Πένθιμα

Ετήσιο μνημόσυνο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΛΟΥΔΟΒΙΚΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2019-01-25, 17:45:18
Ετήσιο μνημόσυνο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Με την συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του λατρευτού μας ...»
2019-01-25, 17:44:14
Ετήσιο μνημόσυνο ΣΑΒΒΑ - ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ Δ. ΤΖΑΜΤΖΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-01-25, 17:43:33
40ημερο μνημόσυνο ΕΛΕΝΗΣ ΤΣΙΓΙΩΡΓΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της λατρευτής μας θείας ...»
2019-01-25, 17:39:05
40ημερο μνημόσυνο ΣΟΦΙΑΣ ΣΙΑΦΑΚΑ-ΚΟΛΟΖΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, ...»
2019-01-25, 17:35:44
40ημερο μνημόσυνο ΠΑΝΤΕΛΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του ...»
2019-01-25, 17:31:05
40ημερο μνημόσυνο ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ (ΝΙΚΟΥ) ΦΙΛΙΠΠΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, ...»
2019-01-25, 17:27:33
40ημερο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΟΥΚΟΠΟΥΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου ...»
2019-01-25, 17:24:53
40ημερο μνημόσυνο ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΠΑΚΙΡΟΓΛΟΥ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του ...»
2019-01-25, 17:22:04
40ημερο μνημόσυνο ΕΛΕΝΗΣ ΓΙΑΤΡΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της αγαπημένης μας συζύγου, ...»
2019-01-25, 17:20:06
40ημερο μνημόσυνο ΕΛΕΝΗΣ ΑΝΤΩΝΟΓΛΟΥ –ΚΑΣΣΑΒΕΤΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-01-25, 17:19:44
40ημερο μνημόσυνο ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΓΚΟΛΕΤΣΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας ...»
2019-01-25, 17:16:32
Κηδεία ΒΑΪΤΣΗ ΞΕΝ. ΚΑΠΛΑΝΗ
Τον πολυαγαπημένο μας ...»
2019-01-25, 10:05:57
Κηδεία ΙΩΑΝΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΡΑΜΠΙΝΗ
Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία ...»
2019-01-25, 10:04:14
Κηδεία ΜΑΡΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΥ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά και θεία ...»
2019-01-24, 19:26:01
Κηδεία ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΔΑΤΟΥ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2019-01-23, 09:42:20
Κηδεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΛΑΧΟΝΑΤΣΙΟΥ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2019-01-23, 09:41:44
Κηδεία ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΡΒΑΡΕΛΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο ...»
2019-01-22, 09:45:47
Ετήσιο μνημόσυνο ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΟΜΥΡΙΩΤΗ
Με την συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του αγαπημένου μας γιού, ...»
2019-01-19, 16:47:21
Ετήσιο μνημόσυνο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΝΙΖΑΜΙΔΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, ...»
2019-01-19, 16:45:17
Ετήσιο μνημόσυνο ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας, γιαγιάς & προγιαγιάς ...»
2019-01-19, 16:42:52
Ετήσιο μνημόσυνο ΕΛΕΝΗΣ ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας και θείας ...»
2019-01-19, 16:40:01
Ετήσιο μνημόσυνο ΒΑΡΒΑΡAΣ ΚΑΖΑΚΟΥ
Με την συμπλήρωση ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-01-19, 16:36:39
Ετήσιο μνημόσυνο  ΒΑΪΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-01-19, 16:34:49
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΝΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από το θάνατο της ...»
2019-01-19, 16:33:53
Ψήφισμα
Το Δ.Σ. της Βολιώτικης Χορωδίας, με το άγγελμα του θανάτου ...»
2019-01-19, 16:32:46
Ετήσιο μνημόσυνο ΟΡΕΣΤΗ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, ...»
2019-01-19, 16:30:10
Πένθος ευχαριστήριο -  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΙΚΑΣ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2019-01-19, 16:29:29
40ημερο μνημόσυνο  ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΡΑΪΚΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2019-01-19, 16:27:12
40ημερο μνημόσυνο ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας συζύγου, ...»
2019-01-19, 16:25:08