Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2015-08-19, 21:16:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικολάου ...»
2015-08-19, 21:15:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Συμεών και της ...»
2015-08-18, 21:27:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Ανδρέα ...»
2015-08-18, 21:27:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου και ...»
2015-08-18, 21:26:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-13, 21:52:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2015-08-11, 21:26:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ...»
2015-08-11, 21:26:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2015-08-10, 21:33:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-10, 21:33:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-10, 21:32:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2015-08-10, 21:31:31
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-09, 23:16:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΕΝΑΡΝΤ (BENARD) ΜΠΟΝΤΙ (BODI) ...»
2015-08-06, 21:40:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-06, 21:40:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΙΑΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-06, 21:39:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2015-08-05, 21:36:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2015-08-05, 21:36:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΑΠΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-08-04, 21:28:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ...»
2015-08-04, 21:27:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΑΞΗΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ ...»
2015-08-04, 21:26:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΜΠΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2015-08-03, 21:30:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΟΡΔΑΝΟΓΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ ...»
2015-08-03, 21:30:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΑΛΙΚΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2015-07-31, 21:28:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΗΛΙΑΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ...»
2015-07-30, 21:27:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ...»
2015-07-29, 21:29:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-07-29, 21:28:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΓΚΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-07-29, 21:28:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2015-07-28, 21:14:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-07-28, 21:14:51