Οι 73 επιπλέον προτάσεις επενδύσεων τουρισμού που χρηματοδοτούνται

Τελευταία ενημέρωση: 2018-12-28, 15:33:58
Οι 73 επιπλέον προτάσεις επενδύσεων τουρισμού που χρηματοδοτούνται

Με συνολικό προϋπολογισμό 23,7 εκ. €, στο πλαίσιο της πρόσκλησης του ΕΠΑΝΕΚ «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

 

«Στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στον τομέα του τουρισμού και δίνουμε δυνατότητες ανάπτυξης και απασχόλησης. Γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον για ίδρυση και λειτουργία νέων επιχειρήσεων. Με στρατηγική, αποφασιστικότητα και σχεδιασμό διαθέτουμε 12 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας για να χρηματοδοτηθούν 73 επιχειρηματικά σχέδια συνανθρώπων μας που θέλουν να ασκήσουν το δικαίωμα στην εργασία, συνολικού προϋπολογισμού 23,7 εκατ. ευρώ. Τα σχέδια αυτά είναι επιπλέον εκείνων που θα χρηματοδοτηθούν από το ΕΠΑΝΕΚ. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα, ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια, τη μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα και την αύξηση της περιφερειακής προστιθέμενης αξίας».

Τα παραπάνω δήλωσε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός σχετικά με τη χρηματοδότηση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω του ΕΣΠΑ, 73 νέων επενδυτικών τουριστικών σχεδίων συνολικού προϋπολογισμού 27,3 εκατ. ευρώ.

Η προκήρυξη του προγράμματος ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ενίσχυση της Ίδρυσης & λειτουργίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων» εκδόθηκε τον Νοέμβριο 2017 με προϋπολογισμό Δημόσιας Δαπάνης 120 εκατ. €. Εξ αυτού, για την «ομάδα» των 5 Περιφερειών όπου μετέχει και η Θεσσαλία (σ.σ. Ανατολική Μακεδονία & Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα), αντιστοιχούσε ποσό 45 εκατ. €, ενώ οι προτάσεις που κατατέθηκαν συνολικά υπερκάλυψαν το 1,1 δισ. €.

Στην «ομάδα» περιφερειών όπου εντάσσεται η Θεσσαλία, οι προτάσεις άγγιξαν τα 370 εκατ. € δημόσια δαπάνη. Σε αυτές, για τη Θεσσαλία ο αριθμός των προτάσεων που κατατέθηκαν ήταν 361 και με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 55 εκατ. €.

Η πολλή μεγάλη συμμετοχή, που αφορά στον τομέα του τουρισμού που καταγράφεται ως Τομέας στρατηγικής για τη Θεσσαλία, οδήγησε στην ανάγκη ενίσχυσης του προϋπολογισμού της προκήρυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξήθηκε ο προϋπολογισμός της Προκήρυξης σε 240 εκατ. € Δημόσια Δαπάνη από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ, με αναλογική αύξηση του διατιθέμενου ποσού για την ομάδα των περιφερειών όπου είναι η Θεσσαλία σε 90 εκατ. €, και καθόσον και πάλι δεν επαρκούσε το ποσό, ενισχύθηκε επιπλέον από πόρους των ΠΕΠ, σε όσες περιφέρειες αυτό αποφασίστηκε.

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, αποφάσισε τη διάθεση 12 εκ. € Δημόσια Δαπάνη από τους πόρους του ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2014-2020, που οδήγησαν σε χρηματοδότηση 73 Επιχειρηματικών Σχεδίων Συνολικού Προϋπολογισμού 23,7 εκ. €, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης όλων των σχεδίων, με Απόφαση Ένταξης στο ΠΕΠ.Θ που υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό.

