Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη και της Αποστολίας το ...»
2020-07-03, 18:05:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΟΥΜ ΘΩΜΑΣ του Χαράλαμπου και της Παρασκευής το ...»
2020-07-03, 18:04:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής το ...»
2020-07-02, 21:50:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΣΒΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη και ...»
2020-06-27, 13:02:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σταύρου και της ...»
2020-06-27, 13:02:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευθυμίου ...»
2020-06-26, 17:52:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ...»
2020-06-26, 17:51:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μιχαήλ ...»
2020-06-26, 17:50:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΚΑΒΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου και της ...»
2020-06-26, 17:50:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΟΥΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου ...»
2020-06-24, 12:21:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χαράλαμπο ...»
2020-06-24, 12:21:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ του ...»
2020-06-24, 12:20:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΙΟΥΝΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ...»
2020-06-24, 12:20:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2020-06-24, 12:19:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της ...»
2020-06-23, 13:03:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αγλαΐας ...»
2020-06-23, 13:03:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΟΥΡΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου και της Άρτεμις το ...»
2020-06-22, 20:44:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΕΠΑΝΙΔΗΣ ΖΩΗΣ του Αντωνίου και της Μαγδαληνής το ...»
2020-06-22, 20:44:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΑΝΘΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Σπυρίδωνα και της Αικατερίνης το ...»
2020-06-20, 15:50:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΟΒΑΓΓΕΛΗΣ - ΜΑΛΙΟΚΑΠΗΣ ΟΡΦΕΑΣ του ...»
2020-06-19, 18:43:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΝΤΖΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Σωτηρίου και της Μαρίας το ...»
2020-06-18, 21:10:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΟΥΣΟΤΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του Δημητρίου ...»
2020-06-18, 21:09:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΟΥΜ ΘΩΜΑΣ του Χαράλαμπου και της Παρασκευής το ...»
2020-06-17, 18:47:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΛΩΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Πολύκαρπου και της ...»
2020-06-17, 18:46:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΖΗΝΩΝ του Κωνσταντίνου και της Γεωργίας το ...»
2020-06-17, 18:46:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Βασιλείου και της Μαρίας ...»
2020-06-17, 18:44:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΕΝΤΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Αθανασίου και της Αργυρώς ...»
2020-06-17, 18:44:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Δημητρίου ...»
2020-06-06, 14:09:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΕΛΧΑΣ ΜΙΧΑΗΛ του Δημητρίου και της Συραγώς το γένος ...»
2020-06-06, 14:09:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Ιωάννη και της Ευαγγελίας το γένος ...»
2020-06-06, 14:06:51