Το «μπλοκάκι» της εφορίας και το «μπλοκάκι» του ΕΦΚΑ

Τελευταία ενημέρωση: 2017-12-18, 14:18:23
Το «μπλοκάκι» της εφορίας και το «μπλοκάκι» του ΕΦΚΑ

Γράφει ο Εύμηλος

 

Ξετυλίγοντας το κουβάρι των διατάξεων θα αναφερθούμε στο θέμα της φορολόγησης των «μπλοκάκηδων», όπως εύστοχα αποκαλούνται οι αμειβόμενοι με μπλοκάκι. Μέχρι και τον προηγούμενο χρόνο γνωρίζαμε το μπλοκάκι της εφορίας. Από 1/1/2017 όμως απέκτησε αδερφάκι, αφού έχουμε και το μπλοκάκι του ΕΦΚΑ! Αν και είναι αδερφάκια, θα λέγαμε ότι δεν μοιάζουν, καθόλου μα καθόλου, αφού έχουν μεγάλες και ριζικές διαφορές, με ελάχιστες ομοιότητες, και για του λόγου του αληθές, ακολουθούν τα κριτήρια και γενικά τι ισχύει από τον φορολογικό κώδικα, αλλά και τον νόμο του ΕΦΚΑ για το καθένα χωριστά:

1) Το μπλοκάκι της εφορίας (η περ. στ΄ του 12§2 ΚΦΕ)

Ποιοι υπάγονται, τα κριτήρια

* Έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών ή έργου.

*Για την αμοιβή έκδοση Τ.Π.Υ (μπλοκάκι)

*Απασχόληση σε μέχρι (3) τρεις εργοδότες-επιχειρήσεις και εφόσον υπερβαίνει τους 3, ποσό 75% του εισοδήματος να προέρχεται από τον ένα εργοδότη.

* Να παρέχουν υπηρεσίες και να μην έχουν την εμπορική ιδιότητα. Προέχει το στοιχείο της συμβολής ή της επιστημονικής, καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας, τα πάλαι ποτέ ελευθέρια επαγγέλματα, όπως μηχανικός, ιατρός, αρχιτέκτονας, τοπογράφος, χημικός , δημοσιογράφος , συγγραφέας, καθηγητής, γλύπτης, ζωγράφος, χορογράφος, λογιστής, οικονομολόγος, πραγματογνώμονας κλπ

* Έδρα αποκλειστικά η κατοικία, να μην διατηρεί άλλη επαγγελματική εγκατάσταση-στέγη. (Δεκτό και αν φιλοξενείται πχ από τους γονείς, αρκεί να προκύπτει τεκμαρτό μίσθωμα για αυτούς.)

* Οι εργοδότες πάντα με έδρα την Ελλάδα, άρα εισόδημα ημεδαπής προέλευσης.

Ποιοι δεν υπάγονται:

*Οσοι έχουν την εμπορική ιδιότητα, πχ πράκτορας, μεταφορές, φωτορεπόρτερ, ασφαλιστικός σύμβουλος, φασόν, εργολάβος, μπετατζής κλπ . άρα, εξ αντιαδιαστολής όσοι έχουν εισοδήματα από αυτό που λέγαμε παλιά Δ’ πηγή.

* Ο Εργοδότης να έχει έδρα το εξωτερικό. Δεν ισχύει για αλλοδαπούς εργοδότες. Ανεξάρτητα αν οι υπηρεσίες παρασχέθηκαν στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Επειδή αναγράφεται ο ΑΦΜ του εργοδότη στο σύστημα, δεν δέχεται αλλοδαπά ΑΦΜ!!!

* Αν έχει εισόδημα το ίδιο έτος και από μισθωτές υπηρεσίες. Επισημαίνεται ότι πέφτει «κόφτης» και σε πάει στο 22% και φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, η ύπαρξη έστω και ενός ευρώ μισθού, δηλαδή με διπλή ιδιότητα (μισθωτός και αμοιβές από μπλοκάκια). Στη περίπτωση αυτή για τα έσοδα από μισθωτές υπηρεσίες θα φορολογηθεί ως μισθωτός, και για έσοδα από μπλοκάκι θα φορολογηθεί και ως επιχειρηματίας, αφού προηγουμένως αφαιρεθούν όλες οι δαπάνες του.

* Αν είναι μέλη σε ΟΕ, ΕΕ κλπ γιατί έχουν την εμπορική ιδιότητα.

* Σε έκδοση επίσης έστω και μιας απόδειξη λιανικής παροχής υπηρεσιών σε «πετάει» έξω.

Πλεονεκτήματα:

Πρέπει να πληρούνται όλα τα παραπάνω κριτήρια (σωρευτικά), η ένταξη είναι υποχρεωτική (δεν υπάρχει επιλογή) και το εισόδημα τυγχάνει ευνοϊκής φορολόγησης, διότι θεωρείται ως εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών και άρα έχει αφορολόγητο (!), αρκεί να συγκεντρωθούν και οι ανάλογες αποδείξεις που απαιτούνται με κάρτα. Επίσης έχει και μειωμένο τέλος επιτηδεύματος (500€ αντί 650€).

Με τη σημείωση όμως, ότι από τα έξοδα δεν αφαιρούνται οι ασφαλιστικές εισφορές του ΕΦΚΑ, δηλαδή στη κλίμακα εισοδήματος φορολογούνται τα καθαρά κέρδη προσαυξημένα με τις καταβληθείσες εισφορές.