Τα Σχέδια αυτά, είναι επιπλέον των Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΕΠΑΝΕΚ. Με τον τρόπο αυτό, στηρίζουμε την επιχειρηματικότητα στον τομέα του Τουρισμού στη Θεσσαλία, στηρίζουμε την ανάπτυξη και την απασχόληση.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου προβλέπονταν να κυμαίνεται από 25.000,00 € έως 400.000,00 €, ενώ Δικαιούχοι της Δράσης είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (όπως ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ), που θα δραστηριοποιηθούν στον τομέα του Τουρισμού και θα διαθέτουν επιλέξιμο ΚΑΔ επένδυσης μέχρι και την 1η εκταμίευση της επιχορήγησης.

Τα 73 επιπλέον επιχειρηματικά σχέδια

που χρηματοδοτούνται στη Θεσσαλία

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ (ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ) -ΑΦΜ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ - ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΑΞΗΣ

1ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΥΜΑΤΟΣ - 105480204 -170.000,00

2ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ - ΞΗΝΤΑΡΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΓΓΕΛΟΣ - 107913789 - 400.000,00

3 ΕΞΟΧΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΠΗΛΙΟΥ ΕΕ - ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 041773953 - 400.000,00

4ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΧΟΡΕΥΤΟ ΠΗΛΙΟΥ - 025391059 - 400.000,00

5ΔΗΜΙΟΥΡΓΊΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ - ΖΑΡΑΓΚΟΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 034630061 - 396.827,75

6ΕΦ.ΕΣ.ΑΙ ΓΙΩΤΣ Ν.Ε.Π.Α. - 046540998 - 264.824,31

7 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ [Ν6ΝΤ-0005423] - 117614078 400.000,00

8 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΙ (6) ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 046297619 - 399.899,49

9ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 134600373 - 400.000,00

10ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ - 126038843 - 110.335,00

11 Ι. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ - Κ. ΣΥΜΙΑΚΑΚΗ Ο.Ε – 079185663 - 399.559,38

12 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΣΤΑ ΚΑΛΑ ΝΕΡΑ ΠΗΛΙΟΥ - ΑΔΑΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 042821326 - 140.000,00

13 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ - 064641431 - 320.000,00

14 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 134152800 - 400.000,00

15ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΤΡΙΝΙΤΙ ΓΙΟΤΙΝΓΚ ΜΟΝ. ΙΚΕ" - 069104270 347.305,00

16ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ Η ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 130452504 - 400.000,00

17 ΙΔΡΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 075174067 - 293.000,00

18 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 148753616 - 286.794,55

19 ΣΠΟΡΑΔΕΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΜΟΝ. ΙΚΕ - 031956450 - 400.000,00

20 ΙΔΡΥΣΗ KATAΛΥΜΑΤΟΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ, LEKAJ BESNIK - 107862588 - 109.234,50

21 ΚΛΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΕΚΑ ΕΝΟΙΚΙΑΖΩΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - 034413299 - 400.000,00

22 ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ Ο.Ε. - 030419608 - 400.000,00

23 MITROPOULOS YACHTING - 023959924 - 394.137,00

24 ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ "ΤΡΙΚΕΡΙ Ν.Ε.Π.Α." - 136831392 - 399.936,55

25 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 051281014 - 400.000,00

26 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ [Ν6ΝΤ-0006915] - 027584246 - 297.050,00

27 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 116719284 - 373.637,00

28 ΙΔΡΥΣΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 145467089 - 400.000,00

29 ΓΚΑΛΙΝΑ ΤΣΑΤΣΑΝΙΔΟΥ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο. Ε. - 119407952 - 54.500,00

30 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 3 ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - 101259924 - 400.000,00

31 ERI LUXURY HOUSES - 063211979 - 399.932,02

32 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - 129741728 - 367.400,71

33 ΑΡΓΩ ΝΕΠΑ - 063046331 - 399.985,89

34 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ) - ΖΑΧΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΤΡ. ΕΥΑΓΓΕΛΟ - 077832181 - 400.000,00

35 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΣΚΑΦΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 024199615 - 244.295,00

36 ΙΔΡΥΣΗ ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΩΝ ΔΩΜΑΤΙΩΝ - 136288077 - 400.000,00

37 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΣΚΑΦΩΝ - 051101253 - 399.989,00

