αίτημα - Ο πρωθυπουργός θα προσκληθεί να επισκεφθή συντόμως την πόλιν

-Εντελώς νέον το επίκεντρον των καταστρεπτικών σεισμών - Δεν επηρεάζεται από τας δονήσεις η παλαιά εστία του Βόλου - Εις την Θεσσαλίαν εδημιουργήθησαν 4 σεισμογενή κέντρα - Αι γνώμαι των αφιχθέντων Γεωλόγων

-Η χορήγησις δανείων υπό της Κτηματικής Τραπέζης - Δια την επισκευήν εργοστασίων και καπναποθηκών - Θα είναι δεκαετούς διάρκειας και θα δοθούν με τόκον 10%

-Ακόμη δύο τα θύματα των σεισμών - Εν βρέφος απέθανεν εκ του ψύχους

-Κατεδαφίζονται τα ερείπια εις Βελεστίνον - Συνεχίζεται το έργον περιθάλψεως πληγέντων - Διανομή των σκηνών, άρτου και κονσερβών

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
3
=