Εκτιμήσεις... και ερμηνείες

Τελευταία ενημέρωση: 2012-03-15, 15:26:22
Εκτιμήσεις... και ερμηνείες

Τις τελευταίες εξελίξεις  στην ΕΠΟ μελετούν  στον Ολυμπιακό περιμένοντας  την  εκδίκαση στο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο

Επιμέλεια: ΒΑΣΙΛΗΣ  ΖΗΝΕΛΗΣ

Εκτιμήσεις αλλά και ερμηνείες κάνουν στον Ολυμπιακό μελετώντας τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΠΟ και περιμένοντας την εκδίκαση στο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο...Μετά τη διαρκή αναμονή αλλά και τις κινήσεις με μυστικότητα συνεχίζοντας στο ίδιο στιλ η Ερυθρόλευκη ΠΑΕ εκτιμά θετικά αλλά και με επιφυλακτικότητα τόσο την τροπολογία για την ΕΕΑ, όσο και το νέο σε αυτό προσαρμοσμένο πειθαρχικό κώδικα της Ομοσπονδίας… συνεχίζοντας ταυτόχρονα και την πίεση  ιδιαίτερα  προς την  ΕΠΟ, θέλοντας  να περάσει  από  τη θεωρία  στην πράξη. 

Στον Ολυμπιακό κάνουν τις εκτιμήσεις τους για το τι μπορεί να σημαίνει η όλη συμφωνία ΕΠΟ - πολιτείας, ενώ επί της ουσίας περιμένουν την άλλη Τρίτη 20 Μαρτίου και την εκδίκαση στο Τακτικό Διαιτητικό Δικαστήριο της ΕΠΟ της προσφυγής της ΠΑΕ Ολυμπιακός Βόλου κατά της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, με τη βολιώτικη ΠΑΕ να ζητεί από την ΕΠΟ να εφαρμόσει την απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων, η οποία διατήρησε τον Ολυμπιακό Βόλου στη Σούπερ Λιγκ με -10 βαθμούς. Η υπόθεση έχει 4 αναβολές και έτσι παραμένει ανοιχτή και η αγωνία στις τάξεις του Ολυμπιακού.

Η τροπολογία για ΕΕΑ

Ολοκληρώθηκε η συμφωνία μεταξύ πολιτείας και ΕΠΟ. Aπό τη στιγμή που η ομοσπονδία πέρασε στον πειθαρχικό της κώδικα τις ποινές που θα επιβάλλονται για παραπτώματα που επισημαίνει με πόρισμα της η ΕΕΑ, η πλευρά της κυβέρνησης έκανε το επόμενο και συμφωνημένο επόμενο βήμα.

Η πλευρά της κυβέρνησης κατέθεσε τροπολογία, η οποία ψηφίστηκε από την Βουλή την Τετάρτη14/3 και περιλήφθηκε σε νομοσχέδιο του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Η τροπολογία αναφέρει ότι το δικαίωμα επιβολής ποινών για τα πορίσματα που εκδίδει η ΕΕΑ ανήκει στην ΕΠΟ, η οποία ωστόσο σε περίπτωση που δεν λειτουργήσει βάσει του νόμου και του κανονισμού θα τιμωρείται με πρόστιμο από 100.000 ως 1 εκατ. ευρώ.

Ο πειθαρχικός κώδικας

Ο ανανεωμένος πειθαρχικός κώδικας με τις ποινές της ΕΕ που αποδέχθηκε η ΕΠΟ πέρασε κατά τη συνεδρίαση του ΔΣ της 13/3. Η ΕΠΟ συμπλήρωσε το κενό στον πειθαρχικό της κώδικα, προκειμένου να βρεθεί η «χρυσή τομή» με την πολιτεία, αφού οι ποινές αφορούν σε παραπτώματα τα οποία θα επισημαίνει ο έλεγχος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού.

Πλέον, εφόσον απέκτησε ποινές, κέρδισε και το δικαίωμα να τις επιβάλλει. Οι ποινές χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: Τις βαριές, τις σοβαρές και τις απλές.

Ο χαρακτηρισμός της ποινής θα γίνεται από το πόρισμα της ΕΕΑ και η υπαίτια ΠΑΕ θα τιμωρείται αποκλειστικά με τις ποινές που προβλέπονται ανά κατηγορία παράβασης.

