Αν και με οφειλές στο Επιμελητήριο, μπορούν να καταχωρούν πράξεις στο ΓΕΜΗ

Τελευταία ενημέρωση: 2015-06-23, 13:45:57
Αν και με οφειλές στο Επιμελητήριο, μπορούν να καταχωρούν πράξεις στο ΓΕΜΗ

Η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου για τις εταιρείες  

Λύνει τα χέρια εταιρειών, οι οποίες δεν μπορούν να καταχωρήσουν πράξεις στο ΓΕΜΗ λόγω οφειλών από συνδρομές στο Επιμελητήριο Μαγνησίας, γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Η υπ’ αριθμ. 141/2014 γνωμοδότηση που εκδόθηκε μετά από ερώτημα του πρώην υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, για τη δυνατότητα άρνησης αποδοχής και διεκπεραίωσης αιτήματος για καταχώριση πράξης ή στοιχείου υπόχρεου σε εγγραφή στο ΓΕΜΗ, λόγω ύπαρξης οφειλών προς το Επιμελητήριο, ή παράλειψης εγγραφής σε αυτό, σημειώνει ότι «η ύπαρξη οφειλής προς το Επιμελητήριο και η παράλειψη εγγραφής σε αυτό δεν αποτελούν νόμιμο λόγο άρνησης εκ μέρους των υπηρεσιών ΓΕΜΗ να διεκπεραιώσουν αίτημα καταχώρισης πράξης ή στοιχείου υπόχρεου».

Σύμφωνα με την ίδια γνωμοδότηση, η «μόνη περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες αυτές οφείλουν να προεισπράξουν την επιμελητηριακή συνδρομή είναι όταν λειτουργούν ως Υπηρεσίες Μίας Στάσης για τη σύσταση εταιρεία με ιδιωτικό έγγραφο».

Ωστόσο, μέχρι σήμερα αρκετές επιχειρήσεις στο Βόλο και τη Μαγνησία δεν μπορούσαν να δημοσιεύσουν πράξεις που αφορούσαν στη σύσταση ή την τροποποίηση του καταστατικού, τη λειτουργία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου ή την αλλαγή του διαχειριστή λόγω ακριβώς οφειλών στο Επιμελητήριο. Αυτό είχε σαν συνέπεια, σύμφωνα με πληροφορίες από το Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Μαγνησίας να μην μπορούν να έχουν νόμιμα Διοικητικά Συμβούλια.

Στο ΓΕΜΗ, όπως είναι γνωστό, κατατίθενται όλα τα απαραίτητα έγγραφα από τις εταιρείες, τα οποία παλαιότερα υποβάλλονταν στο Πρωτοδικείο ή στη Διεύθυνση Εμπορίου στο Τμήμα Ανωνύμων Εταιρειών.

Κ.Μ.

 

Σχόλια
Δεν υπάρχουν σχόλια γι'αυτό το άρθρο
Αποστολή σχολίου
3
+
8
=