Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ του Λάμπρου και της ...»
2021-04-28, 14:36:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου και ...»
2021-04-28, 14:35:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέφανου και της ...»
2021-04-27, 14:25:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Μελέτιου και της ...»
2021-04-26, 19:55:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Αννας ...»
2021-04-24, 13:32:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-04-23, 20:32:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΪΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου και της ...»
2021-04-23, 20:31:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδων και ...»
2021-04-22, 20:51:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Δημητρίου και της Μαρίας ...»
2021-04-22, 20:50:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και ...»
2021-04-21, 13:11:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΜΠΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2021-04-21, 13:10:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου και της ...»
2021-04-21, 13:09:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Απόστολου και της ...»
2021-04-20, 13:13:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2021-04-20, 13:12:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αριστοτέλη και της Μαρίας ...»
2021-04-20, 13:12:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Δημητρίου και ...»
2021-04-20, 13:11:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΙΟΥΒΑΚΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Νικολάου και της ...»
2021-04-19, 20:53:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ευστάθιου και της ...»
2021-04-17, 13:34:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ του Αποστόλου και της ...»
2021-04-17, 13:34:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ρήγα και της ...»
2021-04-17, 13:33:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΤΑΚΑΣ ΣΑΒΒΑΣ του Ευστάθιου και της ...»
2021-04-16, 13:20:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΑΜΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ρήγα και της ...»
2021-04-16, 13:19:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΕΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου και της ...»
2021-04-16, 13:19:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΔΡΟΛΙΑΣ ΒΑΪΟΣ του Αποστόλου και της ...»
2021-04-15, 13:25:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του Χρυσοστόμου ...»
2021-04-15, 13:25:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Θωμά και ...»
2021-04-15, 13:24:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Χρήστου και της Μαρίας το ...»
2021-04-10, 14:06:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ του ...»
2021-04-10, 14:05:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Σπυρίδωνος και της Λαμπρινής ...»
2021-04-09, 13:40:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΥΜΑΣ του Δημητρίου και της Ευαγγελίας ...»
2021-04-08, 13:41:11