Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2021-09-13, 23:16:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΕΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2021-09-13, 23:15:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΟΥΓΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2021-09-11, 23:54:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ ...»
2021-09-10, 23:01:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ ...»
2021-09-10, 23:00:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΩΡΑΙΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2021-09-10, 23:00:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο HANS - WERNER WOLFGANG JAKOB ...»
2021-09-09, 00:15:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2021-09-01, 23:10:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2021-08-27, 23:31:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2021-08-27, 23:31:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2021-08-27, 00:27:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΒΛΟΥΓΙΑΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2021-08-25, 23:03:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΛΓΑΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ...»
2021-08-25, 23:02:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΦΙΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2021-08-25, 23:01:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2021-08-25, 23:00:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2021-08-24, 23:23:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΖΟΥΡΑΣ ΠΟΛΥΝΙΚΗΣ ...»
2021-08-24, 23:22:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΟΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2021-08-24, 23:21:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΚΑΛΟΣ ΑΓΗΣΙΛΑΟΣ ...»
2021-08-23, 23:20:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2021-08-19, 23:15:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2021-08-19, 23:14:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΙΜΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2021-08-16, 23:12:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ...»
2021-08-16, 23:11:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2021-08-16, 23:11:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2021-08-16, 23:09:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Χρήστος Τσιτσικλής του Βασιλείου και της Ελένης ...»
2021-08-09, 18:42:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ...»
2021-08-09, 10:37:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Φιλίππου και της Δήμητρας ...»
2021-07-17, 14:23:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και ...»
2021-07-16, 12:53:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ του Θεμιστοκλή και της ...»
2021-07-16, 12:53:33