Πένθιμα

Ετήσιο μνημόσυνο ΡΟΔΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς, αδελφής και θείας ...»
2018-11-09, 17:22:31
Ετήσιο μνημόσυνο π. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2018-11-09, 17:20:33
Ετήσιο μνημόσυνο ΙΩΑΝΝΗ ΛΥΚΟΥΡΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, ...»
2018-11-09, 17:19:53
Ετήσιο μνημόσυνο AIKATEΡINHΣ ZAXAΡH
Με τη συμπλήρωση Ενός Έτους από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2018-11-09, 17:17:24
40ημερο μνημόσυνο ΕΥΘΥΜΙΑΣ (ΜΙΤΣΑΣ) ΧΡΗΣΤΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας και γιαγιάς ...»
2018-11-09, 17:15:14
40ημερο μνημόσυνο ΣΤΥΛΙΑΝΗΣ Ε. ΒΑΡΣΑΜΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας ...»
2018-11-09, 17:11:53
40ημερο μνημόσυνο ΧΡΗΣΤΟΥ ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας ...»
2018-11-09, 17:05:20
40ημερο μνημόσυνο ΧΡΙΣΤΟΥ ΣΤΑΥΡΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, ...»
2018-11-09, 17:03:38
40ημερο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΗΡ. ΚΑΤΣΑΝΟΥ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας ...»
2018-11-09, 17:02:49
40ημερο μνημόσυνο ΠΑΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του ...»
2018-11-09, 16:59:43
40ημερο μνημόσυνο ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΧΛΙΤΣΙΟΥ
Μέ την συμλήρωση 40 ημερών από τόν θάνατο του ...»
2018-11-09, 16:58:15
Κηδεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΟΥΛΙΩΤΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο ...»
2018-11-08, 09:57:47
40ημερο μνημόσυνο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας πατέρα, παππού και θείου ...»
2018-11-02, 19:06:24
Τριετές μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΛΕΞ. ΜΑΝΟΥ
Με τη συμπλήρωση τριών ετών από τον θάνατο του λατρεμένου μας υιού, ...»
2018-11-02, 19:03:55
Κηδεία ΝΑΟΥΜ ΠΑΠΑΔΗΜΟΥ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού και θείο ...»
2018-11-02, 19:01:07
Κηδεία ΕΛΕΝΗΣ ΚΟΥΡΚΟΥΜΠΑ
Την αγαπημένη μας μητέρα, αδελφή,γιαγιά,προγιαγιά και θεία ...»
2018-11-02, 19:00:17
Κηδεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΓΑΝΩΤΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, αδελφό και θείο ...»
2018-11-02, 18:57:44
Ετήσιο μνημόσυνο ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΥΝΙΩΡΗ
Με τη συμπλήρωση Ενός Έτους από τον θάνατο του λατρευτού μας ...»
2018-11-02, 18:54:34
Κηδεία ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ
Την λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία ...»
2018-11-02, 18:51:29
Κηδεία ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή & θεία ...»
2018-11-02, 18:49:36
40ημερο μνημόσυνο ΦΩΤΙΟΥ ΠΑΠΑΔΗ
Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2018-11-02, 18:45:27
40ημερο μνημόσυνο ΚΑΙΤΗΣ ΧΡ. ΠΡΙΑΓΓΕΛΟΥ - ΔΕΛΛΙΟΥ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την απώλεια της πολυαγαπημένης μας ...»
2018-11-02, 18:44:28
40ημερο μνημόσυνο ΠΕΡΙΚΛΗ ΜΑΝΤΑΤΖΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2018-11-02, 18:39:29
40ημερο μνημόσυνο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας ...»
2018-11-02, 18:37:17
40ημερο μνημόσυνο  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο ...»
2018-11-02, 18:34:58
40ημερο μνημόσυνο ΧΡΗΣΤΟΥ ΗΛ. ΜΑΝΤΟΥΔΗ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας ...»
2018-11-02, 18:33:43
40ημερο μνημόσυνο ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΑΘ. ΒΑΡΑΚΛΙΩΤΗ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας ...»
2018-11-02, 18:31:17
40ημερο μνημόσυνο ΑΧΙΛΛΕΑ ΝΑΣΙΟΥΛΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2018-11-02, 18:29:04
40ημερο μνημόσυνο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΟΥΛΑΔΙΡΗ
Με τη συμπλήρωση των 40 ημερών από τον θάνατο του ...»
2018-11-02, 18:27:38
40ημερο μνημόσυνο ΑΜΑΛΙΑΣ ΚΩΤΟΥΛΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της ...»
2018-11-02, 18:25:20