Γάμοι

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΑΡΑΚΑΤΣΙΑΝΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ...»
2022-06-08, 15:00:27
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΩΤΟΥΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-06-08, 14:00:29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΜΟΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2022-06-01, 08:00:29
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΝΤΙΒΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ ...»
2022-05-31, 12:30:27
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΣΗΜΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-05-31, 11:00:49
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2022-05-25, 08:30:51
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΑΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-05-17, 12:30:33
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΣΤΥΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ...»
2022-05-17, 12:00:44
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΙΑΣΩΝ ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ...»
2022-05-17, 11:30:42
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ...»
2022-05-17, 11:00:32
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-05-15, 10:15:59
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο  ΓΚΟΥΤΖΙΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ   ...»
2022-05-15, 10:00:54
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ...»
2022-05-13, 16:28:34
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ...»
2022-05-12, 11:30:14
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΤΖΙΑΤΖΙΑΦΗΣ ...»
2022-05-12, 11:00:03
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΤΣΙΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-05-11, 12:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΑΠΟΥΛΙΑΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ...»
2022-05-11, 11:00:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ...»
2022-05-11, 10:00:44
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΝΤΑΝ ΚΟΒΑΣΕΒΙΤΣ (VLADAN KOVACEVIC) ...»
2022-05-11, 09:00:04
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-29, 10:15:42
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-04-27, 10:15:20
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΠΡΙΦΤΙ ΜΑΡΙΓΚΛΕΝ ...»
2022-04-16, 11:00:55
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΑΚΡΙΒΟΥΣΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ...»
2022-04-16, 10:00:23
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΟΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ...»
2022-04-15, 11:00:26
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΟΡΔΑΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ...»
2022-04-13, 12:15:49
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ...»
2022-04-13, 11:45:51
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΚΑΛΛΙΠΕΤΣΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ...»
2022-04-13, 11:15:46
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΓΙΑΝΝΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ...»
2022-04-13, 10:45:11
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΒΛΑΧΟΣ ΘΩΜΑΣ ...»
2022-04-13, 10:15:42
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΑΜΟΥ
Γνωστοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 1369 του Α.Κ. ότι ο ΖΑΧΑΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ...»
2022-04-10, 09:15:57