Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νέα καταδίκη της Ελλάδας για τη νιτρορύπανση

Τελευταία ενημέρωση: 2015-04-23, 15:07:26
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο: Νέα καταδίκη της Ελλάδας για τη νιτρορύπανση

Την καταδίκη της Ελλάδας, γιατί απέτυxε να προστατεύσει τα ύδατα από τη νιτρορύπανση, αποφάσισε σήμερα το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ).

Σύμφωνα με το ευρωδικαστήριο, η χώρα μας, δεν χαρακτήρισε ως "ευπρόσβλητες ζώνες" ορισμένες περιοχές, στις οποίες παρατηρούνται υπόγεια ή επιφανειακά ύδατα που προσβάλλονται από συγκεντρώσεις νιτρικών ιόντων μεγαλύτερες από 50 mg/l ή πλήττονται από το φαινόμενο του ευτροφισμού.

Επίσης, η Ελλάδα δεν εκπόνησε τα προγράμματα δράσεως σχετικά με τις ζώνες αυτές εντός του καθορισμένου χρονικού ορίου και παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας 91/676/ΕΟΚ, για την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης.Η συγκεκριμένη οδηγία έχει ως σκοπό τον περιορισμό της ρυπάνσεως των υδάτων από νιτρικά ιόντα γεωργικής προελεύσεως.

Το 2010 κατόπιν τεχνικής εξετάσεως του χαρακτηρισμού των ευπρόσβλητων ζωνών, την οποία πραγματοποίησε η Ελλάδα, η Επιτροπή την ενημέρωσε ότι ο χαρακτηρισμός αυτός έπρεπε να επεκταθεί.

Από τα δεδομένα που παρέσχε η Ελλάδα προέκυψε ότι, όσον αφορά την περίοδο μεταξύ των ετών 2004 και 2007, εννέα ζώνες που βρίσκονται εκτός των χαρακτηρισμένων ευπρόσβλητων ζωνών έπρεπε επίσης να είχαν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες. Πρόκειται για τις περιοχές του ποταμού Έβρου, της Θεσσαλονίκης, της Πέλλας, της Ημαθείας και της Θεσσαλικής πεδιάδας, του νομού Εύβοιας, της βορείου Πελοποννήσου (περιοχές Κορίνθου, Κάτω Αχαΐας, Λουσικών, Άραξου, Σφαγέικων και Αιγίου), της νοτιοδυτικής Πελοποννήσου (περιοχή των νομών Μεσσηνίας και Ηλείας), της ανατολικής Πελοποννήσου (περιοχές Σπάρτης, Έλους - Σκάλας και Λεωνιδίου), της ανατολικής Κρήτης, της ανατολικής Αττικής και του ποταμού Ασωπού.

Στη σημερινή του απόφαση το Δικαστήριο διαπιστώνει ότι η Ελλάδα δεν αμφισβητεί ότι ορισμένες ζώνες των περιοχών που προσδιόρισε η Επιτροπή έπρεπε να είχαν χαρακτηριστεί ως ευπρόσβλητες, αλλά υποστηρίζει, κατά πρώτο λόγο, ότι η αναθεώρηση των ζωνών είναι σε εξέλιξη.

Κατά δεύτερο λόγο, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι οι περιοχές που προσδιόρισε η Επιτροπή δεν πρέπει οπωσδήποτε να χαρακτηριστούν ως ευπρόσβλητες ζώνες σε ολόκληρη την έκτασή τους. Εντούτοις, δέχεται ότι στα σημεία μετρήσεως που βρίσκονται στις περιοχές αυτές, εκτός των χαρακτηρισμένων από τις ελληνικές αρχές ζωνών, έχει παρατηρηθεί στις μάζες υπόγειων υδάτων περιεκτικότητα σε νιτρικά ιόντα μεγαλύτερη από 50 mg/l, στοιχείο το οποίο αποτελεί ένα από τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ζωνών ως ευπρόσβλητων.

Επιπλέον, η Ελλάδα δεν αμφισβητεί ότι ορισμένες μάζες γλυκών υδάτων που έχουν προσβληθεί από φαινόμενο ευτροφισμού δεν λήφθηκαν υπόψη. Διατείνεται όμως ότι οι περιοχές αυτές δεν μπορούν, από υδρογεωλογικής απόψεως, να θεωρηθούν ενιαία συστήματα και ότι η ποιότητα των υδάτων των διαφόρων μαζών που συγκροτούν τις περιοχές αυτές είναι καλή.

tovima.gr

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
9
+
9
=