«Διεθνή πρότυπα: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική» Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Τελευταία ενημέρωση: 2015-11-09, 18:37:48
«Διεθνή πρότυπα: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική» Εκπαιδευτικό σεμινάριο στη Θεσσαλονίκη

Η Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία (ΕΑΕ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) οργανώνουν στη Θεσσαλονίκη εκπαιδευτικό σεμινάριο με θέμα: Διεθνή πρότυπα: Η εφαρμογή τους στην αρχειακή πρακτική, στο χώρο του Συνεδριακού Κέντρου της Τράπεζας Πειραιώς (Κατούνη 12-14, Λαδάδικα), στις 27 και 28 Νοεμβρίου 2015.

Το σεμινάριο απευθύνεται στους εργαζόμενους σε αρχειακούς φορείς και τα μέλη της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας και έχει ως στόχο την εκπαίδευσή τους στα πρότυπα περιγραφής των αρχείων:

•      Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (Γενικό), Αθήνα 2002,

•    Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Πρόσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες, Αθήνα 2012,

•      Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών, Αθήνα 2014 και

•      Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων, Αθήνα 2014,

έτσι όπως αυτά έχουν εκπονηθεί από το Διεθνές Συμβούλιο Αρχείων και εκδοθεί σε ελληνική μετάφραση από την Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία.

Η ανάγκη δημιουργίας προτύπων για την περιγραφή των αρχείων προέκυψε σχετικά πρόσφατα (δεκαετία 1970) και οφείλεται στην απαίτηση των πολιτών να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία. Η πρόσβαση στις πληροφορίες που περιέχουν τα αρχεία επιτυγχάνεται εύκολα και αποτελεσματικά μόνο μέσα από την ύπαρξη κατάλληλων εργαλείων έρευνας που διευκολύνουν την αναζήτησή τους. Η εισαγωγή της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών στην επεξεργασία των αρχείων έδωσε επιπλέον στους αρχειακούς φορείς την ευκαιρία να δημιουργήσουν δυναμικά εργαλεία έρευνας, που διευκολύνουν την πρόσβαση στις πληροφορίες που διατηρούν.

Από το 1995, η Ελληνική Αρχειακή Εταιρείαφροντίζει, με την Επιτροπή Επιμόρφωσης, την Επιτροπή Ορολογίας και σήμερα με την Επιτροπή Εφαρμογής Προτύπων (ΕΑΕ/ΕΕΠ), να παρακολουθεί από κοντά τις διεθνείς εξελίξεις στη δημιουργία και εφαρμογή προτύπων και να μεταφέρει στην Ελλάδα τη διεθνή τεχνογνωσία με τη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Ήδη, χάρη στην πρωτοβουλία αυτή της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας, οι κυριότεροι ελληνικοί αρχειακοί φορείς χρησιμοποιούν πλέον για την περιγραφή των αρχείων τους το Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής (ΔΙΠΑΠ) και προετοιμάζονται για την εισαγωγή και των υπολοίπων προτύπων.

Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώςδιαχειρίζεται ογκώδες και πολύτιμο αρχειακό υλικό, μέσω του οποίου ανασυγκροτείται σημαντικό μέρος της οικονομικής ιστορίας, τραπεζικής, βιομηχανικής και αγροτικής, της Ελλάδας του 20ού αιώνα. Το Ιστορικό Αρχείο του Ιδρύματος έχει ενσωματώσει και διατηρεί τα ιστορικά αρχεία των τραπεζών τις οποίες απορρόφησε η Τράπεζα Πειραιώς στο παρελθόν, καθώς και αρχεία φορέων και επιχειρήσεων που συνδέθηκαν μαζί τους. Απευθυνόμενο σε ομάδες κοινού και πέραν της ερευνητικής και ακαδημαϊκής κοινότητας, το Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ εφαρμόζει τις αρχές και τις καλές πρακτικές της αρχειονομίας και επιθυμεί να συμβάλει στην περαιτέρω εμπέδωσή τους, καθώς και στη διαρκή κατάρτιση των αρχειονόμων που καλούνται να τις εφαρμόσουν.

