Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ΗΛΙΑΣ ΒΑΪΤΣΗΣ του Ιωάννη και της ...»
2015-09-28, 20:57:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΙΟΥΡΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Χρήστου ...»
2015-09-28, 20:56:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΑΦΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2015-09-25, 20:54:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2015-09-24, 21:33:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Γεωργίου ...»
2015-09-22, 21:01:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ του Τάκη και της ...»
2015-09-21, 20:29:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΡΓΟΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-18, 21:05:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΙΑΚΟΚΑΠΗΣ ...»
2015-09-16, 21:08:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:06:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΖΙΩΚΑΣ ΓΙΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:06:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:06:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΚΟΔΗΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-09-16, 21:05:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ...»
2015-09-14, 21:10:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-14, 21:09:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΒΑΪΟΣ ...»
2015-09-14, 21:09:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΛΦΙΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ...»
2015-09-14, 21:08:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΕΜΠΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη και ...»
2015-09-13, 12:56:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΟΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2015-09-11, 21:22:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΓΓΛΕΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2015-09-10, 21:29:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-09-10, 21:28:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-09-10, 21:28:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΑΠΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2015-09-09, 21:34:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Γ ΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-09-08, 21:28:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2015-09-04, 21:43:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ...»
2015-09-03, 21:21:48
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ...»
2015-09-02, 21:13:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Βασιλείου και της Αγγελικής το γένος Καρακίτσιου που γεννήθηκε στη Καρδίτσα και κατοικεί ...»
2015-08-31, 21:30:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2015-08-31, 21:30:09
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2015-08-28, 21:34:51
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-28, 21:34:37