Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2019-12-21, 15:23:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΪΖΑΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ του Γεωργίου ...»
2019-12-19, 11:54:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Αθανασίου και ...»
2019-12-19, 11:53:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φωτίου και της ...»
2019-12-17, 13:39:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου και της Βασιλικής ...»
2019-12-14, 16:16:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Θωμά και της ...»
2019-12-13, 17:40:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΟΚΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ του Χρήστου και της Ζαχαρώς το γένος ...»
2019-12-12, 12:36:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΡΡΗΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ του Αντωνίου και της ...»
2019-12-10, 19:58:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΕΡΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Ιωάννη και ...»
2019-12-10, 19:57:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ του ...»
2019-12-06, 17:25:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΟΥΡΔΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Πάρι και της Σοφίας το γένος ...»
2019-12-05, 12:41:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΥΜΠΑΚΑ ΤΖΟΝ (UBAKAJOHN) του Ακπούγια (Akpuya) ...»
2019-12-05, 12:41:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΟΥΒΑΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Αθανασίου και της ...»
2019-12-03, 20:32:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΟΥΛΙΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΡΟΜΠΕΡΤΟΣ του ...»
2019-12-03, 20:31:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΓΓΟΥΡΕΛΙΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ του Θεοφάνη και της ...»
2019-11-28, 19:28:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σταύρου ...»
2019-11-23, 15:34:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΡΑΣΥΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αντωνίου ...»
2019-11-21, 21:29:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΔΕΝΗΣ του ...»
2019-11-21, 21:28:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2019-11-16, 16:48:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και ...»
2019-11-16, 16:47:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2019-11-15, 18:41:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΩΪΚΟΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Στυλιανής ...»
2019-11-15, 18:40:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΟΥΡΜΠΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Αποστόλου και της ...»
2019-11-15, 18:40:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΠΕΛΩΝΗΣ του Πανάγου και της ...»
2019-11-13, 13:04:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2019-11-13, 13:03:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ευαγγέλου και της ...»
2019-11-12, 15:14:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Λεμονή ...»
2019-11-12, 15:14:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ του Θεοδώρου και τη ...»
2019-11-02, 16:09:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Τριαντάφυλλου και ...»
2019-11-01, 16:29:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου ...»
2019-10-31, 20:29:41