Αναλυτικά το νέο άρθρο του πειθαρχικού κώδικά της ΕΠΟ που αφορά την ΕΕΑ:

1. Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων του ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, που προβλέπουν τη μη χορήγηση πιστοποιητικού του άρθρου 77Α παρ. 3 στα επαγγελματικά πρωταθλήματα για λόγους δημοσίου συμφέροντος, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού (Ε.Ε.Α.) εκδίδει πόρισμα ελέγχου, πλήρως αιτιολογημένο, που το διαβιβάζει στην Ομοσπονδία και αυτή το διαβιβάζει στην αρμόδια πειθαρχική επιτροπή της διοργανώτριας Ένωσης.

Με βάση το ως άνω πόρισμα η υπαίτια Π.Α.Ε. τιμωρείται αποκλειστικά με τις παρακάτω ποινές:

α. Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως βαρεία, με ποινή υποβιβασμού από μία κατηγορία, έως και την αποβολή από τα επαγγελματικά πρωταθλήματα

Ως βαρεία χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά στην νομιμότητα της προέλευσης των πόρων των μετόχων και των εταιρειών που συνεισφέρουν στην δραστηριότητα των ΠΑΕ, καθώς και κάθε παράβαση που αφορά στην νομιμότητα της διοίκησης και του μετοχολογίου των ΠΑΕ.

Στην περίπτωση κατά την οποία στη διοίκηση ή στο μετοχολόγιο ΠΑΕ μετέχουν πρόσωπα που έχουν καταδικασθεί για την τέλεση κακουργήματος ή εγκλήματος dopping ή έχουν καταδικασθεί για έγκλημα βίας σε αθλητικούς χώρους ή δωροδοκίας ή άλλο έγκλημα σχετιζόμενο με την προσυνεννόηση αποτελέσματος αγώνα σε ποινή ανώτερη του 1 έτους φυλάκισης, επιβάλλεται υποχρεωτικά η ποινή αποκλεισμού της ΠΑΕ, στην οποία μετέχουν από όλα τα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

β. Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως σοβαρή, με ποινή αφαίρεσης δέκα (10) βαθμών, έως τον υποβιβασμό κατά μία κατηγορία.

Ως σοβαρή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά άνω των 100.000 ευρώ.

γ. Εάν η παράβαση χαρακτηρίζεται από το πόρισμα ελέγχου ως απλή, με ποινή αφαίρεσης ενός (1) έως δέκα (10) βαθμών.

Ως απλή χαρακτηρίζεται κάθε παράβαση που αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς για ποσά κάτω των 100.000 ευρώ.

δ. Σε κάθε άλλη περίπτωση, που το πόρισμα ελέγχου διαπιστώνει παράβαση κανόνα που αφορά στο δημόσιο συμφέρον, επιβάλλεται χρηματική ποινή από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ.

ε) Σε περίπτωση μη κατάθεσης εγγυητικής επιστολής κατά τους ορισμούς του Ν2725/1999 που αναφέρεται στο πόρισμα ελέγχου, επιβάλλεται χρηματική ποινή από 25.000€ (είκοσι πέντε χιλιάδες ευρώ) έως 75.000€ (εβδομήντα πέντε χιλιάδες ευρώ).

2. Η Πειθαρχική Επιτροπή μπορεί να μειώσει την ποινή μέχρι το κατώτατο όριο που προβλέπεται κατά τα ως άνω για τις περιπτώσεις α και β ή να επιβάλλει χρηματική ποινή από δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ για την περίπτωση γ αν η Π.Α.Ε. επανορθώσει την παράβαση εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του πορίσματος ελέγχου και τούτο ρητώς αναφέρεται σε νέο πόρισμα.

3. Αν συντρέχει περίπτωση υποτροπής η Πειθαρχική Επιτροπή επαυξάνει την ποινή μέχρι το ανώτατο όριο που προβλέπεται κατά τα ως άνω.

Υποτροπή υπάρχει όταν η ίδια παράβαση που αφορά στο δημόσιο συμφέρον τελείται περισσότερες από μια φορές σε χρονικό διάστημα τριών ετών από την τέλεση της πρώτης.

4. Οι παρούσες ποινές που επιβάλλονται με βάση το πόρισμα ελέγχου είναι ανεξάρτητες από τις λοιπές πειθαρχικές κυρώσεις που επιβάλλονται από διατάξεις των κανονισμών της Ε.Π.Ο. οι οποίες ισχύουν αυτόνομα".

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
8
=