5 Μαρτίου 1957

Τελευταία ενημέρωση: 2017-03-05, 00:02:05
5 Μαρτίου 1957

- Εφονεύθη υπό Βρεττανών ο υπαρχηγός της ΕΟΚΑ Αυξεντίου - Επεσεν ως ήρως κατά την διάρκειαν 10ώρου σκληράς μάχης - Είμαι υπερήφανος δια τον υιόν μου, εδήλωσεν η μήτηρ του

-Ουδεμία πρόοδος δια τέταρτον κατά σειράν μήνα εις το έργον της αποκαταστάσεως των σεισμοπλήκτων - Ανεπαρκές το προοριζόμενον δια τον Μάρτιον ποσόν

-Κατέπεσεν εις χαράδραν βάθους 20 μέτρων – Από έναν βράχον των Μετεώρων και εφονεύθη

-Ολόκληρος η περιφέρεια του Ανατολικού Πηλίου - Παραμένει ακόμη αποκλεισμένη εκ των χιόνων - Αι προσπάθειαι δια τον εκχιονισμόν της οδού

-Η παρατηρηθείσα χθες εκδρομική κίνησις - Τουρίσται εξ Αθηνών και Θεσσαλονίκης

-Ο Νάσαρ απεδέχθη πρόσκλησιν του Βασιλέως - Θα έλθη το καλοκαίρι εις την Ελλάδαν επισήμως -Το ζήτημα των Ελλήνων της Αιγύπτου

-Αεροπλάνον με 11 άτομα κατέπεσεν εις την θάλασσαν

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
7
=