Ευρωκαταδίκη για τη γεωργική νιτρορύπανση των υδάτων

Τελευταία ενημέρωση: 2015-04-29, 19:12:11
Ευρωκαταδίκη για τη γεωργική νιτρορύπανση των υδάτων

Την καταδίκη της Ελλάδας για αποτυχία προστασίας των νερών από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης αποφάσισε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την Πέμπτη 23 Απριλίου.

Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την σχετική Κοινοτική Οδηγία (91/676/ΕΟΚ) για τη νιτρορύπανση αφού:

  • Δεν χαρακτήρισε ως ευπρόσβλητες ζώνες ορισμένες περιοχές στις οποίες παρατηρείται παρουσία μαζών υπόγειων ή επιφανειακών υδάτων που προσβάλλονται από συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l ή πλήττονται από το φαινόμενο του ευτροφισμού.
  • Δεν εκπόνησε προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες αυτές εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου.

Η οδηγία αποβλέπει στη μείωση της ρύπανσης των υδάτων που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από νιτρικά ιόντα γεωργικής προέλευσης και υποχρεώνει τα κράτη μέλη στη λήψη διαφόρων μέτρων.

Κατόπιν διενέργειας τεχνικού ελέγχου, η Επιτροπή κατέληξε ότι ο χαρακτηρισμός NEZ πρέπει να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας και για το λόγο αυτό ζήτησε γραπτές παρατηρήσεις από την Ελλάδα. Οι ελληνικές αρχές δεσμεύτηκαν να χαρακτηρίσουν ορισμένες περιοχές ως ΝΕΖ επί τη βάση νέων δειγματοληψιών, αναλύσεων και μελετών που επρόκειτο να εκπονηθούν.

Από τα στοιχεία που προσκόμισε η Ελλάδα προέκυψε ότι σε ’ο,τι αφορά την περίοδο 2004-2007 εννέα περιοχές βρίσκονταν εκτός των χαρακτηρισμένων ευπρόσβλητων ζωνών και έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες. Πρόκειται για τις περιοχές μεταξύ του ποταμού Έβρου, της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ημαθίας και της Θεσσαλικής πεδιάδας, του νόμου Ευβοίας, της βορείου, νοτιοδυτικής και ανατολικής Πελοποννήσου , της ανατολικής Κρήτης, ανατολικής Αττικής και του Ασωπού.

 

Τι προτείνει ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου

Σε αυτό το σημείο ο Ελληνικός Σύνδεσμος Ασβέστου, προτείνει ως άμεσο πρόγραμμα δράσης την εφαρμογή της «ασβεστοποίησης».

Ο ασβέστης χρησιμοποιείται παγκοσμίως στην γεωργία, προσφέροντας τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

1. Αυξάνει το ρΗ του όξινου εδάφους (όσο υψηλότερο είναι το ρΗ τόσο λιγότερο όξινο το έδαφος)
2. Παρέχει μια πηγή ασβεστίου και μαγνησίου για τα φυτά
3. Επιτρέπει βελτιωμένη διείσδυση του νερού για τα όξινα εδάφη
4. Βελτιώνει την απορρόφηση σημαντικών φυτικών θρεπτικών συστατικών (άζωτο, φωσφόρο και κάλιο) και κατά συνέπεια ελαχιστοποιεί την ποσότητα των λιπασμάτων και την περίσσεια λίπανση.
5. Βελτιώνει τα αργιλικά εδάφη όσον αφορά την εργασιμότητα τους
6. Κατακρατά τα βαρέα μέταλλα
7. Είναι μυκητοκτόνο

Όπως επισημαίνει ο σύνδεσμος για να αποφευχθεί το πρόβλημα της νιτρορρύπανσης, θα πρέπει να εξασφαλίζεται η πλήρης απορρόφηση του αζώτου από το φυτό, η οποία είναι εφικτή εφόσον το έδαφος έχει ήδη ασβεστοποιηθεί. Με την χρήση του ασβέστη, πέραν της μείωσης της νιτρορύπανσης μέσω της ορθής χρήσης των λιπασμάτων, θα βελτιωθεί η εγχώρια παραγωγή ασβέστη μεσούσης της παρατεταμένης κρίσης και θα μειωθεί η εισαγωγή των λιπασμάτων, που πολλές φορές

econews.gr

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
5
=