Καρπός της συνεργασίας των δύο φορέων υπήρξε το σεμινάριο με το ίδιο περιεχόμενο που υλοποιήθηκε στην Αθήνα τον Μάιο του 2014 καθώς και το εργαστήριο για την εφαρμογή του Προτύπου Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων τον Μάρτιο 2015, επίσης στην Αθήνα.

Οι οργανωτές φιλοδοξούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην επιμόρφωση των εργαζομένων σε όλους τους αρχειακούς φορείς της χώρας, με σειρά των σεμιναρίων και εργαστηρίων που προγραμματίζονται, ώστε η κατανόηση και υιοθέτηση των προτύπων να έχει ως αποτέλεσμα την εισαγωγή τους στην ελληνική αρχειακή καθημερινότητα με τους καλύτερους δυνατούς όρους.

 

Η Οργανωτική Επιτροπή

  

Ακολουθεί το πρόγραμμα του Σεμιναρίου

Παρασκευή 27 Νοεμβρίου 2015

09:00 – 09:30  Υποδοχή των εκπαιδευομένων - εγγραφή

09:30 – 09:45  Χαιρετισμός του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

09:45 – 10:00  Χαιρετισμός της Ελληνικής Αρχειακής Εταιρείας

                                                            Νέστωρ Μπαμίδης, Πρόεδρος της Ε.Α.Ε.

10:00 – 10:45  Η ανάγκη υιοθέτησης προτύπων στην αρχειακή πρακτική

                                                            Νίκος Παντελάκης

 10:45 – 11:30 Η τυποποίηση στην περιγραφή και διαχείριση των αρχείων και η συμβολή του ISO και του ΕΛΟΤ

                                                            Κατερίνα Τοράκη & Στέλλα Χατζημαρή

11:30 – 12:00  Τα τέσσερα πρότυπα  και οι μεταξύ τους σχέσεις

                                                            Υπαπαντή Κύττα

12:00 – 12:15  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:15 – 13:45  ISAD(G), Διεθνές Πρότυπο Αρχειακής Περιγραφής-Γενικό (ΔΙΠΑΠ). Θεωρητικά ζητήματα και πρακτικές εφαρμογής του Γιώργος Κουμαρίδης, Ζήσιμος Συνοδινός

13:45 – 15:15  Πρακτική άσκηση

15:15 – 15:45  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

15:45 – 16:45  Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Φορέων Διατήρησης Αρχείων (ΔΙΠΠΕΦΔΑ)

                                                            Ελένη Μπενέκη

16:45 – 17:45  Πρακτική άσκηση

17:45 – 18:00  Παρουσίαση του Εθνικού Ευρετηρίου Αρχείων

                                                            Γιώργος Χαρωνίτης

17:45 – 19:00  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 

Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

09:00 – 10:30  Η καθιέρωση των παραγωγών των αρχείων. Το πρότυπο ISAAR(CPF) -ΔΙΠΚΑΕ(ΝΦΠΟ)

                                                            Γιώργος Χαρωνίτης

10:30 – 12:00  Πρακτική άσκηση

12:00 – 12:15  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12:15 – 13:15  ISDF, Διεθνές Πρότυπο Περιγραφής Λειτουργιών(ΔΙΠΠΕΛ). Μια μετέωρη καινοτομία;

                                                            Νέστωρ Μπαμίδης

13:15 – 13:45  Η μετάφραση των προτύπων. Ζητήματα ορολογίας, απόδοσης και προσαρμογής

                                                            Νέστωρ Μπαμίδης

13:45 – 14:15  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

14:15 – 15:15  Παρουσίαση του προγράμματος @ρχειομνήμων των Γενικών Αρχείων του Κράτους

                                                            Νέστωρ Μπαμίδης

15:15 – 15:45  ΣΥΖΗΤΗΣΗ

15:45 – 16:00  Αποτίμηση του σεμιναρίου                                                          

Νίκος Παντελάκης, Υπεύθυνος της Επιτροπής Εφαρμογής Προτύπων της ΕΑΕ

 

 

Πληροφορίες:Αρετή Μακρή, Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής

τηλ.: 2310-855255, φαξ: 2310-816981, e-mail: seminars@eae.org.gr

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
8
=