Πώς θα επιστραφούν οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

Τελευταία ενημέρωση: 2018-12-28, 12:24:22
Πώς θα επιστραφούν οι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές

Οδηγίες για τον συμψηφισμό των εισφορών που είχαν καταβληθεί χωρίς να υπάρχει υποχρέωση, από ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολουμένους και αγρότες, δίνει με εγκύκλιό του ο ΕΦΚΑ, προκειμένου να ξεμπλοκάρουν οι σχετικές αιτήσεις που ήδη έχουν υποβληθεί. Προσοχή: αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές θεωρούνται τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στον ΕΦΚΑ για οποιαδήποτε αιτία και για τα οποία, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, δεν προκύπτει υποχρέωση καταβολής τους. Αντίθετα, δεν θεωρούνται αχρεωστήτως καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές χρηματικά ποσά που έχουν καταβληθεί σε περιπτώσεις που προκύπτει ακύρωση χρόνου ασφάλισης λόγω δόλιας ή εικονικής ασφάλισης.

Η νέα εγκύκλιος αφορά τις αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία που είχαν πληρωθεί από τους ασφαλισμένους έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, πριν δηλαδή από τη δημιουργία του ΕΦΚΑ. Και προβλέπει τη μεταφορά των σχετικών ποσών στην οικονομική μερίδα του δικαιούχου στον ΕΦΚΑ ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξόφληση εισφορών και την αμέσως επόμενη ετήσια εκκαθάριση. Μάλιστα, ορίζει πως αν οι δικαιούχοι έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση οφειλών της οποίας οι όροι τηρούνται, το προς επιστροφή χρηματικό ποσό θα συμψηφίζεται με τις τρέχουσες δόσεις.

Βέβαια, αφορά μόνο τους ασφαλισμένους που έχουν πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2016, στον ΕΦΚΑ, ενώ για όσους δεν έχουν συνέχιση της ασφάλισης αναφέρει πως θα υπάρξει νέα εγκύκλιος. Αναλυτικά, ο νόμος Κατρούγκαλου προβλέπει ότι αχρεωστήτως καταβληθείσες εισφορές μη μισθωτών από 1/1/2017 και μετά συμψηφίζονται με οφειλόμενες εισφορές και λαμβάνονται υπόψη κατά τη διαδικασία ετήσιας εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών προκειμένου να εξαχθεί το τελικό ετήσιο αποτέλεσμα, που μπορεί να είναι μηδενικό, πιστωτικό ή χρεωστικό. Το πιστωτικό υπόλοιπο της εκκαθάρισης συμψηφίζεται είτε με βεβαιωμένες οφειλές στο ΚΕΑΟ ή με τρέχουσες δόσεις ρύθμισης που βρίσκεται σε ισχύ.

Εάν δεν υφίστανται βεβαιωμένες οφειλές ή τρέχουσα ρύθμιση, συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφορές επόμενων μηνών, εφόσον υποβληθεί αίτημα, εντός της προθεσμίας που ορίζεται κατά την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών.

Μετά την παρέλευση της ημερομηνίας αυτής και εφόσον δεν έχει υποβληθεί αίτημα, επιστρέφεται άτοκα στους δικαιούχους με πίστωση τραπεζικού λογαριασμού.

Η ίδια διαδικασία ορίζει ότι και τα έως 31/12/2016 αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά θα πρέπει να πιστωθούν στην οικονομική μερίδα του δικαιούχου στον ΕΦΚΑ ώστε να λαμβάνονται υπόψη κατά την εξόφληση εισφορών και την αμέσως επόμενη ετήσια εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, οι αιτήσεις επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών που έχουν υποβληθεί πριν από την 31η Δεκεμβρίου του 2016 στους πρώην φορείς και εκκρεμούν, θα εξετασθούν άμεσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

Ειδικότερα:

• Εάν ο αιτών έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης στον ΕΦΚΑ μετά την 1/1/2017, πραγματοποιείται ασφαλιστικός και οικονομικός έλεγχος προκειμένου να προκύψει αν έχουν καταβληθεί ποσά αχρεωστήτως, αφού συμψηφιστούν με ενδεχόμενα καθυστερούμενες οφειλές, βεβαιωμένες ή ρυθμισμένες.

• Εκδίδεται σχετική διοικητική πράξη συμψηφισμού αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

• Καταχωρίζεται το προς επιστροφή ποσό στην εφαρμογή «Ασφάλιση-Εσοδα Μη Μισθωτών ασφαλισμένων», με ημερομηνία αναγγελίας πίστωσης την ημερομηνία της απόφασης, προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά την εξόφληση οφειλόμενων εισφορών και την ετήσια εκκαθαριστική διαδικασία.

Η συμψηφιστική διαδικασία (εξόφληση, εκκαθάριση) θα απεικονίζεται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

 

Πηγή: Καθημερινή

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
2
+
5
=