Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου και της ...»
2021-06-04, 13:28:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ...»
2021-06-03, 13:15:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αλεξάνδρου και ...»
2021-06-03, 13:15:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου ...»
2021-06-03, 13:14:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΤΖΩΝΑΘΑΝ - ΙΩΝΑΘΑΝ του ...»
2021-06-02, 20:40:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα και της ...»
2021-06-02, 20:40:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευσταθίου και της ...»
2021-06-01, 14:06:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Αβραάμ και της ...»
2021-06-01, 14:06:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΡΕΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Ιωάννη και της ...»
2021-06-01, 14:05:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2021-06-01, 14:05:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΑΓΑΛΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2021-06-01, 14:04:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου και της Αικατερίνης το γένος Τόρη ...»
2021-05-31, 21:59:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέργιου και της ...»
2021-05-29, 14:53:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Αναστασίου και της ...»
2021-05-28, 14:20:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΜΜΑΟΥΗΛ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του ...»
2021-05-28, 14:20:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΡΙΣΤΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Αλκιβιάδη ...»
2021-05-27, 11:41:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Χρύσανθου ...»
2021-05-27, 11:40:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΝΤΕΒΑΣ ΙΩΣΗΦ του Γεωργίου και της ...»
2021-05-27, 11:40:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΛΑΚΑΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αποστόλου ...»
2021-05-27, 11:39:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου και της ...»
2021-05-25, 13:01:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΛΥΚΟΜΗΤΡΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2021-05-25, 13:01:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ΦΙΛΙΠΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταματίου και της ...»
2021-05-21, 11:45:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ και της ...»
2021-05-21, 11:45:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου και ...»
2021-05-21, 11:44:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ του Στεφάνου και της ...»
2021-05-21, 11:44:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2021-05-18, 14:28:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ...»
2021-05-18, 14:28:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΟΥΤΣΕΡΙΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2021-05-08, 14:50:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της ...»
2021-05-07, 13:21:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Απόστολου και της ...»
2021-05-07, 13:21:16