25 Δεκεμβρίου 1956

Τελευταία ενημέρωση: 2016-12-25, 00:02:27
25 Δεκεμβρίου 1956

- O Mακάριος απέρριψε με περιφρόνησιν τας προτάσεις Ράντκλιφ δια την Κύπρον - Λογομαχία Αρχιεπισκόπου και Αγγλων εκπροσώπων - Η χαρά των Χριστουγέννων επισκιάζεται εις την νήσον

-Αιγυπτιακά στρατιωτικά τμήματα εισήλθον προχθές εις το Πορτ Σάιδ - Ο λαός ζητωκραυγάζει υπέρ του Νάσσερ - Ουδείς Αγγλος υπάρχει εις τα Αιγυπτιακά εδάφη

-Ο Βενιζέλος βεβαιεί ότι διεξάγονται πράγματι συνομιλίαι δια την συγχώνευσιν ΦΔΕ και ΔΚΕΛ - Ζητεί ενιαίαν εμφάνισην κομμάτων του κέντρου

-Καλή η χθεσινή κίνησις εις την αγοράν – Από τα σφάγια έμειναν πολλά απώλητα

-Εζητήθη η διάθεσις και νέας πιστώσεως δια την καταβολήν επιδομάτων εις ανέργους

-Η ίδρυσις Επαγγελματικής Τραπέζης - Τα υποβληθέντα αιτήματα των εμπόρων

-Το ζήτημα των προαγωγών δημοδιδασκάλων - Πλήρωσις κενών θέσεων - Ιδρυσις διδακτηρίων

 

 

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
1
=