2) Το μπλοκάκι του ΕΦΚΑ (η παρ. 9§39 νόμου ΕΦΚΑ)

Ποιοι υπάγονται - τα κριτήρια:

*Σύμβαση έγγραφη ή προφορική

*Για την αμοιβή έκδοση Τ.Π.Υ (μπλοκάκι)

*Άσκηση διαρκούς και όχι ευκαιριακής – επαγγελματικής δραστηριότητας (σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εργατική νομοθεσία λογίζεται διαρκής η άσκηση εργασίας για διάρκεια 9 μηνών και πάνω)

*Απασχόληση σε ένα ή έως (2) δυο εργοδότες- επιχειρήσεις.

Ποιοι δεν υπάγονται:

*Δικηγόροι με έμμισθη εντολή,

*Εταίροι και Συνεργάτες δικηγορικών εντολών, οι μισθωτοί, οι μισθωτοί που παρέχουν εργασία και εκδίδουν και Τ.Π.Υ για το σύνολο των εισφορών θα καταβάλλονται εισφορές ως μισθωτοί.

Έξοδος από το καθεστώς

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους απασχοληθεί σε πάνω από 2 εργοδότες «βγαίνει» από το καθεστώς, και οφείλει να το γνωστοποιήσει στον ΕΦΚΑ με σχετική αίτηση δήλωση για να ενημερωθούν τα μέρη.

Υποχρεώσεις «μπλοκάκια»

Εκδίδει το τιμολόγιο παροχής υπηρεσίας και αναγράφει ότι εμπίπτει στη διάταξη (παρ.9 του αρθρ. 39) για να γνωρίζει ο εργοδότης τις υποχρεώσεις που απορρέουν, αναγράφοντας και όλα τα στοιχεία του ΑΜΚΑ κλπ.

Υποχρεώσεις επιχείρησης – εργοδότη

α. Αφού πρώτα απογραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών (αν δεν είναι), θα τον συμπεριλάβει στην ΑΠΔ μαζί το υπόλοιπο απασχολούμενο προσωπικό, ώστε να αποδώσει τις εισφορές τους. Αυτονόητο είναι ότι από την αμοιβή του θα παρακρατήσει και τις εισφορές που αναλογούν στον επαγγελματία-απασχολούμενο πχ 9,22%

β. e-platforma. Με την υπογραφή της σύμβασης, υπάρχει υποχρέωση να δηλωθεί και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, με του κωδικούς που υποβάλλονται και οι ΑΠΔ. Με την οριστική αποθήκευση της δήλωσης, με email ενημερώνεται από τον ΕΦΚΑ και ο ασφαλισμένος!

Εισφορές μπλοκάκι

Από τον ΕΦΚΑ υπάρχουν 12 διαφορετικές ειδικότητες - πακέτα κάλυψης και κλιμακώνονται ανάλογα με τις εισφορές για σύνταξη, ιατροφαρμακευτική, εφάπαξ και επικουρικό. Η κλασική περίπτωση εισφορών είναι: Ασφ.=9,22%, εργοδ=17,88%, Σύνολο=27,10%, αλλά με επικουρικό και πρόνοια-εφάπαξ είναι: Ασφ.=16,72%, εργοδ=21,38%, Σύνολο=38,10%.

Άρνηση εργοδότη

Σε περίπτωση που ο εργοδότης αρνηθεί να τον συμπεριλάβει στη μηναία ΑΠΔ, τότε το μπλοκάκι υποβάλλει στον ΕΦΚΑ υπεύθυνη δήλωση για τις νόμιμες προϋποθέσεις μαζί με τα δικαιολογητικά που έχει, πληρώνει ο ίδιος το σύνολο των εισφορών (26,95%), μέχρι να επιλυθεί οριστικά η διαφορά, μετά από τη δήλωση – καταγγελία του.

Πλεονεκτήματα

Η επιχείρηση έχει την ευθύνη απόδοσης του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών με την υποβολή της μηνιαίας ΑΠΔ. Η επιχείρηση επιβαρύνεται και αποδίδει τα 2/3 (17,88%) των εισφορών, ενώ επίσης θα παρακρατήσει από τον «μπλοκάκια» το 1/3 (9,22%) των εισφορών που του αναλογούν και τις οποίες επιβαρύνεται ο απασχολούμενος-μπλοκάκι. (Συνολικές εισφορές 27,10%). Σε αντίθετη περίπτωση το μπλοκάκι επιβαρύνεται με εισφορές 26,95%. Άρα συμφέρει, 9,22%<26,95%!…. 

Εφαρμογή μετά από ένα έτος

Υπάρχει η εκτίμηση ότι πίσω από το «μπλοκάκι»’ ενδεχομένως να κρύβεται εξαρτημένη εργασία. Μέχρι σήμερα συνολικά 36.000 εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» εντάχθηκαν στην ειδική πλατφόρμα του ΕΦΚΑ, και έχουν ευνοηθεί, καθώς πληρώνουν κατά τα 2/3 χαμηλότερες εισφορές. Επίσης τέθηκε σε εφαρμογή και πρόγραμμα επιδότησης ασφαλιστικών εισφορών για όσους εργοδότες επιλέξουν να μετατρέψουν τον απασχολούμενο σε αυτούς με μπλοκάκι σε μισθωτό (ΦΕΚ Β΄ 3534/17). Υπάρχουν και πολλοί όμως που έκαναν διακοπή εργασιών…
 Πώς λοιπόν, να μην αναρωτηθεί κανείς, με δεδομένο ότι το φορολογητέο εισόδημα αποτελεί πλέον τη βάση του υπολογισμού και των εισφορών, γιατί δεν έλαβαν αυτούσια την ρύθμιση της φορολογίας εισοδήματος, ούτως ώστε να μην έχουμε σύγχυση νομοθεσιών;

Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
2
=