Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-09-10, 21:28:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2015-09-10, 21:28:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΡΑΠΑΤΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2015-09-09, 21:34:55
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο Γ ΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-09-08, 21:28:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2015-09-04, 21:43:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ ...»
2015-09-03, 21:21:48
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΡΤΑΡΙΤΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ...»
2015-09-02, 21:13:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΩΓΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ του Βασιλείου και της Αγγελικής το γένος Καρακίτσιου που γεννήθηκε στη Καρδίτσα και κατοικεί ...»
2015-08-31, 21:30:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΕΛΛΑΠΟΡΤΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ...»
2015-08-31, 21:30:09
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2015-08-28, 21:34:51
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΜΠΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-28, 21:34:37
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΝΤΑΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2015-08-24, 21:35:39
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΡΕΝΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-21, 21:53:52
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΛΦΚΓΑΝ ΚΑΡΛ ...»
2015-08-21, 21:53:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ...»
2015-08-20, 21:08:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2015-08-19, 21:16:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Νικολάου ...»
2015-08-19, 21:15:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Συμεών και της ...»
2015-08-18, 21:27:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΙΜΑΝΕΤΖΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Ανδρέα ...»
2015-08-18, 21:27:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΑΦΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου και ...»
2015-08-18, 21:26:33
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΣΑΝΑΓΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-13, 21:52:48
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2015-08-11, 21:26:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ...»
2015-08-11, 21:26:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2015-08-10, 21:33:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΝΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-10, 21:33:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-10, 21:32:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΜΙΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2015-08-10, 21:31:31
Γνωστοποίηση Γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2015-08-09, 23:16:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΕΝΑΡΝΤ (BENARD) ΜΠΟΝΤΙ (BODI) ...»
2015-08-06, 21:40:25
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΡΑΤΙΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2015-08-06, 21:40:22