Πένθιμα

40ημερο μνημόσυνο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-06-08, 15:34:02
40ημερο μνημόσυνο ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΣ ΑΡΙΣΤ. ΦΩΚΙΑΝΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-06-08, 15:33:31
40ημερο μνημόσυνο ΞΕΝΟΦΩΝΤΑ ΚΩΝ. ΓΙΑΛΒΑΛΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, παππού, αδελφού και θείου ...»
2019-06-08, 15:32:13
40ημερο μνημόσυνο ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας ...»
2019-06-08, 15:31:11
40ημερο μνημόσυνο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΣΙΑΚΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-06-08, 15:30:59
Κηδεία ΙΩΑΝΝΑΣ ΑΠ. ΚΑΡΑΜΠΕΛΑ
Τη λατρευτή μας μητέρα, γιαγιά και θεία ...»
2019-06-07, 21:35:53
Πένθος ευχαριστήριο - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο και πατέρα ...»
2019-06-07, 18:17:44
40ημερο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΟΣΚΙΝΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας ...»
2019-06-07, 18:11:50
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΝΑΚΑΡΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-06-07, 18:10:36
40ημερο μνημόσυνο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΣΙΟΓΓΑΡΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας αδελφού και θείου ...»
2019-06-07, 18:09:36
40ημερο μνημόσυνο ΒΑΡΒΑΡΑΣ ΤΡΑΚΟΣΙΑ - ΧΑΤΖΗΤΡΑΚΟΣΙΑ
Με τη συμπλήρωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-06-07, 18:07:22
40ημερο μνημόσυνο ΒΡΑΚΟΖΩΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2019-06-07, 18:05:48
40ημερο μνημόσυνο ΟΥΡΑΝΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της πολυαγαπημένης μας ...»
2019-06-07, 18:02:44
Ετήσιο μνημόσυνο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΣΙΔΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2019-06-07, 17:44:54
Κηδεία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗ
Την πολυαγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία ...»
2019-06-07, 11:56:31
Πένθος ευχαριστήριο - ΧΡΗΣΤΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού , αδελφό και θείο ...»
2019-06-05, 18:52:52
Κηδεία ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΚΟΥΤΡΟΥΜΑΝΙΔΗ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2019-06-05, 10:02:09
Κηδεία ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΚΙΖΟΥ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, αδελφή και θεία ...»
2019-06-05, 09:24:14
Κηδεία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΑΛΤΣΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2019-06-05, 09:23:42
Κηδεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΑΡΔΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο ...»
2019-06-03, 10:22:21
40ημερο μνημόσυνο ΕΛΕΝΗΣ ΚΩΝ. ΦΑΤΩΛΙΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-06-01, 16:57:31
Ετήσιο μνημόσυνο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου ...»
2019-06-01, 16:54:24
40ημερο μνημόσυνο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ ΚΡΙΚΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-06-01, 16:52:03
Ετήσιο μνημόσυνο ΑΡΓΥΡΩΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, ...»
2019-06-01, 16:51:10
Ετήσιο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΙΑ
Με τη συμπλήρωση ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από τον θάνατο του λατρευτού μας ...»
2019-06-01, 16:48:55
Ετήσιο μνημόσυνο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-06-01, 16:48:50
Ετήσιο μνημόσυνο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝ. ΜΠΡΟΖΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-06-01, 16:47:18
Αναγγελία θανάτου του ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΖΑΧΟΥ
Τον αγαπημένο μας ...»
2019-06-01, 16:46:35
40ημερο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΑΣ ΑΥΦΑΝΤΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας μητέρας, αδελφής, γιαγιάς και θείας ...»
2019-06-01, 16:44:57