Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ...»
2019-06-20, 11:44:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ...»
2019-06-19, 20:03:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΑΣΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2019-06-19, 20:02:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΠΥΡΙΔΩΝ ...»
2019-06-19, 20:01:14
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΥΝΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2019-06-15, 13:08:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ - ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του ...»
2019-06-14, 18:30:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΛΙΑΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου ...»
2019-06-13, 21:01:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΣΕΡΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Δημητρίου ...»
2019-06-13, 21:00:13
Γνωστοποίηση γάμου
νωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΑΡΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2019-06-08, 15:26:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΑΠΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Θεοδώρου κ ...»
2019-06-08, 15:26:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΤΡΥΦΩΝ του Δημητρίου ...»
2019-06-07, 17:52:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΥΓΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ τ ...»
2019-06-07, 17:52:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΪΒΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ του Δημητρίου ...»
2019-06-07, 17:51:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ του Βασιλείου ...»
2019-06-05, 18:51:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της Μαρίας το ...»
2019-06-05, 18:51:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο GENOVA VINCENZO (ΤΖΕΝΟΒΑ ΒΙΝΤΣΕΝΤΖΟ) του ...»
2019-06-05, 18:50:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αποστόλου ...»
2019-06-05, 18:49:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ...»
2019-06-05, 18:49:18
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ...»
2019-06-04, 20:56:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΓΓΛΕΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ του Γρηγορίου ...»
2019-06-04, 20:56:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο LIKAJ KLODIAN (ΛΙΚΑΙ ΚΛΟΝΤΙΑΝ) ...»
2019-06-04, 20:55:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-06-04, 20:55:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2019-06-02, 19:34:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΥΤΖΙΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2019-05-30, 18:52:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2019-05-29, 20:58:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΕΡΑΧΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ...»
2019-05-28, 21:31:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΑΦΑΤΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ...»
2019-05-28, 21:30:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2019-05-28, 21:30:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΛΩΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ...»
2019-05-27, 21:06:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΝΤΟΥΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2019-05-24, 17:46:38