Η ύφεση θα είναι χαμηλότερη του 4% το 2010

Τελευταία ενημέρωση: 2010-09-24, 00:00:00
Η ύφεση θα είναι χαμηλότερη του 4% το 2010
<p>Βασικοί οικονομικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η συρρίκνωση του ΑΕΠ φέτος θα είναι μικρότερη της αναμενόμενης, όπως είπε χθες ο υπουργός Οικονομικών Γιώργος Παπακωνσταντίνου.<br /> <br /> «Βλέπουμε κάποια ενδιαφέροντα και ενθαρρυντικά σημάδια στους σημαντικούς οικονομικούς δείκτες που μας κάνουν να πιστεύουμε ότι ίσως είναι πιθανόν να έχουμε ελαφρά καλύτερα αποτελέσματα από ό,τι είχαμε προβλέψει», είπε ο κ. Παπακωνσταντίνου σε συνέδριο στο Βερολίνο.</p> <p><strong>Η κυβέρνηση έχει προβλέψει ύφεση 4% για φέτος. </strong></p> <p>Ο υπουργός χαρακτήρισε υπερβολικές τις ανησυχίες για την υστέρηση των κρατικών εσόδων και επανέλαβε ότι η Ελλάδα σχεδιάζει να επιστρέψει στις αγορές για δανεισμό, με μακροπρόθεσμες λήξεις, «κάποια στιγμή του χρόνου».</p> <p>Ο ακριβής χρόνος και η διάρκεια θα εξαρτηθούν από τις συνθήκες στις αγορές, τόνισε.</p> <p><strong>Η οικονομία διαθέτει μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό</strong></p> <p>H ελληνική οικονομία διαθέτει μεγάλο αναπτυξιακό δυναμικό και η σημερινή κρίση θα μπορούσε να αποδειχθεί ο καταλύτης για μία νέα πορεία που θα αναμορφώσει την οικονομία, βελτιώνοντας την ανταγωνιστικότητα και την ευημερία.</p> <p>Τα παραπάνω τονίζει ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, Γ. Προβόπουλος, προλογίζοντας σειρά μελετών που αφορούν το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, τις οποίες δημοσίευσε την Πέμπτη η κεντρική τράπεζα.</p> <p>Ο διοικητής της ΤτΕ εκτιμά ότι πολλές από τις πολιτικές που χρειάζονται για να επιτευχθεί ο μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας περιλαμβάνονται στο οικονομικό πρόγραμμα που περιλαμβάνεται στο Μνημόνιο του Μαΐου.</p> <p>Όπως αναφέρει, το πρόγραμμα παρέχει στην ελληνική οικονομία μία μοναδική ευκαιρία να προσαρμοστεί, θέτοντας σε κίνηση μία θετική και μακροπρόθεσμα βιώσιμη αναπτυξιακή δυναμική, η οποία μεταξύ άλλων θα βελτιώνει την ανταγωνιστικότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.</p> <p>Από τη δεκαετία του 1960 μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών στην Ελλάδα διαμορφωνόταν μεταξύ 0% και 5% του ΑΕΠ.</p> <p>Όμως, από το 2000 και μετά παρατηρείται μία δραματική επιδείνωση της κατάστασης, με αποτέλεσμα το έλλειμμα να εκτιναχθεί στο 14% του ΑΕΠ το 2008. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην σωρευτική απώλεια της ανταγωνιστικότητας.</p> <p>Από την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ευρώ, οι σχετικοί δείκτες ανταγωνιστικότητας, όπως επισημαίνει ο διοικητής της ΤτΕ, καταγράφουν μία σωρευτική μέχρι σήμερα απώλεια ανταγωνιστικότητας, της τάξεως του 20% με 25%.</p> <p>Για να αλλάξει η κατάσταση αυτή, τονίζει ότι απαιτούνται μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στις αγορές προϊόντων. <br /> &#160;</p> <p><strong>«Σαφάρι» των ΔΟΥ για το ΦΠΑ </strong></p> <p>Οδηγίες για την εντατικοποίηση των προσωρινών φορολογικών ελέγχων και την επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης αποφάσεων επιβολής προστίμου ΚΒΣ και λοιπών καταλογιστικών πράξεων, δίνει το υπουργείο Οικονομικών, με εγκύκλιό του στις ΔΟΥ.</p> <p>Συγκεκριμένα, στην εγκύκλιό του με ημερομηνία 17 Σεπτεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών αναφέρει, σε ό,τι αφορά τους φορο-ελέγχους, ότι για τους επόμενους δύο μήνες ολόκληρος ο ελεγκτικός μηχανισμός των ΔΟΥ και των Ελεγκτικών Κέντρων (ΔΕΚ και ΠΕΚ) θα απασχοληθεί αποκλειστικά στη διενέργεια προσωρινών ελέγχων ΦΠΑ που θα αφορούν φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 και μετά.