Γάμοι

Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΙΧΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Φωτίου και της ...»
2021-07-07, 13:03:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΙΑΣΟΛΛΙ ΓΙΟΡΓΚΕΝ του Λάμπρο και της Μαρίε το ...»
2021-07-07, 13:02:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου ...»
2021-07-07, 13:02:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Δήμου ...»
2021-07-07, 13:01:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του Φίλιππα και της ...»
2021-07-06, 20:46:03
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΜΠΕΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του Κυριάκου και της ...»
2021-07-03, 15:05:43
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-07-03, 15:04:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ του Δημητρίου και της ...»
2021-07-03, 15:03:49
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Βασιλείου και ...»
2021-07-02, 21:12:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΡΟΥΓΚΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ του Δημητρίου και τη ...»
2021-07-02, 21:11:29
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ του Κωνσταντίνου και της ...»
2021-07-02, 21:11:13
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΚΙΖΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Οδυσσέα και της ...»
2021-07-01, 13:05:44
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΙΣΠΙΡΙΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ του Εμμανουήλ και της ...»
2021-07-01, 13:04:46
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΡΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Νικολάου και ...»
2021-07-01, 13:03:57
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΛΑΓΑΡΗΣ ΣΕΡΓΙΟΣ του Εμμανουήλ και της ...»
2021-07-01, 13:03:10
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του Αθανασίου και ...»
2021-06-30, 12:33:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και ...»
2021-06-30, 12:32:53
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του Σταμάτη και της ...»
2021-06-30, 12:31:23
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΑΞΕΒΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ του Βασιλείου και της ...»
2021-06-29, 20:04:47
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΪΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Δημητρίου και της ...»
2021-06-26, 16:17:41
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ...»
2021-06-26, 16:16:59
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΓΛΟΓΑΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Κωνσταντίνου και ...»
2021-06-26, 16:16:11
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ...»
2021-06-26, 16:13:17
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΞΑΝΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Φιλίππου και της ...»
2021-06-24, 13:55:31
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ του Νέστορος και της ...»
2021-06-24, 13:54:54
Γνωστοποίηση γάμου
νωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΥΤΣΙΟΥΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ του Γεωργίου και της ...»
2021-06-24, 13:54:20
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Σταμούλη και της ...»
2021-06-24, 13:53:45
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του Γρηγορίου και της ...»
2021-06-24, 13:53:42
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο RESTREPO DIOSA CRISTIAN DAVID (ΡΕΣΤΡΕΠΟ ...»
2021-06-23, 13:38:27
Γνωστοποίηση γάμου
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΪΝΤ ΑΓΓΕΛΟΣ ΦΑΡΕΣ του Μισέλ και της ...»
2021-06-23, 13:37:58