Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΙΟΥΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-19, 15:03:52
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΪΝΤ ΦΑΡΕΣ του Μισέλ και της Γεωργίας το γένος ...»
2021-06-19, 15:03:34
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΖΕΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2021-06-19, 15:02:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΛΠΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευάγγελου και της ...»
2021-06-17, 20:43:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΔΑΜΟΣ του ...»
2021-06-17, 20:42:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΑΜΑΝΤΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛ του Πετρίτ κ ...»
2021-06-16, 14:23:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΕΚΑΤΣΙΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-16, 14:22:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΑΝΘΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-15, 12:15:51
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΑΦΙΔΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη και της ...»
2021-06-12, 14:16:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΦΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Ερατοσθένη και της ...»
2021-06-12, 14:15:06
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΓΙΑΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ιωάννη και της ...»
2021-06-12, 14:14:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΟΥΡΕΛΗΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ του Ζαχαρία και της ...»
2021-06-09, 14:11:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΕΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Δημητρίου κα ...»
2021-06-09, 14:10:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ του Παναγιώτη και της ...»
2021-06-09, 14:10:36
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΤΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου και της ...»
2021-06-08, 13:48:26
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ του Ανδρέα και της ...»
2021-06-08, 13:48:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του Βασιλείου ...»
2021-06-07, 13:34:08
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΧΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Ευθυμίου και ...»
2021-06-07, 13:33:24
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ...»
2021-06-05, 13:35:01
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΕΥΡΥΠΙΔΗΣ του ...»
2021-06-05, 13:34:15
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΒΒΑΝΤΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ...»
2021-06-05, 13:34:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΙΝΑΓΚΑΝΑ ΜΙΧΑΗΛ του Πιέρ και της ...»
2021-06-04, 13:29:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΣΧΑΛΟΥΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ του Παναγιώτη και της ...»
2021-06-04, 13:28:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Αντωνίου και της ...»
2021-06-04, 13:28:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ...»
2021-06-03, 13:15:30
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αλεξάνδρου και ...»
2021-06-03, 13:15:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΑΠΟΥΡΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Γεωργίου ...»
2021-06-03, 13:14:05
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΤΡΙΚΑΚΟΣ ΤΖΩΝΑΘΑΝ - ΙΩΝΑΘΑΝ του ...»
2021-06-02, 20:40:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΡΡΗΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Ανδρέα και της ...»
2021-06-02, 20:40:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΝΤΟΣΤΑΘΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευσταθίου και της ...»
2021-06-01, 14:06:39