Γάμοι

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-02-03, 16:00:37
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΪΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-02-03, 14:35:22
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΟΝΔΡΟΔΙΝΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ...»
2022-02-03, 13:05:56
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΒΕΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-01-28, 14:00:29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-01-28, 13:30:41
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΡΟΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2022-01-28, 12:30:18
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΕΔΙΑΔΙΤΑΚΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ...»
2022-01-28, 11:55:28
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΛΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-01-27, 11:00:56
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-01-27, 10:00:16
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ ...»
2022-01-20, 09:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΤΣΙΡΙΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-01-18, 09:40:11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ...»
2022-01-14, 11:00:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ...»
2022-01-14, 10:00:50
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ...»
2022-01-12, 20:15:52
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-01-12, 20:10:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΕΜΠΙΛΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ ...»
2022-01-12, 11:05:45
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΙΟΥΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-01-07, 20:25:06
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-01-07, 20:20:39
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-01-07, 20:10:57
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΡΙΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ...»
2022-01-07, 20:10:48
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2022-01-07, 20:00:43
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΤΖΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-01-07, 19:55:52
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΛΑΚΑ ΑΝΤΡΕΑ ...»
2022-01-07, 19:51:56
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ ...»
2021-12-28, 09:00:44
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2021-12-21, 07:30:07
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΑΖΙΡΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2021-12-21, 07:00:08
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΙΣΑΡ ΜΑΡΙΟΣ ...»
2021-12-20, 10:46:31
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2021-12-16, 12:15:25
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ...»
2021-12-15, 11:15:29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΟΥΓΚΟΥΔΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ ...»
2021-12-14, 10:28:52