Χαμηλότερες έως 30% οι νέες συντάξεις

Τελευταία ενημέρωση: 2017-05-23, 11:17:58
Χαμηλότερες έως 30% οι νέες συντάξεις

Εως 30% χαμηλότερες συντάξεις θα απονέμει ο ΕΦΚΑ σε όσους συνταξιοδοτούνται μετά τη ψήφιση του ν. Κατρούγκαλου και δεν ήταν ...χαμηλόμισθοι ενώ «με επιφύλαξη» θα εκδίδονται οι συντάξεις για εκείνους που είχαν παράλληλη ασφάλιση σε περισσότερα του 1 ταμεία καθώς παραμένει σε εκκρεμότητα η έκδοση εγκυκλίου για τον τρόπο υπολογισμού της σχετικής προσαύξησης (προβλέπεται ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα επιπλέον εισφοράς σε κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά).

Το «σήμα» για τον υπολογισμό των νέων συντάξεων δίνει ο ΕΦΚΑ παραθέτοντας 2 ενδεικτικά παραδείγματα για το ανταποδοτικό τμήμα της σύνταξης, (με βάση τα χρόνια ασφάλισης, το μέσο όρο των αποδοχών από το 2002 και μετά και το συντελεστή αναπλήρωσης), στην οποία θα προστίθεται η εθνική σύνταξη των 384 ευρώ, εφόσον υπάρχουν τουλάχιστον 20 έτη ασφάλισης.

Οπως επισημαίνει στην «Ημερησία» ο δικηγόρος και εκδότης του περιοδικού «Νομοθεσία ΙΚΑ» Δημ. Μπούρλος, από το νέο τρόπο υπολογισμού χάνουν ιδιαίτερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες - πρώην ασφαλισμένοι στο ΤΕΒΕ, όσοι αμείβονταν με ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου (καθηγητές, δικαστικοί, γιατροί, μηχανικοί) και όσοι είχαν πολλά χρόνια ασφάλισης και όχι υψηλές αποδοχές από το 2002 και μετά. Αντίθετα ευνοούνται οι χαμηλόμισθοι των 586 ? 800 ευρώ καθώς η προσθήκη της εθνικής σύνταξης αυξάνει το ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού τους.

Τα 5 βήματα
[1] Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της κύριας σύνταξης λαμβάνεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου σε όλο τον ασφαλιστικό του βίο. Για τις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 13.5.2016 έως 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων αποδοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν καταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης. Από 1.1.2017 και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς αυξάνεται κατά ένα έτος (προς το μέλλον). Ο μέσος όρος προκύπτει από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μηνιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης. Σε κάθε περίπτωση για όλους τους μισθωτούς που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, από 1.1.2017 το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών ανέρχεται στο δεκαπλάσιο του ποσού που αντιστοιχεί στο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα ισούται με 5.860,80 €) ενώ το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε 586,08 €. Αν υπάρχει πλήρης απασχόληση μισθωτού έως 25 ετών, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών διαμορφώνεται σε 510,95 €.

[2] Οι χρόνοι που λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό των συντάξιμων αποδοχών είναι ο χρόνος πραγματικής ασφάλισης, οι πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης, ο χρόνος προαιρετικής ασφάλισης και ο χρόνος για τον οποίο έχουν καταβληθεί ασφαλιστικές εισφορές στους εντασσόμενους στον Ε.Φ.Κ.Α. φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς, ακόμα και αν δεν συνέτρεχαν οι νόμιμες προϋποθέσεις ασφάλισης.

[3] Οι αποδοχές του ασφαλισμένου για κάθε ημερολογιακό έτος προσαυξάνονται/αναπροσαρμόζονται μέχρι και το 2020 από τη μεταβολή του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔτΚ) της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Από το 2021 και μετά η αναπροσαρμογή των αποδοχών του ασφαλισμένου καθορίζεται από το δείκτη μεταβολής μισθών (ΔΜΜ), που υπολογίζεται από την ΕΛΣΤΑΤ.

[4] Το τελικό ποσό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης υπολογίζεται για το σύνολο του χρόνου ασφάλισης με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στα έτη ασφάλισης (βλ. πίνακα) και είναι από 11,55% έως τα 15 έτη έως 46,80% για 41 έτη ασφάλισης.

[5] Στο ποσό της ανταποδοτικής σύνταξης προστίθεται η εθνική.

 
Αν το ποσό της απονεμόμενης σύνταξης υπολείπεται του ποσού της σύνταξης που θα απονεμόταν με το προηγούμενο καθεστώς σε ποσοστό άνω του 20%, το ήμισυ της διαφοράς καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά. Επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2017 καταβάλλεται στο δικαιούχο ως προσωπική διαφορά το ένα τρίτο (1/3) της διαφοράς και επί αιτήσεων που θα κατατεθούν εντός του 2018 το ένα τέταρτο (1/4) της διαφοράς. Από την 1/1/2019, ωστόσο, θα ισχύσει και για αυτές τις συνταξεις η περικοπή εως 18%.  

Αναπηρικές
Για συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική ασθένεια το ποσό της σύνταξης (άθροισμα εθνικής και ανταποδοτικής σύνταξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν προσαυξήσεων παράλληλης ασφάλισης ή λόγω παράλληλης απασχόλησης) δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού που αντιστοιχεί στο διπλάσιο της εθνικής σύνταξης για 20 έτη ασφάλισης. Σήμερα αντιστοιχεί σε 768 € (384,00 € Χ 2).

 

Παράδειγμα υπολογισμού ποσού ανταποδοτικής σύνταξης μισθωτού

Μισθωτός, ασφαλισμένος στο τ. ΙΚΑ- ΕΤΑΜ για πρώτη φορά πριν από την 1.1.1993, με  πλήρη απασχόληση από 01/01/2002 έως 30/11/2016 και περισσότερα  από 40 έτη μόνιμης και νόμιμης  διαμονής στη χώρα  μας  μεταξύ του 15ου και της 30.11.2016, υποβάλλει αίτημα  συνταξιοδότησης λόγω γήρατος την 01/12/2016 σε ηλικία 63 ετών με 12.000 ημέρες ασφάλισης  (καθ’ όλο το διάστημα της ασφάλισής του το ποσοστό των εισφορών υπέρ κλάδου σύνταξης δεν  ξεπέρασε το 6,67% για τον ασφαλισμένο και το 13,33% για τον εργοδότη).

Στο παράδειγμα υπολογίζονται οι συντάξιμες αποδοχές όλων των ετών ως εξής:

Οι  συντάξιμες αποδοχές ανέρχονται σε 2.578,66  € (461.580,68 € /179 μήνες)

Ανταποδοτική σύνταξη: 2.578,66€ Χ 42,8% (ποσοστό αναπλήρωσης  για 12.000  Η.Ε.) = 1.103,67€.

Ο ασφαλισμένος  δικαιούται και  εθνική σύνταξη ύψους 384,00 €.

Συνολικό ποσό σύνταξης: 384,00€+ 1.103,67€= 1.487,67 €. 

 

 

Πηγή: Ημερησία

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
7
=