Γάμοι

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΛΑΒΑΤΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-03-15, 11:00:19
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-03-15, 10:00:18
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΡΟΒΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ...»
2022-03-03, 10:35:36
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΗΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2022-03-02, 12:45:54
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΙΩΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ - ΜΑΡΙΟΣ ...»
2022-03-02, 11:00:16
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΗΤΣΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ ...»
2022-02-24, 09:19:43
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-02-22, 14:00:11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ...»
2022-02-22, 12:00:45
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΣΕΝΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ ...»
2022-02-17, 12:00:12
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΜΟΥΝΗΣ ΗΛΙΑΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-02-17, 11:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-02-16, 22:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΤΟΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ ...»
2022-02-09, 11:50:05
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΥΚΟΡΔΑΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ...»
2022-02-04, 10:00:43
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΩΫΣΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ ...»
2022-02-03, 17:30:28
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-02-03, 16:00:37
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-02-03, 14:35:22
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2022-02-03, 13:05:56
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-01-28, 14:00:29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-01-28, 13:30:41
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2022-01-28, 12:30:18
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ...»
2022-01-28, 11:55:28
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-01-27, 11:00:56
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-01-27, 10:00:16
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ...»
2022-01-20, 09:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-01-18, 09:40:11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-01-14, 11:00:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ...»
2022-01-14, 10:00:50
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ...»
2022-01-12, 20:15:52
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-01-12, 20:10:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2022-01-12, 11:05:45