Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΙΛΙΠΠΑΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου ...»
2015-06-22, 21:05:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΟΥΛΟΥΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ του Αποστόλου ...»
2015-06-22, 20:50:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Χαρίτωνος και ...»
2015-06-19, 20:51:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΙΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2015-06-19, 20:51:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΡΙΚΗ ΓΙΩΡΓΟ του Θανάς και της ...»
2015-06-18, 21:19:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΣΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2015-06-17, 21:09:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Δημητρίου και ...»
2015-06-17, 21:08:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Θωμά και της ...»
2015-06-16, 21:06:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ALAIN (ΑΛΕΝ) RAGUEL ...»
2015-06-16, 21:06:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΡΤΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στυλιανού ...»
2015-06-16, 20:36:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη και ...»
2015-06-16, 20:20:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Νικολάου και της Αθανασίας το γένος Μούσιου που γεννήθηκε στο Βόλο και κατοικεί στο Βόλο και η ...»
2015-06-15, 21:46:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του ...»
2015-06-11, 21:15:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΗΛΙΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2015-06-11, 21:14:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΛΙΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-06-10, 21:19:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΑΖΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2015-06-09, 21:15:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2015-06-09, 21:14:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χαραλάμπους ...»
2015-06-09, 21:14:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ...»
2015-06-08, 21:01:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΑΛΛΗΣ ΧΑΡΗΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ και της ...»
2015-06-08, 21:01:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ και ...»
2015-06-08, 21:00:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΤΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Αθανασίου και ...»
2015-06-08, 20:55:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2015-06-04, 21:16:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΛΥΖΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Νικολάου και ...»
2015-06-04, 21:16:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΖΑΜΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Ιωάννη και της ...»
2015-06-03, 21:26:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΤΖΑΒΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2015-06-02, 21:20:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ...»
2015-06-02, 21:19:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΕΤΑΞΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του ...»
2015-06-02, 21:18:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΝΤΙΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου ...»
2015-06-02, 21:08:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Δημητρίου ...»
2015-06-02, 21:07:21