Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΦΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Στέργιου και της ...»
2020-07-10, 22:38:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΛΑΡΟΥΤΣΟΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ - ΜΑΡΙΟΣ του Χρυσοστόμου ...»
2020-07-10, 10:37:37
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΤΟΥΛΑΣ ΠΛΑΤΩΝ του Νικολάου και της ...»
2020-07-10, 10:37:02
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΝΙΚΙΤΑΣ του Ευάγγελου ...»
2020-07-09, 20:59:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΛΙΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του Χρίστου και της Πηνελόπης το ...»
2020-07-09, 20:58:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται συμφώνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΗΣΤΟΣ ΧΟΛΕΒΑΣ του Κωνσταντίνου και της Χρυσάνθης ...»
2020-07-09, 20:58:09
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΕΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Χρήστου και της Μαρίας ...»
2020-07-08, 19:08:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΗΛΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ του Μιχαήλ και της Χρυσής το γένος ...»
2020-07-08, 19:07:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΧΑΜΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου και της Ελένης το ...»
2020-07-08, 19:07:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ του Γεωργίου και της ...»
2020-07-08, 19:06:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ελευθερίου και της ...»
2020-07-04, 13:15:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΣΤΡΑΤΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αθανασίου και της Ελένης ...»
2020-07-04, 13:14:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΕΡΒΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ - ΦΑΝΟΥΡΙΟΣ του Πέτρου και της ...»
2020-07-03, 18:05:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη και της Αποστολίας το ...»
2020-07-03, 18:05:35
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΟΥΜ ΘΩΜΑΣ του Χαράλαμπου και της Παρασκευής το ...»
2020-07-03, 18:04:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ του Νικολάου και της Βασιλικής το ...»
2020-07-02, 21:50:28
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΣΒΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ιωάννη και ...»
2020-06-27, 13:02:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Σταύρου και της ...»
2020-06-27, 13:02:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ευθυμίου ...»
2020-06-26, 17:52:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΟΥΝΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Γεωργίου ...»
2020-06-26, 17:51:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ - ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Μιχαήλ ...»
2020-06-26, 17:50:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΚΑΒΕΛΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Χρήστου και της ...»
2020-06-26, 17:50:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΟΥΚΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Γεωργίου ...»
2020-06-24, 12:21:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ του Χαράλαμπο ...»
2020-06-24, 12:21:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ του ...»
2020-06-24, 12:20:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΙΟΥΝΕΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ - ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ...»
2020-06-24, 12:20:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ...»
2020-06-24, 12:19:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου και της ...»
2020-06-23, 13:03:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΥΡΓΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της Αγλαΐας ...»
2020-06-23, 13:03:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΟΥΡΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Νικολάου και της Άρτεμις το ...»
2020-06-22, 20:44:36