ΣτΕ : Πότε ανατρέπεται το μαχητό τεκμήριο απασχόλησης μισθωτού

Τελευταία ενημέρωση: 2014-09-12, 10:41:21
ΣτΕ : Πότε ανατρέπεται το μαχητό τεκμήριο απασχόλησης μισθωτού

Δυνατή έκρινε το πρώτο τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας την ανατροπή του νόμιμου «μαχητού τεκμηρίου απασχόλησης» του μισθωτού με την επίκληση επίσημων έγγραφων στοιχείων είτε του εργοδότη ή του μισθωτού.

Σημειώνεται πως με το ν. 1846/1951 θεσπίστηκε η υποχρέωση του εργοδότη να αναγγέλλει στον ΟΑΕΔ την για οποιονδήποτε λόγο αποχώρηση μισθωτού του εντός προθεσμίας οκτώ ημερών από την αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι οποίες έχουν ως σκοπό την προστασία των εργαζομένων αλλά και των εργοδοτών από αβάσιμες καταγγελίες καθώς και την καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, στην περίπτωση κατά την οποία έχει αναγγελθεί η έναρξη της απασχόλησης ασφαλισμένου μισθωτού σε ορισμένο εργοδότη, ο μισθωτός θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάγεται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, εφόσον ο εργοδότης δεν τηρεί την υποχρέωσή του να αναγγείλει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας οκτώ ημερών, στην αρμόδια υπηρεσία του ΟΑΕΔ την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του μισθωτού από την επιχείρησή του ή εφόσον η αποχώρηση του μισθωτού δεν αποδεικνύεται από επίσημο στοιχείο.

Σε περίπτωση που ο εργοδότης δεν τηρήσει την κατά τ’ ανωτέρω υποχρέωσή του, καθιερώνεται από την ανωτέρω διάταξη νόμιμο μαχητό τεκμήριο απασχόλησης του μισθωτού κατά το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία πρόσληψης του μέχρι την προηγούμενη ημέρα του ελέγχου, αφαιρουμένης της οκταήμερης προθεσμίας αναγγελίας.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, το τεκμήριο αυτό μπορεί να ανατραπεί ενώπιον της διοίκησης και των δικαστηρίων με την επίκληση επίσημων έγγραφων στοιχείων του εργοδότη ή του μισθωτού, από τα οποία να προκύπτει η αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του σε προγενέστερο από την ημερομηνία του ελέγχου χρόνο.

Επίσημα δε στοιχεία, που αναπληρώνουν, κατ’ εξαίρεση, την αναγγελία στον ΟΑΕΔ της αποχώρησης του μισθωτού από την επιχείρηση του εργοδότη και τα οποία πρέπει να επικαλεστεί ο εργοδότης, ο οποίος και έχει το βάρος της απόδειξης του ακριβούς χρόνου αποχώρησης του μισθωτού του από την εργασία του στην περίπτωση που ο ίδιος δεν έχει τηρήσει την υποχρέωση ανακοίνωσης της αποχώρησης στον ΟΑΕΔ, αποτελούν έγγραφα στοιχεία, από τα οποία να προκύπτει, κατά το δυνατόν, κατά τρόπο αντικειμενικό και αδιαμφισβήτητο η αποχώρηση του μισθωτού από την εργασία του. Σύμφωνα με την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου δεν αποτελούν τέτοια στοιχεία οι μισθοδοτικές καταστάσεις, τις οποίες συμπληρώνει ο ίδιος ο εργοδότης.

Newsroom ΔΟΛ

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
4
+
8
=