Γάμοι

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΖΗΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ ...»
2022-04-10, 09:15:14
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΤΣΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-04-09, 10:15:53
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΩΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-04-09, 10:15:17
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΛΟΧΙΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-ΑΡΙΣΤΑΡΧΟΣ ...»
2022-04-08, 10:30:56
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΔΗΜΟΣ ...»
2022-04-08, 10:00:38
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΑΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ...»
2022-04-08, 09:30:30
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΚΟΤΙΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2022-04-07, 08:30:57
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΥΡΑΖΕΡΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ...»
2022-04-06, 09:30:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-06, 09:15:41
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΥΡΟΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2022-04-06, 09:00:18
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-04-05, 10:30:21
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-05, 10:15:47
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΙΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2022-04-05, 10:00:01
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-05, 09:45:30
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-04-05, 09:30:07
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι Ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ...»
2022-04-01, 11:03:49
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ ...»
2022-04-01, 10:33:59
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΠΑΡΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-03-31, 11:00:46
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΕΩΝΙΔΑΣ ...»
2022-03-31, 10:00:42
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΒΑΝΟΒΙΤΣ ΔΟΜΙΝΙΚΟΣ ...»
2022-03-29, 12:00:27
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΟΥΛΟΥΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-03-29, 11:30:37
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΟΤΣΙΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ...»
2022-03-29, 11:00:35
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-03-29, 10:30:29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2022-03-29, 10:00:39
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-03-25, 12:00:08
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-03-23, 12:00:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-03-22, 11:25:05
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΕΛΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-03-22, 10:05:07
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΤΣΙΑΚΟΒΗΣ ...»
2022-03-16, 13:00:58
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2022-03-16, 10:30:09