Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΛΟΥΧΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ...»
2015-10-14, 21:22:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-10-12, 12:22:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ...»
2015-10-09, 20:26:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΑΝΙΗΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-10-09, 20:25:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Καραθανάσης Γεώργιος ...»
2015-10-07, 21:13:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Παντζαγιάς Νικόλαος ...»
2015-10-07, 21:11:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Μπαλίκος Απόστολος ...»
2015-10-07, 21:08:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Μανωλάκης Δημήτρης ...»
2015-10-05, 21:24:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-10-05, 21:16:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Θάνος Χρήστος ...»
2015-10-05, 21:04:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΟΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2015-10-01, 21:31:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ΗΛΙΑΣ ΒΑΪΤΣΗΣ ...»
2015-09-29, 21:27:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ΗΛΙΑΣ ΒΑΪΤΣΗΣ του Ιωάννη και της ...»
2015-09-28, 20:57:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΙΟΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου ...»
2015-09-28, 20:56:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2015-09-25, 20:54:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2015-09-24, 21:33:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου ...»
2015-09-22, 21:01:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ του Τάκη και της ...»
2015-09-21, 20:29:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-18, 21:05:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΚΑΠΗΣ ...»
2015-09-16, 21:08:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:06:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:06:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:06:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:05:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ...»
2015-09-14, 21:10:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-14, 21:09:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΒΑΪΟΣ ...»
2015-09-14, 21:09:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΦΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ...»
2015-09-14, 21:08:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη και ...»
2015-09-13, 12:56:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-11, 21:22:16