</p> <p>«Προς τούτο», αναφέρεται στην εγκύκλιο, «σε κάθε ΔΟΥ, με ευθύνη του προϊσταμένου αυτής, θα καταβληθεί η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την αξιοποίηση όλου του διαθέσιμου προσωπικού που υπάρχει δυνατότητα να ασχοληθεί με τους εν λόγω ελέγχους, λαμβανομένου υπόψη ότι κατά τεκμήριο οι έλεγχοι αυτοί δεν απαιτούν προχωρημένες ελεγκτικές γνώσεις, με τον ορισμό συγκεκριμένων υπαλλήλων αποκλειστικής απασχόλησης με το έργο αυτό».</p> <p>Οι εν λόγω υπάλληλοι, ανάλογα με την περίπτωση, θα διενεργούν και θα ολοκληρώνουν (με τη σύνταξη και της έκθεσης ελέγχου), δύο τουλάχιστον ελέγχους ημερησίως, αν πρόκειται για βιβλία Α΄ ή Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, και ένα τουλάχιστον έλεγχο ημερησίως αν πρόκειται για βιβλία Γ΄ κατηγορίας του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.</p> <p>Ειδικότερα, από τις ΔΟΥ θα διενεργείται έρευνα, είτε μέσω των αποτελεσμάτων διενεργούμενων διασταυρώσεων και λοιπών εν γένει στοιχείων που παρέχονται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τα υποσυστήματα του TAXIS είτε μέσω των ίδιων των τηρούμενων αρχείων της κάθε ΔΟΥ, προκειμένου να διαπιστωθεί ποιες επιχειρήσεις δεν υπέβαλαν ενδεχομένως περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ, για μια ή περισσότερες από τις ανωτέρω φορολογικές περιόδους.</p> <p>Όπως διευκρινίζει το υπουργείο, μη υποβολή συνιστά και η υποβολή δήλωσης μέσω Διαδικτύου, χωρίς όμως παράλληλη άμεση καταβολή του σχετικού ποσού μέσω τραπεζικού λογαριασμού.</p> <p>Στις περιπτώσεις που διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί δηλώσεις, θα καλείται ο υπόχρεος τηλεφωνικά, όπως εντός προθεσμίας πέντε ημερών προσέλθει στη ΔΟΥ προκειμένου να υποβάλει τις σχετικές δηλώσεις και καταβάλει τον αναλογούντα φόρο μετά των νομίμων πρόσθετων φόρων ή του επιβληθούν οι λοιπές κυρώσεις, όπου συντρέχει περίπτωση.</p> <p>Εάν, όντως, υποβληθούν οι προαναφερόμενες δηλώσεις, για τον υπολογισμό των σχετικών πρόσθετων φόρων ή προστίμων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν.3610/2007.</p> <p>Ειδικά στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, δεν θα προηγείται η έκδοση σχετικής εντολής ελέγχου, θα επιδίδεται όμως στον ίδιο το φορολογούμενο ή σε άλλο νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, κατά την προσέλευσή τους στη ΔΟΥ και πριν την υποβολή των δηλώσεων, η προβλεπόμενη από τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.3610/2007 πρόσκληση, η οποία πρέπει να είναι απολύτως σαφής ως προς το φορολογικό αντικείμενο, τη φορολογική περίοδο κ.λ.π.</p> <p>Αν ο υπόχρεος που προσκλήθηκε δεν υποβάλει τις κατά περίπτωση δηλώσεις μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, ο προϊστάμενος της ΔΟΤ θα εκδίδει άμεσα σχετική εντολή προσωρινού ελέγχου.</p> <p>Ήδη έχουν αποσταλεί από τη ΓΓΠΣ στις ΔΟΥ καταστάσεις ενεργών επιχειρήσεων οι οποίες τηρούν βιβλία Α΄ ή Β΄ ή Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ και υπέβαλλαν εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για τις χρήσεις 2008 ή 2009 ή και για τα δύο αυτά έτη, αλλά δεν υπέβαλλαν έστω και μια περιοδική δήλωση ΦΠΑ, απ' αυτές που όφειλαν να υποβάλλουν για τις φορολογικές περιόδους από 1/1/2010 έως 30/6/2010.</p> <p><br /> &#160;</p>
Ακολουθήστε τον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ στο GOOGLE NEWS για άμεση ενημέρωση.
Δείτε όλες τις τελευταίες ειδήσεις από τον Βόλο, την Μαγνησία, την Ελλάδα και τον κόσμο
απο τον
ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ
Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
1
+
8
=