38 ΝΕΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΣΤΗΝ ΖΑΓΟΡΑ - ΚΟΝΣΟΥΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΑΤΡ. ΜΙΧΑΗΛ - 105460451 - 400.000,00

39 ΜΠΑΖΙΓΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ Ο.Ε. - 118358119 - 191.509,00

40 ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ Ν.Ε.Π.Α. – 045500468 - 400.000,00

41 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΚΑΙΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ ΠΑΤΡ. ΣΩΤΗΡΙΟΣ - 041797940 - 400.000,00

42 ΈΝΑΡΞΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΝΕΜΟ ΟΥΑΝ IKE" - 046160105 - 400.000,00

43 K.P.N.S Ν.Ε.Π.Α - 078158792 - 400.000,00

44 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ - ΜΑΣΤΟΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ - 027307624 - 400.000,00

45 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΙΝΙΤΣΑ ΠΗΛΙΟΥ - ΚΟΝΤΟΡΟΥΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 076542630 - 65.620,00

46 ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΚΑΛΑΜΑΚΙ ΙΚΕ - 107868243 - 299.264,36

47 ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΥΠΝΟΥ, Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ [Ν6ΝΤ-0008635] - 037147066 - 400.000,00

48 ΜΠΙΤΖΙΛΑΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - 057934237 - 159.016,14

49 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ - ΤΣΙΡΝΟΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΠΑΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ - 101002504 - 400.000,00

50 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΛΥΜΑΤΟΣ - ΜΠΑΛΛΑΣ ΜΑΡΙΟΣ ΠΑΤΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ – 105499900 - 81.600,00

51 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ - 036206417 - 200.000,00

52 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - 023918038 - 400.000,00

53 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΘΕΑΜΑΤΟΣ ΗΧΟΣ ΦΩΣ - 075038322 - 400.000,00

54 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 125126034 - 400.000,00

55 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ, ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΘΑΛΛΑΣΙΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 042571578 - 360.000,00

56 ΥΠΟ ΣΥΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΟΕ - 064813349 - 144.777,00

57 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΠΛΟΙΩΝ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΧΩΡΙΣ ΠΛΗΡΩΜΑ - ΚΡΑΒΑΡΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΤΡ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - 072352485 - 386.908,37

58 ΙΚΙΟΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΙΚΕ - ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 107903679 - 80.690,00

59 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ - ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ - ΓΚΟΝΕΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 070692066 -348.960,00

60 ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΔΙΩΡΟΦΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΞΕΝΩΝΑ (ΚΑΤΑΛΥΜΑ ΤΟΥ Π.Δ. 33/1979) - 169978437 - 400.000,00

61 ΑΝΑΠΑΛΑΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ - 035841022 - 400.000,00

62 ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΑ ΚΑΤΩ ΛΕΧΩΝΙΑ ΠΗΛΙΟΥ - 044004659 - 230.715,58

63 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ [Ν6ΝΤ-0010640] ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΤΡ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ - 121500385 - 392.799,00

64 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 045308211 - 400.000,00

65 ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (ΤΕΟΜ) - 053320341 - 60.000,00

66 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ - 026471647 -400.000,00

67 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΣΚΑΦΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 068937048 - 282.994,62

68 VOLOS RENTALS - ΚΙΛΟΥΚΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 038653169 - 400.000,00

69 ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ΩΝ ΠΟΛΥΤΕΛΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΓΚΕΒΡΟΥ ΖΩΗ ΠΑΤΡ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 111479744 - 400.000,00

70 ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΑΝΑΨΥΧΗΣ - 122030147 - 400.000,00

71 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ - 058739860 - 220.000,00

72 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΔΩΜΑΤΙΩΝ (ΔΕΝΤΡΟΣΠΙΤΩΝ) - 143362905 - 48.300,00

73 ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ "ΜΑΓΚ ΓΙΩΤΣ ΙΚΕ" - 066221296 - 385.931,00.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
7
+
5
=