Πένθιμα

Πένθος ευχαριστήριο -  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΣ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο ...»
2019-08-03, 15:24:19
Πένθος ευχαριστήριο -  ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΡΑΣ
Την πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, παππού, αδελφό και θείο ...»
2019-08-03, 15:21:16
Μνημόσυνο υπέρ Ευεργετών Δωρητών Αφιερωτών και Συνδρομητών
Μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των ...»
2019-08-03, 15:16:22
Ετήσιο μνημόσυνο ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΖΩΝΖΗΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός χρόνου από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2019-08-03, 15:13:35
Ετήσιο μνημόσυνο ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας ...»
2019-08-03, 15:09:50
Ετήσιο μνημόσυνο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΑΓΓΕΛΗ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο ...»
2019-08-03, 15:07:38
Ετήσιο μνημόσυνο ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ Γ. ΤΣΙΡΟΥ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από την απώλεια της πολυαγαπημένης μας ...»
2019-08-03, 15:06:20
40ημερο μνημόσυνο ΣΟΛΩΝΑ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑ
Με την συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας πατέρα, αδελφού, ...»
2019-08-03, 15:04:14
40ημερο μνημόσυνο ΧΡΗΣΤΟΥ ΣΙΑΦΑΡΙΚΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα και παππού ...»
2019-08-03, 15:02:43
40ημερο μνημόσυνο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του λατρευτού μας συζύγου, πατέρα, παππού, αδελφού και θείου ...»
2019-08-03, 14:58:30
40ημερο μνημόσυνο ΔΗΜΗΤΡΗ ΚΟΥΤΣΙΜΠΑΝΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-08-03, 14:56:56
40ημερο μνημόσυνο ΙΩΑΝΝΗ ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΟΤΤΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο ...»
2019-08-03, 14:53:11
40ημερο μνημόσυνο ΛΕΩΝΙΔΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας ...»
2019-08-03, 14:51:30
40ημερο μνημόσυνο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΦΟΡΛΙΔΑ
Με την συμπλήρωση 40/ημερών από το θάνατο του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-08-03, 14:47:51
40ημερο μνημόσυνο ΧΑΡΙΚΛΕΙΑΣ ΚΟΥΤΣΙΦΕΛΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας ...»
2019-08-03, 14:44:46
Κηδεία ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΦΑΤΩΛΙΑ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, υιό, αδελφό και θείο ...»
2019-08-03, 10:19:09
Κηδεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΤΑΛΑ
Τον αγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό & θείο ...»
2019-08-03, 10:17:48
Ετήσιο μνημόσυνο ΘΕΟΔΩΡΑΣ ΚΑΖΑΝΙΑΟΥ
Με την συμπλήρωση ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ από τον θάνατο της λατρευτής μας ...»
2019-08-02, 18:48:43
Ετήσιο μνημόσυνο ΕΥΑΝΘΙΑΣ ΓΚΕΚΑ
Με τη συμπλήρωση ενός έτους από τον θάνατο της αγαπημένης ...»
2019-08-02, 18:47:18
40ημερο μνημόσυνο ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ ΤΣΑΤΣΑΚΟΥ
Με τη συμπλήρωση ΣΑΡΑΝΤΑ ΗΜΕΡΩΝ από τον θάνατο του λατρευτού μας ...»
2019-08-02, 18:44:43
40ημερο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΤΣΑΓΑΝΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου μας συζύγου, πατέρα, ...»
2019-08-02, 18:42:19
40ημερο μνημόσυνο ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο του αγαπημένου ...»
2019-08-02, 18:41:24
40ημερο μνημόσυνο ΚΑΛΛΙΟΠΗΣ ΚΩΔΟΥΝΑ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από τον θάνατο της αγαπημένης μας ...»
2019-08-02, 18:38:28
40ημερο μνημόσυνο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡ. ΑΒΤΖΗ
Με τη συμπλήρωση σαράντα ημερών από την απώλεια του πολυαγαπημένου μας ...»
2019-08-02, 18:34:25
40ημερο μνημόσυνο ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ (ΤΟΥΛΑ) ΔΟΥΛΚΕΡΟΓΛΟΥ
Με τη συμπλήρωση 40 ημερών από το θάνατο της πολυαγαπημένης μας μητέρας , γιαγιάς και θείας ...»
2019-08-02, 18:32:51
Κηδεία ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΕΞΑΡΧΟΠΟΥΛΟΥ
Την αγαπημένη μας αδελφή και θεία ...»
2019-08-02, 09:30:39
Κηδεία ΑΝΔΡΕΑ ΔΗΜ. ΙΩΝΝΑ
Τον λατρευτό μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού και θείο ...»
2019-08-02, 09:27:03
Κηδεία ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΥ
Τον πολυαγαπημένο μας σύζυγο, πατέρα, αδελφό, παππού & θείο ...»
2019-08-02, 09:14:03
Κηδεία ΟΥΡΑΝΙΑΣ Δ. ΜΠΕΛΛΟΥ
Τη σεβαστή μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά και θεία ...»
2019-08-02, 09:13:56
Κηδεία ΟΛΓΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ
Την αγαπημένη μας μητέρα, γιαγιά, προγιαγιά & θεία ...»
2019-08-01, 09:28:20