Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2015-08-10, 21:31:31
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-09, 23:16:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΕΝΑΡΝΤ (BENARD) ΜΠΟΝΤΙ (BODI) ...»
2015-08-06, 21:40:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-06, 21:40:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-06, 21:39:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2015-08-05, 21:36:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2015-08-05, 21:36:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-08-04, 21:28:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ...»
2015-08-04, 21:27:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ...»
2015-08-04, 21:26:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2015-08-03, 21:30:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ...»
2015-08-03, 21:30:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2015-07-31, 21:28:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΗΛΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ...»
2015-07-30, 21:27:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ...»
2015-07-29, 21:29:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-07-29, 21:28:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΓΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-07-29, 21:28:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2015-07-28, 21:14:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-07-28, 21:14:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-07-28, 21:14:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΟΠΑΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ...»
2015-07-27, 21:35:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΚΜΑΛ ( AKMAL) MOYXAMANT ...»
2015-07-24, 21:42:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ...»
2015-07-24, 21:41:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-07-23, 21:34:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΑΤΖΑΣ ΘΩΜΑΣ ...»
2015-07-23, 21:29:19
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΛΤΣΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του Δημητρίου ...»
2015-07-22, 21:31:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΛΕΙΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2015-07-21, 21:30:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΩΤΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2015-07-21, 21:29:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΙΚΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ...»
2015-07-21, 21:28:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Ηλία ...»
2015-07-21, 21:27:57