Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Μιχαήλ και της ...»
2021-05-21, 11:45:38
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου και ...»
2021-05-21, 11:44:56
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ του Στεφάνου και της ...»
2021-05-21, 11:44:22
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΤΣΟΥΚΑΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2021-05-18, 14:28:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΣ του ...»
2021-05-18, 14:28:04
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται, σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ., ότι ο ΚΟΥΤΣΕΡΙΜΠΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ - ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ...»
2021-05-08, 14:50:07
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΥΛΩΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ευαγγέλου και της ...»
2021-05-07, 13:21:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Απόστολου και της ...»
2021-05-07, 13:21:16
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-05-07, 13:20:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΜΠΟΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Στέργιου και της ...»
2021-05-06, 13:26:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΟΝΑΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Θεοδώρου και της ...»
2021-05-06, 13:25:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΟΤΣΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Παναγιώτη και της Μαρίας ...»
2021-05-06, 13:24:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΛΒΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Προδρόμου και της ...»
2021-05-06, 13:24:40
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ΡΑΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Ευαγγέλου και ...»
2021-04-29, 14:25:12
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Αθανασίου ...»
2021-04-28, 14:37:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΡΙΚΕΛΗΣ του Λάμπρου και της ...»
2021-04-28, 14:36:58
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΧΑΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του Γεωργίου και ...»
2021-04-28, 14:35:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΛΕΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Στέφανου και της ...»
2021-04-27, 14:25:32
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΕΠΕΤΑΡΗΣ ΝΕΣΤΟΡΑΣ του Μελέτιου και της ...»
2021-04-26, 19:55:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Γεωργίου και της Αννας ...»
2021-04-24, 13:32:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΡΑΒΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-04-23, 20:32:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΪΤΣΑΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ του Δημητρίου και της ...»
2021-04-23, 20:31:21
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΔΑΚΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σπυρίδων και ...»
2021-04-22, 20:51:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του Δημητρίου και της Μαρίας ...»
2021-04-22, 20:50:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΖΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Σωτηρίου και ...»
2021-04-21, 13:11:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΜΠΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2021-04-21, 13:10:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΛΥΜΕΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Ελευθερίου και της ...»
2021-04-21, 13:09:54
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Απόστολου και της ...»
2021-04-20, 13:13:39
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2021-04-20, 13:12:50
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Αριστοτέλη και της Μαρίας ...»
2021-04-20, 13:12:11